Forfatterarkiv: Maria Westergaard

RÅDGIVERTEAM MED RØNNOW ARKITEKTER VINDER STOR RAMMEAFTALE MED BYGNINGSSTYRELSEN

I et team med H+ Arkitekter som totalrådgiver har Rønnow Arkitekter vundet den udbudte rammeaftale om totalrådgivning ved statsligt byggeri i Region Hovedstaden. Rammeaftalen omfatter hele Bygningsstyrelsens opgaveportefølje af nybyggeri samt ind- og udvendigt vedligehold på universitets- og kontorejendomme, og aftalen er indgået på baggrund af et af de største offentlige udbud de seneste år.

Bygningsstyrelsen er gået fra 20 til i alt 3 rammeaftalerådgivere, med hver sit geografiske område, og fremover vil vores rådgiverteam være enerådgiver i Region Hovedstaden på opgaver op til 3,5 mio. i rådgiverhonorar. Opgaver over dette beløb sendes i miniudbud blandt Bygningsstyrelsens 3 rammeaftalerådgivere, og vi er dermed også sikret adgang til at byde på større opgaver for Bygningsstyrelsen i hele Danmark.

Vi er i Rønnow Arkitekter både glade og stolte over at kunne fortsætte vores mangeårige samarbejde med Bygningsstyrelsen, og vi glæder os til samarbejdet med resten af rådgiverteamet om løsningen af nye kommende opgaver. Med aftalen får vi i Rønnow Arkitekter mulighed for at videreudbygge og drage fordel af vores indgående kendskab til store dele af Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje herunder især de mange fredede og bevaringsværdige bygninger.

Udover Rønnow Arkitekter, og H+ Arkitekter som Totalrådgiver, består vores rådgiverteam af AART Architects, Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniørfirma, Strunge Jensen Rådgivende Ingeniører, Cubic Group og Schul Landskabsarkitekter.

Rammeaftalen med Bygningsstyrelsen løber indtil den 31. august 2021 med mulighed for forlængelse i op til yderligere 2 år.

Foto: Casper Brogaard Højer

Foto: Casper Brogaard Højer

Skolen ved sundet og Christiansfeld gl. skole

Rønnow Arkitekter er i løbet af den sidste uge blevet prækvalificeret til to spændende opgaver, der begge omhandler fredet skolebyggeri.

I et team bestående af H+ Arkitekter, Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniører og Dansk Energi Management & Esbensen er Rønnow Arkitekter prækvalificeret til helhedsrenoveringen af den fredede Skolen ved Sundet, nybyggeri af fritidshjem på grunden samt ombygning af eksisterende lokaler for etablering af skolemadsordning.

Skolen ved Sundet består af hovedskolen samt Friluftsskolen som blev bygget i 1938 af Kaj Gottlob. Skolens oprindelige bygninger blev fredet i 1990.
Skolen skal, mens den er i drift, helhedsrenoveres inden for seks definerede indsatsområder: Indvendig og udvendig genopretning, energirenovering, indeklima, tilgængelighed, klimatilpasning samt modernisering. Endvidere skal den tidligere inspektørbolig ombygges til et EAT køkken og en bygning fra 1990’erne skal nedrives og erstattes af en ny bygning, der fremover skal huse alle skolens fritidshjemsbørn.

Sammen med Vandkunsten er vi prækvalificeret til renovering og ombygning af den fredede Christiansfeld gl. Skole samt opførelse af 2500m2 almene familieboliger, der delvist skal indrettes i den gamle skole.
Christiansfeld gl. Skole er beliggende på en unik grund i den historiske by, der i 2015 blev anerkendt som verdensarv af Unesco. Boligerne skal indrettes i den gamle skole i Lindegade/Nørregade. I Lindegade er bygningerne fredet og skal restaureres, mens bygningen på Nørregade skal rives ned og her skal der opføres et helt nyt byggeri, der skal passe ind sammen med de historiske bygninger. I opgaven indgår også disponeringen af et nyt gårdrum, der skal binde bygningsanlægget sammen til en ny helhed.

