Kategoriarkiv: Nyheder

Rammeaftale om Det Kongelige Bygningsinspektorat

Staten råder over en række betydningsfulde fredede bygninger. Siden 1700-tallet har der til bygningerne været tilknyttet en ordning med kongelige bygningsinspektører. I dag hjælper de med teknisk og restaureringsfaglig rådgivning i forbindelse med mange typer af byggeopgaver, gennemførelse af vedligeholdssyn og virke som statens konsulent i kirkesager. En historisk gennemgang af bygningerne er oftest også et billede af de skiftende personer og skiftende stilperioder, bygningen har gennemgået i dens levetid. For en stund får man lov til at tale med i en bygnings historie, og ens vigtigste opgave er at overlevere bygningen intakt, uspoleret og med samme arkitektoniske og håndværksmæssige kvalitet til næste generation.

Fra 1. maj siger vi farvel og tak til en række smukke bygninger under inspektorat 3. Vi vil se tilbage på spændende projekter på bl.a. Amalienborg, Fredensborg, Statens Museum for kunst, Det Kongelige Teater m.fl.

Til gengæld ser vi frem til et nyt og spændende samarbejde med styrelser, ministerier og stifter omkring Inspektorat 1, der bl.a. omfatter bygninger som Christiansborg, Rosenborg Slot, Frederiksberg Slot og Kastellet.

Rammeaftalen er vundet i samarbejde med Artelia, Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører, 2talKON og VEGA Landskab.

Erhvervs-ph.d. skal sikre en ny praksis for at bygge langtidsholdbar arkitektur

 

Hvordan kan vi opføre nybyggeri med viden fra langtidsholdbare bygningsværker for at mindske ressourceforbrug og CO2-emission både ved opførelse og fremtidige renoveringer, udskiftninger og transformationer over 200 års brug?

Med støtte fra Innovationsfonden skal Tobias Hentzer Dausgaard i samarbejde med RØNNOW LETH & GORI og Arkitektskolen Aarhus, give et svar på netop dette gennem en ny erhvervs-ph.d.

For hundrede år siden forestillede den futuristiske arkitekturbevægelse sig en moderne byggeskik, hvor ”bygninger vil holde kortere tid end en generation” (Sant’Elia, 1914). I dag ser vi, at nybyggeris bærende konstruktioner gennemsnitligt holder i 200 år, men futuristerne fik ret, når det gælder de øvrige bygningsdele. Især klimaskærmen, energi- og indeklimasystemer og interiørets aptering udskiftes mange gange i en bygnings levetid med en stor, akkumulerende klima- og miljøpåvirkning til følge. Dette ressourcebehov under brugsfasen er ikke tilstrækkeligt højt på dagsordenen i byggeriets grønne omstilling – hverken i lovgivning eller praksis. Vi skal bygge med henblik på en længere brugshorisont af vores bygninger, hvis vi vil honorere de planetære grænser.

”Hvordan balancerer vi, hvad arkitekturen tager af ressourcer med den værdi, der skabes for brugere, vores samfund og de miljøer, byggeriet påvirker over hele kloden på den lange bane? Mange gamle bygninger har en evne til at blive brugt i århundreder til vidt forskellige ting uden store fysiske ændringer. De har særlige langtidsholdbare kvaliteter og et meget lavt ’ressource-stofskifte’ sammenlignet med vores nutidige byggeskik. Hvis vi lytter til deres tavse viden og omformer den, så vi kan bruge den i praksis i byggeriet i dag, og bedre prioritere byggeriets ressourcer over et langt tidsperspektiv. Ultimativt vil vi med denne viden skabe langtidsholdbar arkitektur, der har højere kvalitet, lavere driftsomkostninger og en vis ydmyghed over for klodens voksende, fremtidige ressourceknaphed. Ph.d.-projektet har en hypotese om, at byggeriet vil udlede mindre CO2 og bruge færre ressourcer, hvis vi med viden kan overflødiggøre de bygningsdele, vi udskifter hele tiden. Dette ser vi i flere ældre bygninger, der for eksempel kommer langt med passivløsninger og ved at integrere overflader inde og ude som del af den varige bygningskrop. På den måde søger ph.d.-projektet at udvikle principper, prototyper og processer for at designe langtidsholdbare bygninger med et reduceret behov for CO2-udledning og ressourcer – både ved opførelse og de næste 200 år.” – Tobias Hentzer Dausgaard

