Forfatterarkiv: Maria Westergaard

BEVAR LANDSBYKIRKERNE MED EN BESKEDEN VEDLIGEHOLDELSE

Landsbykirkerne er Danmarks største og mest imponerende bygningsmonument. Kirkebygningerne er en vigtig del af vores fælles nationalarv, og med en beskeden vedligeholdelse kan de bevares for eftertiden. Rønnow Arkitekters tidligere indehavere kommer med en tankevækkende kommentar til den pågående debat.

Læs indlægget i Kristeligt Dagblad her.

ronnow-arkitekter-kristeligt-dagblad-bevar-landsbykirkerne-web

RØNNOW SKYDER JUBILÆUMSÅRET I GANG PÅ ÅRETS NYTÅRSKUR

I fredags blev der afholdt intern nytårskur hos Rønnow Arkitekter, hvor vi skålede for vores 50 års jubilæum, så nærmere på årets jubilæumsaktiviteter og drøftede tegnestuens strategiske fokus.

Ved nytårskuren for et år siden lancerede vi strategien ’Bæredygtig Byggeskik 2019-2023’. Den sætter blandt andet fokus på, hvordan bygningskulturen kan bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Hvordan vi med vores ekspertviden om holdbarhedsaspekterne i den historiske bygningsmasse kan bidrage til en bæredygtig udvikling. Forbindelsen mellem bæredygtig og langtidsholdbar arkitektur skal fortsat tydeliggøres, så også fremtidige generationer overtager en kulturarv, de kan være stolte af.

Dette års nytårskur handlede især om de næste skridt i implementeringen af vores strategiplan for bæredygtig byggeskik i vores arbejde med både restaureringer, transformationer og nybyggeri.

Læs mere om Bæredygtig Byggeskik

Godt nytår!

Godt nytår!

BÆREDYGTIG BYGGESKIK

Rønnow Arkitekter vil sætte standarden for en bæredygtig byggeskik. Vores seneste publikation ’Bæredygtig Byggeskik. En analyse af de langtidsholdbare aspekter i den historiske bygningsmasse’ handler om vores tilgang til arkitektur. Vi søger altid at koble den nyeste brancheviden om bæredygtighed med vores viden om holdbarhedsaspekterne i bygningskulturarven. Læs bogen online her.

RIGTIG GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Vi kan i Rønnow Arkitekter se tilbage på endnu et begivenhedsrigt år, som i særlig grad har stået i bæredygtighedens tegn.

Fra årets begyndelse tog vi hul på udfoldelsen af vores nye strategi ”Bæredygtig Byggeskik 2019-2023”, som blandt andet sætter fokus på, hvordan Rønnow Arkitekter, med vores viden om holdbarhedsaspekterne i den historiske bygningsmasse, vil bidrage til en mere bæredygtig udvikling af fremtidens byggeri.

Dette blev fulgt op af lanceringen af vores publikation ”Bæredygtig Byggeskik”, som rummer en analyse og en række eksempler på langtidsholdbare aspekter i den historiske bygningsmasse. Bogen har nydt stor efterspørgsel og 2. oplag sendes snart i trykken.

I 2019 har vi som Kgl. Bygningsinspektør igen haft den store glæde at løse en lang række opgaver for ministerier, styrelser og statslige institutioner, ligesom vi også har løst opgaver for en lang række andre velkendte og nye samarbejdspartnere.

Flere af disse opgaver rækker ind i 2020, hvor vi fortsat vil være beskæftiget med blandt andet ombygningen af den tidligere Vestre Landsret i Viborg til nyt bymuseum, ombygning af det tidligere Erhvervsarkiv i Aarhus til fremover at huse Retten i Aarhus, restaurering og ombygning af Nørrebro Station i København, ombygning af By og Havns administrationsbygning på Nordre Tolbod samt opgaver på Marienborg, Københavns Politigård, en lang række kirker og i Mindelunden.

Derudover glæder vi os til fortsat at løse opgaver på en række gymnasier, på Campus Holmen samt for Professionshøjskolen Absalon, hvor vi også er involveret i flere nybyggerier.

Særligt stor er glæden over, at vi i sensommeren, sammen med gode samarbejdspartnere i et stærkt rådgiverteam, blev tildelt en stor og flerårig rammeaftale med Bygningsstyrelsen om totalrådgivning vedrørende de statslige ejendomme (kontor, undervisning og laboratorier) i Hovedstadsområdet. Vi får dermed mulighed for at arbejde videre med en lang række af de ejendomme, som vi allerede kender så godt, ligesom endnu flere ejendomme nu er tilføjet porteføljen.

