Bygningssyn | Rosenborg Slot og Have Rosenborg Slot og Have

Rosenborg Slot blev opført som lysthus af Christian IV i 1606-07 i nederlandsk renæssancestil. Slottet blev i første halvdel af 1600-tallet udvidet af flere omgange, senest i 1633, hvor slottet fik den udstrækning vi kender i dag. Bygningen er opført i røde teglsten med vinduesindfatninger, vandrette bånd og hjørnekvadre i sandsten.

Størstedelen af bygningerne under Rosenborg og i Kongens Have er fredede.

 

Rønnow Arkitekter har siden 2012 udført løbende vedligehold på Rosenborg Slot og omkringliggende bygninger samt værker i haven, herunder omfattende istandsættelse af en række pavilloner i Kongens Have, istandsættelse på tag og fag af flere aftægtsboliger samt istandsættelse af vinduer og sandstensindfatninger på Slottet. Herudover har vi forestået en gennemgribende istandsættelse af den omkransende voldgravsmur, der var delvist nedstyrtet.