For at opnå det bredest mulige perspektiv i omfavnelsen af de store spørgsmål er Troelsgård Rådgivende Ingeniører og Byggeri København tilknyttet som tredjeparter og projektet følges derudover tæt af en følgegruppe bestående af aktører fra forskellige dele af byggebranchen:

Ninette Mahler Alto, bæredygtighedschef for Pihl

Micki Aaen, indehaver af Aaen Engineering

Thomas Waras Brogren, projektchef i Realdania

Rolf Simonsen og Nina Koch-Ørvad, hhv. programdirektør og projektchef for Værdibyg

Søren Meyer, udviklingschef i Grundejernes Investeringsfond

Charlotte Gudum, teknisk sagsansvarlig og ansvarlig for bæredygtighed i Byggeskadefonden.

 

Læse mere her

Pavillonen Tækkede Teglblokke er åben

Pavillonen Tækkede Teglblokke er et projekt udviklet i tegnestuefællesskabet RØNNOW LETH & GORI sammen med CINARK og er nu åben for offentligheden på Søren Kierkegaards Plads i København.

Pavillonen er en del af initiativet 4 til 1 planet, der er igangsat af VILLUM FONDEN og Realdania og undersøger muligheder for at bygge med et langt mindre CO2-aftryk end det gængse byggeri i dag.

Nordre Toldbod modtager Farveprisen 2023

Rønnow Arkitekter modtager sammen med Johanne Bornemann Mogensen fra Nationalmuseet og BY & HAVN Farveprisen 2023 fra Danske Malermestre for arbejdet med BY & HAVNs hovedsæde på Nordre Toldbod i Københavns Havn.
Toldbodsbygningen fra 1868 er oprindeligt udført i to etager og tegnet af Wilhelm Dahlerup & Frederik Bøttger, men blev i 1939 forhøjet med to etager efter tegninger af Einar Madvig. Farvesætningen har i restaureringen været brugt aktivt som værktøj til at fortælle historien om et byggeri, der er blevet til på tværs af tid og som eksisterer i spændingsfeltet mellem flere arkitekturhistoriske perioder. Den er i dag med til at understrege fortællingen om en bygning, der igennem tre forskellige arkitekters aftryk består af forskellige dele, der udgør et samlet hele.
Den tilstødende Visitationsbygning er tegnet af G.F. Hetsch i 1856 og er den ældste tilbageværende del af det oprindelige tolbodsanlæg. Den er med udgangspunkt i den oprindelige planløsning omdannet fra 80’er kontorer til en moderne udstillingsbygning og samtidig bemalet i traditionel kalkmaling, der stemmer overens med bygningens oprindelige karakter og brug.
Læs mere om projektet her.
En stor tak skal lyde til:
Først og fremmest alle de involverede malere og håndværkere for dialog om løsninger og den eminente udførsel.
BY & HAVN for at udvise mod og tillid som bygherre i udviklingen af projektet
Johanne og Nationalmuseet for udførslen af farvearkæologiske undersøgelser og input til de stilhistoriske farvesætninger
Konstruktionsingeniør Eduard Troelsgård og El -og VSS-ingeniør OJ Rådgivende Ingeniører for ingeniørrådgivning.
Og selvfølgelig Danske Malermestre for tildelingen.
Foto: (2&3) Bjørn Bertheussen

Rønnow Arkitekter flytter adresse

 

Vi er glade for at dele at vi flytter vores tegnestuefællesskab RØNNOW LETH & GORI og Værksted for Arkitektur i nye rammer. I løbet af foråret vil vi være at finde på Gl. Dok, Strandgade 27B, Christianshavn, hvor vi indtager et stort lejemål fordelt på to etager i den smukke pakhusbygning fra 1880’erne. Vi ser meget frem til at udfolde vores tegnestuefællesskab samt aktiviteter og udstillinger i Værksted for Arkitektur i nye historiske rammer.