Når klokken slår tolv den 31. december, og 2019 bliver til 2020, træder vi ind i Rønnow Arkitekters 50-års jubilæumsår. Virksomheden blev grundlagt af Karsten Rønnow den 1. januar 1970, og vi vil i 2020 løbende markere, at de første 50 år nu er gået.

Med ønsket om en glædelig jul, og et godt og lykkebringende nytår, ser vi frem til gode og spændende samarbejder i 2020 om opgaver med bæredygtig byggeskik og langtidsholdbar arkitektur i fokus.

julekort-2019-1mb

RØNNOW ARKITEKTER SØGER AKKVISITIONSANSVARLIG MEDARBEJDER

Brænder du for arkitektur og har du stærke kompetencer inden for skriftlig formidling samt et veludviklet grafisk blik? Kan du holde mange bolde i luften samtidigt og bevare hovedet koldt i pressede situationer? Og vil du stå i spidsen for akkvisitionsopgaverne i en markant  arkitektvirksomhed med en stærk faglig profil og høje ambitioner for fremtiden?

Så er det dig, vi søger til en spændende, udfordrende og alsidig stilling til vores tegnestue i hjertet af København. Læs stillingsopslaget her.

Udenrigsministeriets kantine

Udenrigsministeriets kantine

RØNNOW ARKITEKTER TILTRÆDER BÆREDYGTIGHEDSERKLÆRING

I forlængelse af Rønnow Arkitekters arbejde med at udvikle vores egen og vores fags arbejde med bæredygtighed, blandt andet som dokumenteret i vores udgivelse af bogen ’Bæredygtig Byggeskik’, har vi i lighed med andre danske arkitektvirksomheder tiltrådt bæredygtighedserklæringen ”Danish Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency”

De seneste år har vi hos Rønnow Arkitekter arbejdet målrettet med bæredygtighed, ved bl.a. at undersøge hvad vi kan lære af vores bygningshistorie og hvordan vi kan bruge den viden om byggeskik og materialer i vores nybyggeri. Det har manifesteret sig i vores udgivelse af bogen ’Bæredygtig Byggeskik’ og fortsætter i vores arbejde med at oversætte denne viden i det byggeri vi præger – nyt som eksisterende.

Derfor er det et naturligt skridt for Rønnow Arkitekter at underskrive erklæringen og blive en del af den danske bevægelse af ”Architects Declare” – nemlig ”Danish Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency”, hvorved vi tilkendegiver at ville arbejde mod en mere bæredygtig udvikling i byggeriet.

Architects Declare er en bevægelse blandt internationale arkitektvirksomheder der sætter fokus på byggeriet betydning for klimaet, og opstiller et sæt dogmeregler for hvad vi som arkitekter vil fokusere på og bidrage med for at skabe en mere bæredygtig udvikling. Flere af dogmereglerne vinder genklang i det arbejde vi allerede er i gang med, blandt andet følgende dogmer:

”We will seek to: Share knowledge and research to that end on an open source basis” og “We will seek to: Upgrade existing buildings for extended use as a more carbon efficient alternative to demolition and new build whenever there is a viable choice.”

Ved at underskrive bæredygtighedserklæringen fortsætter vi dermed vores fokus på og ansvar for godt, bæredygtigt byggeri i fremtiden og brug af eksisterende byggeri på den bedst mulige måde.

Læs mere her om erklæringen og alle dogmereglerne: https://dk.architectsdeclare.com/

danish-architects-declare-dpu

RÅDGIVERTEAM MED RØNNOW ARKITEKTER VINDER STOR RAMMEAFTALE MED BYGNINGSSTYRELSEN

I et team med H+ Arkitekter som totalrådgiver har Rønnow Arkitekter vundet den udbudte rammeaftale om totalrådgivning ved statsligt byggeri i Region Hovedstaden. Rammeaftalen omfatter hele Bygningsstyrelsens opgaveportefølje af nybyggeri samt ind- og udvendigt vedligehold på universitets- og kontorejendomme, og aftalen er indgået på baggrund af et af de største offentlige udbud de seneste år.