Fotografier:
Til venstre, Christiansfeld gl. skole, Kolding Kommune
Midt for og til højre, Skolen ved Sundet, Andreas Trier Mørch

Pq---CHristiansfeld-gl---kvadrat    Skolen_ved_Sundet_Sydfacade_kvadratisk    Skolen_ved_Sundet_Vindrose_kvadrat

KKFO Akeleje

INDVIELSE AF KKFO AKELEJE

Rønnow Arkitekter har i samarbejde med Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniører forestået en om- og tilbygning til fritidshjemmet KKFO Akeleje.

Den nye tilbygning rummer nyt køkken samt spiserum, værkstedsfaciliteter, spillerum og aktivitetssal med plads til leg og læring.

Fredag d. 28. august blev de nye lokaler til fritidshjemmet KKFO Akeleje indviet ved et festligt arrangement med taler holdt af Børne- og Ungdomsborgmester Pia Allerslev, Mette Prip Bonne fra Rønnow Arkitekter samt institutionens daglige leder Bent Madsen. Afslutningsvis blev indvielsen fejret med kagekonkurrence og farverige balloner blev sendt til vejrs af fritidshjemmets børn.

Indvielse af KKFO Akeleje.

Indvielse af KKFO Akeleje.

Forsvarsministeriets ejendomstjeneste

Rønnow Arkitekter er blevet tildelt rammeaftalen vedr. byggeteknisk rådgivning delaftale 7, Østdanmark for Forsvarsministeriets Ejendomstjeneste.

Aftalen omfatter arkitektydelser i forbindelse med nybyggeri, udvidelser, tilbygning, ombygning og/eller renovering, herunder energirenovering.

Opgaven har SKALA Arkitekter A/S som underrådgiver.

Hedehusene bibliotek

Rønnow Arkitekter har vundet opgaven vedrørende ny-indretning og design af Hedehusene Bibliotek for Høje Taastrup Kommune. Opgaven løses i tæt samarbejde med Holmris/Flexform på møbelleverancerne.

Vi ser frem til at skabe nye, spændende rammer og et kulturelt samlingssted for byens borgere.

Fremtidig plandisposition for Hedehusene Bibliotek

Fremtidig plandisposition for Hedehusene Bibliotek

Nyborg slot

I samarbejde med Entasis A/S, Garcés-de seta-bonet Studio, Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter og Grontmij er Rønnow Arkitekter med i den spændende internationale projektkonkurrence om at synliggøre og nyfortolke kulturarvsområdet og det historiske borganlæg i Nyborg.

Opgavens økonomiske ramme er på 276 millioner kroner, som er finansieret af Realdania, A.P. Møller Fonden, Kulturministeriet og Nyborg Kommune.

Se mere om projektet her.

781_150617_nyborgslot_undermenu3

Falkonergårdens gymnasium & HF

Tegnestuen er blandt 25 ansøgere blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på en 4-årig rammeaftale om totalrådgivning på Falkonergårdens Gymnasium & HF.

Falkonergårdens Gymnasium er tegnet af arkitekt og Kgl. Bygningsinspektør i 1950’erne Thomas Havning. Havnings arkitektur er kendetegnet ved en danskpræget funktionalistisk stil, der repræsenterer en gennemført, nærmest tidsløs enkelhed, som understreges af de traditionelle byggematerialer, som tegl og træ, og ikke mindst godt håndværk og smukke detaljer.

Rammeaftalen vedr. teknisk rådgivning og bistand omfatter arkitekt-, ingeniør- og landskabsydelser udført i totalrådgivning vedr. nybyggeri, ombygning, renovering og vedligeholdelse. Den første opgave under rammeaftalen vil forventeligt være en ny tilbygning på 1.400 m² indeholdende undervisningslokaler mv.