 

gl-_dok__dsc5776_foto_thomas_rahbek_

Foto: Thomas Rahbek

Symposium ‘LANGTIDSHOLDBAR ARKITEKTUR’

 

Fredag den 30. september afholdt RØNNOW LETH & GORI symposiet LANGTIDSHOLDBAR ARKITEKTUR i Christians Kirkens smukke rammer.

Godt 200 gæster deltog i arrangementet, der bød på oplæg fra både nationale og internationale talere, en paneldebat og Q&A.

Se alle symposiets faglige indlæg i de nedenstående videoer.

Du har også mulighed for at se de enkelte oplæg, paneldebat og Q&A ved at klikke dig ind på nedenstående links:

Se oplægget om ‘Bæredygtig Byggeskik’ med Inge-Lise Kragh (Rønnow Arkitekter) her.

Se oplægget ‘Forbedring, fejl og forandring – At bygge videre på det eksisterende’ med Karsten Gori (LETH & GORI) her.

Se oplægget om ‘Sanselighed og natur som fundament for en bæredygtig kultur’ med Janne Axelsen (BaneGaarden) her.

Se oplægget om ‘Reversibel arkitektur, robusthed og bæredygtig tektonik’ med Heidi Merrild (Aarhus Arkitektskole) her.

Se paneldebatten med deltagelse af Inge-Lise Kragh, Karsten Gori, Janne Axelsen og Heidi Merrild her.

Se oplægget ‘Emotional Heritage’ med Eva Prats og Ricardo Flores (Flores & Prats) her.

Se oplægget om ‘Innovative approches to environmentally and socially responsive designs’ med Ian Taylor (Feilden Clegg Bradley Studios) her.

Se Q&A med Ian Taylor, Eva Prats og Ricardo Flores her.

Se billeder fra arrangementet i galleriet her

Vi er enormt taknemmelige for den store opbakning, som symposiet er blevet mødt med på tværs af branchen. Det er blot med til at understrege, hvor relevant og aktuelt emnet er.

Endeligt vil vi gerne sige tak til de mennesker, der har muliggjort symposiet:

– Tak til alle oplægsholdere for at bidrage med interessante indspark, opfordringer og tanker til debatten om langtidsholdbar arkitektur

– Tak til gæsterne for skarpe spørgsmål og et stort engagement eftermiddagen igennem

– Tak til Boligfonden Kuben for at støtte op om projektet og give særligt de internationale stemmer en plads i diskussionen

– Tak til Christians Kirken for at åbne kirkens historiske døre for et arrangement, der ikke kunne være blevet afholdt et smukkere eller mere passende sted.

DEL 1

 

DEL 2

Retten i Aarhus modtager Aarhus Kommunes Arkitekturpris 2022

Tirsdag den 27. september blev restaureringen og omdannelsen af Erhvervsarkivet til Retten i Aarhus afsløret som én af tre modtagere af Aarhus Kommunes Arkitekturpris 2022 ved en ceremoni på Aarhus Rådhus.

Prisen blev overrakt til bygningens ejer, Bygningsstyrelsen, samt arkitektteamet H+ og Rønnow Arkitekter, der har arbejdet på projektet i fællesskab.

En dommerkomité bestående af rådmand for Teknik og Miljø Nicolaj Bang, stadsarkitekt Anne Mette Boye, områdechef Byggeri Ann Hamborg, afdelingsleder Lokalplanlægning og Miljø Lisbeth Roi, billedkunstner Signe Klejs og rektor Torben Nielsen, Arkitektskolen Aarhus, har udvalgt de tre prismodtagere.

Dommerkomitéen udtaler følgende om Erhvervsarkivet: ”Bygningen præmieres for en omdannelse, der udmærker sig væsentligt og langt ud over det sædvanlige. Arbejdet med både klassisk restaurering af bygningsdele og transformation af rum til mødelokaler, kontorer og opholdsrum er gennemført med høj integritet og en faglig dygtighed, der kombinerer behovet for tekniske løsninger og nye behov med bygningens oprindelige rumlige kvaliteter og atmosfære. Desuden fremhæves den overbevisende integration af kunst, der gennem fine og konsistente greb formår at binde fortællinger om fortid og nutid sammen.”