Bygningsstyrelsen er gået fra 20 til i alt 3 rammeaftalerådgivere, med hver sit geografiske område, og fremover vil vores rådgiverteam være enerådgiver i Region Hovedstaden på opgaver op til 3,5 mio. i rådgiverhonorar. Opgaver over dette beløb sendes i miniudbud blandt Bygningsstyrelsens 3 rammeaftalerådgivere, og vi er dermed også sikret adgang til at byde på større opgaver for Bygningsstyrelsen i hele Danmark.

Vi er i Rønnow Arkitekter både glade og stolte over at kunne fortsætte vores mangeårige samarbejde med Bygningsstyrelsen, og vi glæder os til samarbejdet med resten af rådgiverteamet om løsningen af nye kommende opgaver. Med aftalen får vi i Rønnow Arkitekter mulighed for at videreudbygge og drage fordel af vores indgående kendskab til store dele af Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje herunder især de mange fredede og bevaringsværdige bygninger.

Udover Rønnow Arkitekter, og H+ Arkitekter som Totalrådgiver, består vores rådgiverteam af AART Architects, Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniørfirma, Strunge Jensen Rådgivende Ingeniører, Cubic Group og Schul Landskabsarkitekter.

Rammeaftalen med Bygningsstyrelsen løber indtil den 31. august 2021 med mulighed for forlængelse i op til yderligere 2 år.

Foto: Casper Brogaard Højer

Foto: Casper Brogaard Højer

Skolen ved sundet og Christiansfeld gl. skole

Rønnow Arkitekter er i løbet af den sidste uge blevet prækvalificeret til to spændende opgaver, der begge omhandler fredet skolebyggeri.

I et team bestående af H+ Arkitekter, Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniører og Dansk Energi Management & Esbensen er Rønnow Arkitekter prækvalificeret til helhedsrenoveringen af den fredede Skolen ved Sundet, nybyggeri af fritidshjem på grunden samt ombygning af eksisterende lokaler for etablering af skolemadsordning.

Skolen ved Sundet består af hovedskolen samt Friluftsskolen som blev bygget i 1938 af Kaj Gottlob. Skolens oprindelige bygninger blev fredet i 1990.
Skolen skal, mens den er i drift, helhedsrenoveres inden for seks definerede indsatsområder: Indvendig og udvendig genopretning, energirenovering, indeklima, tilgængelighed, klimatilpasning samt modernisering. Endvidere skal den tidligere inspektørbolig ombygges til et EAT køkken og en bygning fra 1990’erne skal nedrives og erstattes af en ny bygning, der fremover skal huse alle skolens fritidshjemsbørn.

Sammen med Vandkunsten er vi prækvalificeret til renovering og ombygning af den fredede Christiansfeld gl. Skole samt opførelse af 2500m2 almene familieboliger, der delvist skal indrettes i den gamle skole.
Christiansfeld gl. Skole er beliggende på en unik grund i den historiske by, der i 2015 blev anerkendt som verdensarv af Unesco. Boligerne skal indrettes i den gamle skole i Lindegade/Nørregade. I Lindegade er bygningerne fredet og skal restaureres, mens bygningen på Nørregade skal rives ned og her skal der opføres et helt nyt byggeri, der skal passe ind sammen med de historiske bygninger. I opgaven indgår også disponeringen af et nyt gårdrum, der skal binde bygningsanlægget sammen til en ny helhed.

Fotografier:
Til venstre, Christiansfeld gl. skole, Kolding Kommune
Midt for og til højre, Skolen ved Sundet, Andreas Trier Mørch

Pq---CHristiansfeld-gl---kvadrat    Skolen_ved_Sundet_Sydfacade_kvadratisk    Skolen_ved_Sundet_Vindrose_kvadrat

KKFO Akeleje

INDVIELSE AF KKFO AKELEJE

Rønnow Arkitekter har i samarbejde med Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniører forestået en om- og tilbygning til fritidshjemmet KKFO Akeleje.

Den nye tilbygning rummer nyt køkken samt spiserum, værkstedsfaciliteter, spillerum og aktivitetssal med plads til leg og læring.

Fredag d. 28. august blev de nye lokaler til fritidshjemmet KKFO Akeleje indviet ved et festligt arrangement med taler holdt af Børne- og Ungdomsborgmester Pia Allerslev, Mette Prip Bonne fra Rønnow Arkitekter samt institutionens daglige leder Bent Madsen. Afslutningsvis blev indvielsen fejret med kagekonkurrence og farverige balloner blev sendt til vejrs af fritidshjemmets børn.

Indvielse af KKFO Akeleje.

Indvielse af KKFO Akeleje.