Opgaven løses i samarbejde med Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører, Energi- og Bæredygtighedskonsulent Henrik Sørensen og landskabsarkitekterne Kragh & Berglund.

Gentofte HF

Blandt 20 ansøgere er tegnestuen prækvalificeret til at give tilbud på totalrådgivning på Gentofte HF i forbindelse med ønsket om at opføre en ny multihal samt deraf afledte ombygninger i eksisterende lokaler.

Gentofte HF er beliggende i de smukke bevaringsværdige bygninger, tegnet af Edvard Thomsen og opført i 1928 til Gentofte Statsskole. Edvard Thomsen har med opførelsen af Gentofte Statssskole bevæget sig mere væk fra klassicismen og har ladet sig inspirere af datidens modernistiske strømninger fra eksempelvis Bauhaus.

Edvard Thomsen har også tegnet den ny-klassicistiske hovedbygning på Øregård Gymnasium, som i dag er fredet. Her har rådgiverteamet tidligere udført flere ombygninger og vedligeholdelsessager samt opført en ny tilbygning og senest et nyt innovationshus.

Brorfelde observatorium

Tegnestuen har vundet udbuddet vedrørende ombygning og istandsættelse af Brorfelde Observatorium.

Opgaven løses med Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører som underrådgiver.

Brorfelde Observatorium er tegnet af arkitekt Kaj Gottlob med landskabelig bearbejdning af landskabsarkitekt Georg Georgsen og blev opført i perioden 1953-64 for Københavns Universitet. Bygninger og landskabselementer blev fredet i 2010, og som noget ganske unikt er også områdets mørke “mørkefredet”.

Holbæk Kommune vil etablere en attraktion med afsæt i astronomiens verden, indeholdende formidlings- og demonstrationsfaciliteter, lejrskole – og overnatningstilbud, café, mødelokaler, foreningsrum m.m. med det formål at formidle Brorfeldes unikke historie og område, og derved sætte Holbæk på det oplevelsesøkonomiske verdenskort.

Rådgivergruppen glæder sig til at være med til at virkeliggøre projektet, og de omfattende registreringsarbejder er allerede i fuld gang.

 

Restaurering af ejendomme i Fiolstræde og Krystalgade

Rønnow Arkitekter fungerer som rådgivende arkitekt på restaureringsarbejder på ejendommene beliggende i Fiolstræde 20, 22 og 24 samt Krystalgade 14 og 16. Bygningerne er opført i første halvdel af 1800-tallet, og tre af ejendommene er i dag fredet.

For bygherren TT Partners og i samarbejde med bygherrerådgiver Emcon, Aarstiderne Arkitekter og Raadvad Entreprise ombygges de historiske bygninger i hjertet af København til nye attraktive lejligheder og butiksarealer.

Byggearbejderne er i fuld gang, og ejendommene færdiggøres løbende med endelig afslutning ved udgangen af 2015.

150420_Fiolstræde og Krystalgade_undermenu

Rejsegilde på KKFO Akeleje

Onsdag d. 25.02 blev rejsegildet på KKFO Akeleje markeret.

Milepælen i byggeriet blev markeret med taler af både Overborgmester Frank Jensen, Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev, Adm. Direktør i Elindco Steen Justesen samt Mette Prip Bonné fra Rønnow Arkitekter. Alle roste det gode samarbejde med forvaltning, rådgivere og entreprenører, og de gode takter på byggepladsen, herunder blev de sikkerhedsmæssige forhold også rost.

