Proces | CBS CBS

Rønnow Arkitekter har siden 2013 varetaget rammeaftalen omhandlende arkitektrådgivning i forbindelse med Copenhagen Business Schools ejendomsportefølje, delaftale 2. Den omfattende ejendomsportefølje inkluderer en varieret bygningsmasse, med bygninger fra ca. 1880’erne og frem til i dag. Rammeaftalen inkluderer i alt ca. 100.000 etagemeter.

Opgaven omfatter løbende arkitektrådgivning, primært ved gennemførelse af ombygnings- og renoveringsopgaver. Tegnestuen har i perioden bl.a. forestået arkitektrådgivning i forbindelse med ombygningen af det tidligere privathospital Hamlet til nyt kandidathus, Graduate House, ombygning og nyindretning af studie- og kontorfaciliteter på forskellige lokaliteter samt en række mindre, varierede ombygningsopgaver.

Herudover varetager tegnestuen diverse rådgivningsopgaver i forbindelse med eksempelvis udarbejdelse af designkoncept for skiltning og inventar, bidrag til involvering af naboer samt afholdelse af workshops for brugere og andre interessenter.

Fotografier: Kirstine Mengel