Forsvarsministeriets ejendomstjeneste

Rønnow Arkitekter er blevet tildelt rammeaftalen vedr. byggeteknisk rådgivning delaftale 7, Østdanmark for Forsvarsministeriets Ejendomstjeneste.

Aftalen omfatter arkitektydelser i forbindelse med nybyggeri, udvidelser, tilbygning, ombygning og/eller renovering, herunder energirenovering.

Opgaven har SKALA Arkitekter A/S som underrådgiver.

Hedehusene bibliotek

Rønnow Arkitekter har vundet opgaven vedrørende ny-indretning og design af Hedehusene Bibliotek for Høje Taastrup Kommune. Opgaven løses i tæt samarbejde med Holmris/Flexform på møbelleverancerne.

Vi ser frem til at skabe nye, spændende rammer og et kulturelt samlingssted for byens borgere.

Fremtidig plandisposition for Hedehusene Bibliotek

Fremtidig plandisposition for Hedehusene Bibliotek

Nyborg slot

I samarbejde med Entasis A/S, Garcés-de seta-bonet Studio, Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter og Grontmij er Rønnow Arkitekter med i den spændende internationale projektkonkurrence om at synliggøre og nyfortolke kulturarvsområdet og det historiske borganlæg i Nyborg.

Opgavens økonomiske ramme er på 276 millioner kroner, som er finansieret af Realdania, A.P. Møller Fonden, Kulturministeriet og Nyborg Kommune.

Se mere om projektet her.

781_150617_nyborgslot_undermenu3

Falkonergårdens gymnasium & HF

Tegnestuen er blandt 25 ansøgere blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på en 4-årig rammeaftale om totalrådgivning på Falkonergårdens Gymnasium & HF.

Falkonergårdens Gymnasium er tegnet af arkitekt og Kgl. Bygningsinspektør i 1950’erne Thomas Havning. Havnings arkitektur er kendetegnet ved en danskpræget funktionalistisk stil, der repræsenterer en gennemført, nærmest tidsløs enkelhed, som understreges af de traditionelle byggematerialer, som tegl og træ, og ikke mindst godt håndværk og smukke detaljer.

Rammeaftalen vedr. teknisk rådgivning og bistand omfatter arkitekt-, ingeniør- og landskabsydelser udført i totalrådgivning vedr. nybyggeri, ombygning, renovering og vedligeholdelse. Den første opgave under rammeaftalen vil forventeligt være en ny tilbygning på 1.400 m² indeholdende undervisningslokaler mv.

Opgaven løses i samarbejde med Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører, Energi- og Bæredygtighedskonsulent Henrik Sørensen og landskabsarkitekterne Kragh & Berglund.

Gentofte HF

Blandt 20 ansøgere er tegnestuen prækvalificeret til at give tilbud på totalrådgivning på Gentofte HF i forbindelse med ønsket om at opføre en ny multihal samt deraf afledte ombygninger i eksisterende lokaler.

Gentofte HF er beliggende i de smukke bevaringsværdige bygninger, tegnet af Edvard Thomsen og opført i 1928 til Gentofte Statsskole. Edvard Thomsen har med opførelsen af Gentofte Statssskole bevæget sig mere væk fra klassicismen og har ladet sig inspirere af datidens modernistiske strømninger fra eksempelvis Bauhaus.

Edvard Thomsen har også tegnet den ny-klassicistiske hovedbygning på Øregård Gymnasium, som i dag er fredet. Her har rådgiverteamet tidligere udført flere ombygninger og vedligeholdelsessager samt opført en ny tilbygning og senest et nyt innovationshus.

Brorfelde observatorium

Tegnestuen har vundet udbuddet vedrørende ombygning og istandsættelse af Brorfelde Observatorium.

Opgaven løses med Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører som underrådgiver.

Brorfelde Observatorium er tegnet af arkitekt Kaj Gottlob med landskabelig bearbejdning af landskabsarkitekt Georg Georgsen og blev opført i perioden 1953-64 for Københavns Universitet. Bygninger og landskabselementer blev fredet i 2010, og som noget ganske unikt er også områdets mørke “mørkefredet”.

Holbæk Kommune vil etablere en attraktion med afsæt i astronomiens verden, indeholdende formidlings- og demonstrationsfaciliteter, lejrskole – og overnatningstilbud, café, mødelokaler, foreningsrum m.m. med det formål at formidle Brorfeldes unikke historie og område, og derved sætte Holbæk på det oplevelsesøkonomiske verdenskort.