Læs mere om præmieringen og de øvrige, smukke projekter i Aarhus Stiftstidende her.

Glade modtagere af Aarhus Kommunes Arkitekturpris 2022

Glade modtagere af Aarhus Kommunes Arkitekturpris 2022

Retten i Aarhus modtager Renoverprisen 2022

Retten i Aarhus, det tidligere Erhvervsarkiv, modtager Renoverprisen i kategorien Erhverv blandt et enormt stærkt felt af nominerede projekter!

Medlem af nomineringsudvalget Lisbet Wolters udtrykker: ”Det mest inspirerende ved projektet er måden, man har skabt et smukt møde mellem det eksisterende byggeri og de nye elementer. Man har ikke brudt noget ned, men derimod bare skrællet af og nænsomt føjet et ekstra lag til historien, der har gjort bygningen endnu bedre, end den var før.”

Stort tillykke til hele teamet bag restaureringen og ombygningen af Hack Kampmanns ikoniske byggeri – det har været en sand fornøjelse at arbejde sammen med så mange dedikerede og professionelle specialister herunder H+, Tækker Rådgivende Ingeniører og Enemærke & Petersen A/S samt alle de dygtige håndværkere, der har bidraget til projektet med deres ekspertise. Tillykke og tak for samarbejdet går også til Bygningsstyrelsen, Domstolsstyrelsen og Retten i Aarhus.

Tak skal lyde til Renoverprisen for årligt at sætte fokus på, kåre og anerkende renoveringsprojekter, der eksemplificerer det vigtige arbejde med at få opdateret den eksisterende bygningsmasse, så den fortsat kan bestå og anvendes til gavn for både samfund og miljø.

Foto: Melissa Ørnstrup (1) og Renoverprisen (2 & 3)

Gunilla M. Rønnow fylder 75 år

I dag fylder arkitekt MAA og tidl. Kongelig Bygningsinspektør Gunilla M. Rønnow 75 år.

gunilla-roennow

Gunilla var sammen med sin ægtemand Karsten Rønnow med til at lægge grundstenen for Rønnow Arkitekter, tidligere Karsten Rønnows Tegnestue, i 1970 og har præget virksomheden både som leder og ejer i mere end 45 år. Som medlem af bestyrelsen i Rønnow Arkitekter er Gunilla i dag fortsat engageret i virksomhedens udvikling og drift, og virker derudover som arkitekt og konsulent.

Gunillas faglige kerneområde har været arbejdet med den historiske bygningsmasse, med restaureringer, til- og ombygninger. Nævnes kan arbejder på Fredensborg Slot, Sorø Akademis Skole og bispegårdene i Nykøbing-Falster, Roskilde og Odense. Af nybyggerier skal særligt Margrethe Kapellet og Krematoriet i Holbæk fremhæves, der forener en stor interesse for og viden inden for kirkehistorie og bygningsudvikling i et enkelt hovedgreb med fokus på formgivning, materialer, byggeteknik og skabelsen af en særlig stemning af ro.

Kirkeområdet har gennem alle år og til stadighed optaget Gunilla. Aktuelt arbejder Gunilla med Odden Kirke i Holbæk Amt, der er udsmykket med sjældne og værdifulde kalkmalerier fra 1576. Malerierne skal restaureres på grund af smuds og saltskader. Restaureringen udføres af Nationalmuseets konservator og i den forbindelse gennemføres også en del andre arbejder og forandringer i kirkens tårnrum og vestlige hvælvfag af Rønnow Arkitekter.

Rønnow Arkitekter ønsker Gunilla et stort tillykke med de 75 år!

Foto: Rønnow Arkitekter

Åbning af Værksted for Arkitektur

Kom og vær med på fredag d. 9. september fra kl. 15, når vi åbner RØNNOW LETH & GORI’s nye fælles værksted, udviklingsrum og udstillingssted ’Værksted for Arkitektur’ på Absalonsgade 21B, Vesterbro.