Byggeriet af den nye tilbygning til KKFO Akeleje udføres for Københavns Ejendomme, KEjd, for at opnormere institutionspladserne i Københavns Kommune. Byggesagen indbefatter nedrivning af eksisterende mellembygning, opførelse af 400m² tilbygning i 2 plan med nye faciliteter som bl.a. nyt køkken, nye værksteder, spillerum, aktivitetssal og nye forsamlingsrum. Endvidere udføres omfattende kloakarbejder i den eksisterende institution. De nye lokaler understøtter institutionens pædagogiske målsætninger og værdier og skaber luft, lys, bedre akustik og bedre tilgængelighed samt aktivitet på tværs af bygningerne. Alt i alt en tilbygning, der både skaber plads til fællesskabet og rummer individet.

150302_KKFO Akeleje Rejsegilde

Rønnow arkitekter prækvalificeret

2015 er i fuld gang og Rønnow Arkitekter er blevet prækvalificeret til en række spændende opgaver, heriblandt følgende:

Rammeaftale om teknisk rådgivning for Danmarks Domstole, med Rønnow Arkitekter som totalrådgiver, ISC Rådgivende Ingeniører og P+P Arkitekter som underrådgivere. Rammekontrakten omfatter teknisk rådgivning og bistand til istandsættelse, vedligeholdelsesarbejde, om- og tilbygning samt indretning af både fredede og ikke-fredede bygninger.

Restaurering, ombygning og istandsættelse af Brorfelde Observatorium, med Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører som underrådgiver. Brorfelde Observatorium er tegnet af arkitekt Kaj Gottlob og blev opført i perioden 1953-1964 af Københavns Universitet. Anlægget er i dag fredet, ligesom det enestående mørke også er mørkefredet. Holbæk Kommune vil nu etablere en attraktion med afsæt i astronomiens forunderlige verden, som skal skabe vækst og sætte Holbæk på det oplevelsesøkonomiske verdenskort.

Rammeaftale vedrørende byggeteknisk rådgivning for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (delaftale 7, Østdanmark) med Rønnow Arkitekter som totalrådgiver og Skala Arkitekter som underrådgiver. Aftalen vedrører gennemførelse af projekter på samtlige af Forsvarsministeriets bygninger og anlæg i Danmark, samt lejede bygninger og anlæg, herunder primært kaserner, øvelsespladser, skyde- og øvelsesterræner, flyvestationer, flådestationer, tankområder, værksteder, affald og brandøvelsespladser.

KAB/AKB København, afd. 1004, med Rønnow Arkitekter som underrådgiver og Skala Arkitekter på opgaven, der vedrører udskiftning af samtlige vinduer og døre i afdelingen samt eventuelt opsætning af radiatorer i køkkener og – i forhold til beboertilvalg – eventuel etablering af terrassedør med nedgang til have og/eller etablering af altandøre og altaner. Afdelingen, som er beliggende i København SV, er opført år 1918, rummer 146 boliger og er erklæret bevaringsværdig.

Hagested kirke

Ved receptionen i forbindelse med genåbningen af Hagested Kirke talte menighedsrådets formand Karen Hvass, Sognepræst Dorthe Thaulov, Provst Detlef von Holst og Arkitekt Gunilla Rønnow.

Der var stor tilfredshed med resultatet og ikke mindst det gode håndværk og det fine samarbejde mellem alle parter. Medvirkende ved byggeriet har været:

Holmegaard & Bertelsen
HC Profiler
Frits Jensen
N.J. Elservice
Malerfirmaet Ole Soelberg
Eduard Troelsgaard Rådgivende Ingeniører
Nationalmuseets konservatorer
Rønnow Arkitekter

150302 Hagested Kirke

Copenhagen Business School

Bygningen H.V. Nyholms Vej 21 på Frederiksberg, indtil videre mest kendt som Privathospitalet Hamlet, bliver nu kandidathus for Copenhagen Business School.Den 6.000 m² store, fabriksagtige bygning er tilbygget, forhøjet og ændret flere gange, senest omkring 1990, da Hamlet flyttede ind.Borte er præget af hospital og kapselfabrik og en moderne universitetsbygning med undervisningsfaciliteter, produktionskøkken, kantine, læsepladser, opholdsarealer, administrationslokaler mv. tager form.

