BÆREDYGTIG BYGGESKIK
Hvad betyder det at bygge bæredygtigt? Det spørgsmål stillede vi os selv, inden vi søsatte projektet ”Bæredygtig Byggeskik” – en undersøgelse af holdbarhedsaspekterne i den traditionelle byggeskik. Bæredygtighedsbegrebet er allestedsnærværende, ikke kun i byggebranchen. Det bliver ofte koblet sammen med begreber som f.eks. lavenergi, cirkulær økonomi og forskellige recycling-principper. I mange år er der også i vores branche blevet sat lighedstegn mellem bæredygtig arkitektur og energieffektive bygninger. Begrebet bæredygtig arkitektur er imidlertid langt mere komplekst.

Rønnow Arkitekter har i kraft af 50 års arbejde med den historiske bygningsmasse opbygget en omfattende viden om bygningers samlede livsforløb fra opførelse til nedrivning samt de vedligeholdelser og hovedistandsættelser, om- og tilbygninger, der generelt set er med til at præge bygningernes livsforløb.

En stor del af vores arbejde består i levetidsforlængende indgreb på gamle bygninger, og med udgangspunkt i denne årelange erfaring og faglighed er det tydeligt, at bygningers langtidsholdbarhed er essentiel for klodens ressourceforbrug i det lange perspektiv.

Med projektet Bæredygtig Byggeskik har vi undersøgt holdbarhedsaspekterne i den traditionelle byggeskik, for at forsøge at koble begreberne bæredygtighed og kulturarv og for at udvide og udfordre opfattelsen af bæredygtig arkitektur. Læs hele udgivelsen her.

Projektets konklusion peger på vigtige begreber, der ikke sædvanligvis spiller en stor rolle i nutidens debat om bæredygtighed; konstruktiv beskyttelse, reparerbare løsninger og vedligehold, materialekundskab, åndbare og naturlige materialer, fleksibilitet og tilpasningsdygtighed, sociale og kulturelle værdier som æstetik og atmosfære. Alt sammen parametre, som vi mener, er afgørende, hvis man vil sikre langtidsholdbar arkitektur for de næste generationer – i både miljømæssigt, økonomisk og socialt henseende.