Arkiver

CBS

Rønnow Arkitekter har siden 2013 varetaget rammeaftalen omhandlende arkitektrådgivning i forbindelse med Copenhagen Business Schools ejendomsportefølje, delaftale 2. Den omfattende ejendomsportefølje inkluderer en varieret bygningsmasse, med bygninger fra ca. 1880’erne og frem til i dag. Rammeaftalen inkluderer i alt ca. 100.000 etagemeter.

Opgaven omfatter løbende arkitektrådgivning, primært ved gennemførelse af ombygnings- og renoveringsopgaver. Tegnestuen har i perioden bl.a. forestået arkitektrådgivning i forbindelse med ombygningen af det tidligere privathospital Hamlet til nyt kandidathus, Graduate House, ombygning og nyindretning af studie- og kontorfaciliteter på forskellige lokaliteter samt en række mindre, varierede ombygningsopgaver.

Herudover varetager tegnestuen diverse rådgivningsopgaver i forbindelse med eksempelvis udarbejdelse af designkoncept for skiltning og inventar, bidrag til involvering af naboer samt afholdelse af workshops for brugere og andre interessenter.

Fotografier: Kirstine Mengel

Christiansfeld gamle skole

Boligselskabet Domea og Kolding Kommune udskrev i 2016 en arkitektkonkurrence om nye almene familie boliger i UNESCO-byen Christiansfelds historiske centrum. Hovedparten af Christiansfelds bykerne er opført mellem 1773-1800 og byen er et af de tidligste, bevarede eksempler på en egentlig planlagt by i Danmark.

Vi deltog i konkurrencen i samarbejde med Tegnestuen Vandkunsten.

Opgaven omfattede indretning af boliger i tre fredede skolebygninger på Lindegade. En nyere bygning på Nørregade skulle samtidig vige for et helt nyt byggeri blandt de historiske bygninger. Visionen var at det nye almene boligområde blev udført i en arkitektonisk ligeværdig kombination af restaurering og nybyggeri.

Hovedfokus i udformningen af de nye bygninger lå i at fortolke og videreudvikle de arkitektoniske kvaliteter, som kendetegner verdensarven og dermed styrke beboernes og de besøgendes oplevelse af en enestående, bevaringsværdig, levende og aktiv by.

Vi mener, at der i mødet mellem nyt og gammelt er et stort potentiale for at skabe merværdi – det kan ofte netop være i denne sammenstilling, at beskueren får øjnene op for det særligt smukke ved en ældre eller en ny bygning.

Illustrationer; Tegnestuen Vandkunsten og Rønnow Arkitekter.

University College Sjælland

University College Sjælland, UCSJ, er en professionshøjskole, som tilbyder uddannelse indenfor pædagog– og socialfaglige, sundhedsfaglige og lærerfaglige områder. UCSJ har afdelinger i Sorø, Roskilde, Slagelse, Næstved, Vordingborg og Nykøbing Falster.

Rønnow Arkitekter forestår udførelsen af periodiske 10-års vedligeholdsplaner samt løbende rådgivning vedr. vedligeholds- og istandsættelsesarbejder samt ombygnings- og revitaliseringsprojekter på bygningsanlæggene tilhørende UCSJ. I perioden har vi bl.a. på Campus Næstved forestået etablering af nyt produktionskøkken og nyindretning af kantineområde med nye elevarbejdspladser. Der er endvidere udført ombygning og nyindretning af eksisterende kontorer for etablering af nyt studieservicecenter med fælles receptionsområde samt et tværfagligt ”sundheds-lab”.  I Nykøbing har vi udført ombygning og nyindretning af bibliotek samt undervisnings- og gruppearbejdslokaler og i Sorø er der ad flere omgange gennemført ombygninger af bl.a. bibliotek, auditorium, kontor- og undervisningslokaler samt møde- og toiletfaciliteter.

Se mere om de enkelte ejendomme under Projekter.