Værksted for Arkitektur ligger i et butikslokale i et af Københavns karakteristiske brokvarterer. Oprindeligt fungerede lokalet som et bageri og stedet har siden huset en klub, forskellige udstillingssteder samt dannet rammer for LETH & GORIs kombinerede tegnestue og udstillingssted siden 2011. Med Værksted for Arkitektur føjes nu et nyt lag til stedets historie, som giver et blik ind i arkitekturens verden igennem RØNNOW LETH & GORI’s brug af værkstedet og skiftende udstillinger i butikslokalet.

Første udstilling i Værksted for Arkitektur er en pop-up vinduesudstilling med de to internationale oplægsholdere til RØNNOW LETH & GORI’s symposium LANGTIDSHOLDBAR ARKITEKTUR; Flores & Prats Architects og Feilden Clegg Bradley Studios. Udstillingen vises i ugerne op til symposiet, som løber af stablen fredag den 30. september fra kl. 13-18.45 i Christians Kirken på Christianshavn.
I den efterfølgende uge starter Copenhagen Architecture Festival – CAFx, hvor Værksted for Arkitektur vil danne rammer for Christine Bjerkes udstilling ’Domestic Connectedness’. Udstillingen åbner den 7. oktober kl. 16-20 og kan opleves i hele festivalperioden frem til den 16. oktober.
Værksted for Arkitektur deltager desuden i Copenhagen in Common (World Capital of Architecture 2023), når København er verdens arkitekturhovedstad i hele 2023.

Hold øje med kommende udstillinger og events i Værksted for Arkitektur på www.ronnowlethgori.dk, hvor du også vil kunne tilmelde dig vores mailingliste.

Foto: Bruce Damonte

Foto: Bruce Damonte

 

Retten i Aarhus nomineret til Aarhus Kommunes arkitekturpris 2022

Retten i Aarhus, det tidligere Erhvervsarkiv, er nomineret til Aarhus Kommunes arkitekturpris 2022, som præmierer byggeri af arkitektonisk kvalitet udover det sædvanlige.
Aarhus Kommune fejrer Arkitekturens Dag ved at fremhæve god og nytænkende arkitektur i en by, hvor byudviklingen er konstant.

Vi er taknemmelige for, at Aarhus Kommunes udvælgelseskomité har valgt at udpege Retten i Aarhus som et af de nominerede projekter og glæder os til at følge med tirsdag den 27. september fra kl. 15-16.30, hvor vinderprojekterne bliver præmieret i Byrådssalen på Aarhus Rådhus.

Plancher af de nominerede projekter udstilles i DOKK1 fra den 3.-7. oktober og efterfølgende i Blixens, Brabrand fra den 10.-21. oktober 2022.

Læs mere på Aarhus Kommunes hjemmeside her.

RØNNOW LETH & GORI inviterer til symposiet ‘LANGTIDSHOLDBAR ARKITEKTUR’

 

Sammen med LETH & GORI har vi fornøjelsen af at invitere til RØNNOW LETH & GORIs symposium ’LANGTIDSHOLDBAR ARKITEKTUR’ fredag den 30. september i Christians Kirken på Christianshavn mellem 13.00-18.45.

Se invitationen og programmet her.

LANGTIDSHOLDBAR ARKITEKTUR

– Et symposium om hvordan et langsigtet perspektiv og fokus på vores eksisterende bygningskultur kan bidrage til en bæredygtig fremtid og udviklingen af en ny bæredygtig byggeskik.

Symposiet giver stemme til en række vidende og inspirerende oplægsholdere fra ind- og udland, heriblandt den anerkendte spanske tegnestue Flores & Prats og – for første gang i Danmark – den prisbelønnede britiske tegnestue Feilden Clegg Bradley Studios, der er frontløbere internationalt ift. at gennemføre en bæredygtig arkitektonisk praksis.