Den 22. januar 2015 blev der holdt rejsegilde. Ca. 70 håndværkere og repræsentanter for bygherren, rådgiverne og leverandører deltog.Universitetsdirektør Peter Jonasson, CBS´ projektleder arkitekt MAA. Janus Døssing, og rådgiverne takkede håndværkerne for godt og engageret arbejde.

Rådgiverne er: Rønnow Arkitekter, Bascon og C.F. Møllers landskabsarkitektafdeling.

Se og hør CBS Observer om projektet og dets innovative muligheder her.

150105_CBS Rejsegilde_undermenu

Rønnow arkitekter støtter team Rynkeby

Når Team Rynkeby cykler til Paris til sommer for at støtte kampen mod børnekræft, bliver det med et sponsorat fra Rønnow Arkitekter

Verdens største velgørenhedscykelhold, Team Rynkeby, består i år af 1.466 ryttere og 350 hjælpere fordelt på 32 lokale hold i fem lande. Deltagerne betaler selv for egen deltagelse, og samtidig dækker juicevirksomheden Rynkeby Foods A/S projektets centrale omkostninger.

Dermed kan Team Rynkeby sende alle indsamlede midler ubeskåret videre til de fem børnekræftorganisationer, som Team Rynkeby samarbejder med i Danmark, Sverige, Finland, Norge og Færøerne.

I Danmark går de indsamlede midler til Børnecancerfonden, som bruger størstedelen af pengene på at finansiere forskning.

Vi ser frem til at følge bedriften frem mod ankomsten til Paris.

sponsorbanner_DK_120x60_2015

Learing labs på Herlev gymnasium

Rønnow Arkitekter har rådgivet gymnasiet i udarbejdelsen af et nyt indretningskoncept i forbindelse med etablering af nye Learning LABs.

Som et led i at gentænke det nuværende bibliotek og tilhørende studiearbejdspladser har tegnestuen foreslået 3 nye rumlige koncepter for indretningen, med etableringen af hhv. et Innovation LAB, et Communication LAB & et Book LAB.

Rent konceptuelt har projektet søgt at udfordre den eksisterende vanetænkning omkring indretningen på gymnasiet med et mål om at skabe rumligt differentierede laboratorier for læring, der understøtter forskellige læringssituationer og forskellige sociale konstellationer. Learning LABs anerkender individuelle forskelligheder og skaber plads til, at den enkelte studerende kan finde lige netop den arbejdsplads, der passer til arbejdsopgaven, temperamentet og humøret den dag.

De nye, ombyggede lokaler til Book LAB, hvortil Holmris Flexform har forestået inventarleverancen, blev indviet i forbindelse med gymnasiets 40 års jubilæum i november.

 

150105_Herlev Gymnasium Efter

Christianshavns gymnasium

Rønnow Arkitekter har i samarbejde med Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører opført en ny tagetage og tagterrasse oven på den bevaringsværdige Fabrik, de tidligere Nobels tobaksfabrikker centralt på Christianshavn.

Efter nedrivning af den tidligere tagetage med uhensigtsmæssige lokaler og adgangsforhold, er der nu opført en fuld etage med tre funktionelle, store undervisningsfaciliteter med plads til læring, gruppearbejde, kreativt arbejde i nye billedkunstlokaler og ikke mindst rekreativt ophold på den nye tagterrasse øverst oppe med smukt kig til byens tage og spir.

I forbindelse med projektet er der opført et nyt tårn med nye adgangsmuligheder, en lys og rumlig trappekerne samt en ny elevator. Med de forbedrede tiltag er der skabt niveaufri adgang til alle etager og faciliteter på Fabrikken. Tårnet bruges samtidig som diskret nyt fyrtårn for gymnasiet, da logoet er placeret øverst oppe og er synligt fra de omkringliggende gader og arealer.

