Bygningssyn | Tadre Mølle Tadre Mølle

Tadre Mølle er en afdeling under Roskilde Museum, som fungerer som historisk møllegård og naturcenter. Tadre Mølle er den sidste af de i alt 13 vandmøller, der tidligere fandtes i Elverdamsdalen omkring Aastrup Gods nær Hvalsø og Tølløse og den er en af de få sjællandske vandmøller, der kan ses i funktion på sin oprindelige plads. Der har været vandmølle på stedet siden 1300-tallet. Den nuværende møllebygning og mølleri er opført 1840 og er fredet.

Rønnow Arkitekter har for Skov- og Naturstyrelsen udført generelt tilsyn og løbende vedligehold af Tadre Mølles bygninger i perioden 1982-2009.

I 2005 udarbejdede vi en perspektivplan for museet og områdets fremtidige virke og hovedistandsættelse af bygninger og haveanlæg. Perspektivplanen dannede grundlag for fondsansøgninger. I 2011-2012 har vi gennemført en istandsættelse af lade og mølle, herunder udfø­relse af ny tagkonstruktion og stråtag over laden og forstærkning af konstruktioner. Faca­der, vinduer og døre er istandsat og overfladebehandlet. I laden er udført lerstampet gulv. Samtidig er møllens hjul og stensætning istandsat.

 


Møllebygningerne restaureres, Malling Film