Rådgivergruppen glæder sig til at være med til at virkeliggøre projektet, og de omfattende registreringsarbejder er allerede i fuld gang.

 

Restaurering af ejendomme i Fiolstræde og Krystalgade

Rønnow Arkitekter fungerer som rådgivende arkitekt på restaureringsarbejder på ejendommene beliggende i Fiolstræde 20, 22 og 24 samt Krystalgade 14 og 16. Bygningerne er opført i første halvdel af 1800-tallet, og tre af ejendommene er i dag fredet.

For bygherren TT Partners og i samarbejde med bygherrerådgiver Emcon, Aarstiderne Arkitekter og Raadvad Entreprise ombygges de historiske bygninger i hjertet af København til nye attraktive lejligheder og butiksarealer.

Byggearbejderne er i fuld gang, og ejendommene færdiggøres løbende med endelig afslutning ved udgangen af 2015.

150420_Fiolstræde og Krystalgade_undermenu

Rejsegilde på KKFO Akeleje

Onsdag d. 25.02 blev rejsegildet på KKFO Akeleje markeret.

Milepælen i byggeriet blev markeret med taler af både Overborgmester Frank Jensen, Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev, Adm. Direktør i Elindco Steen Justesen samt Mette Prip Bonné fra Rønnow Arkitekter. Alle roste det gode samarbejde med forvaltning, rådgivere og entreprenører, og de gode takter på byggepladsen, herunder blev de sikkerhedsmæssige forhold også rost.

Byggeriet af den nye tilbygning til KKFO Akeleje udføres for Københavns Ejendomme, KEjd, for at opnormere institutionspladserne i Københavns Kommune. Byggesagen indbefatter nedrivning af eksisterende mellembygning, opførelse af 400m² tilbygning i 2 plan med nye faciliteter som bl.a. nyt køkken, nye værksteder, spillerum, aktivitetssal og nye forsamlingsrum. Endvidere udføres omfattende kloakarbejder i den eksisterende institution. De nye lokaler understøtter institutionens pædagogiske målsætninger og værdier og skaber luft, lys, bedre akustik og bedre tilgængelighed samt aktivitet på tværs af bygningerne. Alt i alt en tilbygning, der både skaber plads til fællesskabet og rummer individet.

150302_KKFO Akeleje Rejsegilde

Rønnow arkitekter prækvalificeret

2015 er i fuld gang og Rønnow Arkitekter er blevet prækvalificeret til en række spændende opgaver, heriblandt følgende:

Rammeaftale om teknisk rådgivning for Danmarks Domstole, med Rønnow Arkitekter som totalrådgiver, ISC Rådgivende Ingeniører og P+P Arkitekter som underrådgivere. Rammekontrakten omfatter teknisk rådgivning og bistand til istandsættelse, vedligeholdelsesarbejde, om- og tilbygning samt indretning af både fredede og ikke-fredede bygninger.

Restaurering, ombygning og istandsættelse af Brorfelde Observatorium, med Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører som underrådgiver. Brorfelde Observatorium er tegnet af arkitekt Kaj Gottlob og blev opført i perioden 1953-1964 af Københavns Universitet. Anlægget er i dag fredet, ligesom det enestående mørke også er mørkefredet. Holbæk Kommune vil nu etablere en attraktion med afsæt i astronomiens forunderlige verden, som skal skabe vækst og sætte Holbæk på det oplevelsesøkonomiske verdenskort.

Rammeaftale vedrørende byggeteknisk rådgivning for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (delaftale 7, Østdanmark) med Rønnow Arkitekter som totalrådgiver og Skala Arkitekter som underrådgiver. Aftalen vedrører gennemførelse af projekter på samtlige af Forsvarsministeriets bygninger og anlæg i Danmark, samt lejede bygninger og anlæg, herunder primært kaserner, øvelsespladser, skyde- og øvelsesterræner, flyvestationer, flådestationer, tankområder, værksteder, affald og brandøvelsespladser.

KAB/AKB København, afd. 1004, med Rønnow Arkitekter som underrådgiver og Skala Arkitekter på opgaven, der vedrører udskiftning af samtlige vinduer og døre i afdelingen samt eventuelt opsætning af radiatorer i køkkener og – i forhold til beboertilvalg – eventuel etablering af terrassedør med nedgang til have og/eller etablering af altandøre og altaner. Afdelingen, som er beliggende i København SV, er opført år 1918, rummer 146 boliger og er erklæret bevaringsværdig.