Fredag den 31.10 blev det nye byggeri officielt indviet ved et festligt arrangement på Gymnasiet.

Se mere om indvielsen og projektet her.

150106_Christianshavns Gymnasium

Året der gik 2014

Rønnow Arkitekter har igen i 2014 haft et travlt og begivenhedsrigt år. Den positive vækst som tegnestuen har været igennem de seneste år blev bl.a. markeret med udnævnelsen til gazellevirksomhed i Børsen.

Året har budt på spændende projekter i arbejdet med fredede og bevaringsværdige bygninger og kirker. Under Det Kgl. Bygningsinspektorat med byggesager på Rosenborg Slot, Det Kgl. Teater, Skt. Petri Kirke, Københavns Domhus, Østre Landsret og Amaliegade 44. På kirkefronten med byggesager på Christians Kirken, Maribo Domkirke, Hagested, Gislinge og Slangerup Kirke.

På undervisningsområdet har tegnestuen i det forløbne år gennemført flere ombygninger for bl.a. HF & VUC Hillerød, Gladsaxe Gymnasium & Fritidshjemmet Vokseværket på Østerbro, og vi har indviet nye undervisningsfaciliteter på både Øregård Gymnasium og Christianshavns Gymnasium. Der er gang i byggerier for KEjd med udvidelsen af KKFO Akeleje i Valby og for CBS med Graduate House, hvor det tidligere hospital Hamlet på Frederiksberg omdannes til nye undervisningsfaciliteter.

Vi ser frem til 2015 og til at se flere af vore igangværende byggerier stå færdige og til at tage hul på de nye spændende projekter, der ligger på tegnebrættet. Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!

Aaret der gik 2014 NY

Rønnow arkitekter kåret til Gazelle 2014

Rønnow Arkitekter er blevet kåret som gazellevirksomhed 2014 af Børsen.Det er i år 20. gang, at Børsen identificerer de hurtigst voksende virksomheder i Danmark.Gazeller er de virksomheder som fører an i væksten, og som i løbet af de seneste fire regnskabsår har haft kontinuerlig vækst i omsætning eller bruttoresultat, og som samlet set har mere end fordoblet omsætningen eller bruttoresultatet i perioden.Vi er stolte over den nye titel, som formelt set blev fejret onsdag den 29.10.

Se mere om gazelleprisen på Børsens hjemmeside her.

141031 RA gazelle collage

Rønnow arkitekter søger ny medarbejder

Vil du være en del af et spændende og kreativt team og medvirke til at præge dagligdagen på tegnestuen, så er en stilling som økonomi- & administrationsansvarlig medarbejder hos Rønnow Arkitekter måske noget for dig.Du vil som økonomi- & administrationsansvarlig medarbejder medvirke til tegnestuens daglige drift og få ansvaret for tegnestuens økonomihåndtering i tæt samarbejde med ledelsen samt varetage øvrige administrative og personaleadministrative opgaver.Sammen med ledelsen skal du bidrage til udviklingen af virksomheden, også i forhold til at identificere forbedringsmuligheder og sikre, at vore administrative procedurer er effektive og fokuserede.Se hele jobannoncen her.Matcher din profil kvalifikationerne i annoncen, og har du mod på en udfordring i en kulturstærk og kreativ virksomhed, hvor du kommer til at spille en vigtig rolle i virksomhedens fortsatte vækst og udvikling, så fremsend din skriftlige ansøgning og CV sammen med relevante bilag og anbefalinger.Din ansøgning sendes til: arkitekt maa Gunilla Rønnow på gr@ra.dk. Mærk ansøgningen ‘’Ansøgning Økonomi- & Administrationsansvarlig medarbejder”.Frist for modtagelse af ansøgninger er d. 15.10.2014.Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 45 og evt. opfølgende samtaler i uge 47.Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

140924 RA gruppebillede