Værksted for Arkitektur

Symposiet er det første initiativ og arrangement i RØNNOW LETH & GORIs nye Værksted for Arkitektur, der er et laboratorium, værksted, arkiv og udstillingsrum, hvor vi eksperimenterer med og formidler en ny bæredygtig byggeskik, og gennem udstillinger, værkstedsarbejder, master classes og seminarer inviterer verden omkring os til at tage del i vores praksis og research.

Pop-up udstilling

Parallelt med symposiet præsenterer RØNNOW LETH & GORIs Værksted for Arkitektur i Absalonsgade 21B på Vesterbro en kortvarig pop-up vinduesudstilling med fotografier af Flores & Prats og Feilden Clegg Bradley Studios.

Udstillingsperiode: Tirsdag d. 27. september til lørdag d. 1. oktober

Tilmelding

Du tilmelder dig symposiet ved at sende en mail med dit navn, evt. titel og virksomhed samt mailadresse til rlg@ronnowlethgori.dk. Din tilmelding er bekræftet, når du modtager en bekræftelsesmail. Bemærk venligst, at der pt. er oprettet en venteliste grundet stor interessere i symposiet.
Dine data vil af RØNNOW LETH & GORI udelukkende blive anvendt i forbindelse med symposiet og slettes senest to måneder efter afholdelsen af arrangementet.

Vi glæder os til at se dig.

dsc_7505

 

 

Retten i Aarhus er nomineret til Renoverprisen 2022

Restaureringen og ombygningen af det tidligere Erhvervsarkiv til Retten i Aarhus er blandt de tre endeligt udvalgte projekter, der er nomineret til årets Renoverpris i kategorien Erhverv. I alt er der nomineret ni projekter fordelt på tre forskellige jubilæumskategorier.

Vi er glade for nomineringen, som finder sted i et bredt og inspirerende udvalg af projekter med særlig fokus på bæredygtighed, og samtidig stolte af, at nomineringsudvalget netop fremhæver transformationens velafbalancerede samspil mellem det bestående og nye samt det vellykkede samarbejde mellem alle involverede parter.

Stor tak skal lyde til Renoverprisen og det passionerede team bag projektet som udover Rønnow Arkitekter tæller: H+ A/STækker Rådgivende IngeniørerEnemærke & Petersen a/sBygningsstyrelsenDomstolsstyrelsen, benandsebastian samt alle de dygtige håndværkere, der har været med til at føje et nyt lag til historien om Hack Kampmanns ikoniske ’Smykkeskrin’.

Renoverprisens valgkollegie skal nu stemme om en vinder i hver af de tre jubilæumskategorier. Vinderne kåres til en prisfest den 8. september.

Læs mere om Renoverprisen og de nominerede projekter her.

Karsten Rønnow fylder 90 år

I morgen den 28. juni 2022 fylder arkitekt og tidl. Kongelig Bygningsinspektør Karsten Rønnow, Rønnow Arkitekters nestor og grundlægger, 90 år. Karsten Rønnows 90-års fødselsdag vil blive markeret med en reception for kollegaer, samarbejdspartnere og venner af huset i dag mandag den 27. juni 2022 kl. 14 på Rønnow Arkitekters adresse i indre København.

karsten-roennow-aflang

Når Karsten Rønnows runde fødselsdag vil blive markeret sammen med fagfæller og nære vil samtalen uden tvivl indeholde en række anekdoter og fortællinger fra Karstens virke. Kendetegnende for Karstens store arkitektfaglige indsats er respekten for bygninger og omgivelser samt kvalitet og ærlighed i materialer, udførelse og udtryk.

Karsten Rønnow har med omhu og kyndighed forestået en lang række restaureringer, nybygninger og ombygninger i ind- og udland. Han har udført restaureringer på en række borgerhuse i og uden for Hovedstaden, restaureringer af herre- og præstegårde, kirker og slotte. Desuden har Karsten Rønnow gennemført restaureringsfagligt arbejde på historiske bygninger i Nordtyskland, bl.a. for det danske mindretal i Sydslesvig, og har gennemført ombygninger og nyindretning af Danmarks repræsentationer i udlandet, herunder den danske ambassade i Stockholm og i Bonn. Af nybyggeri har Karsten tegnet Kollund Kirke og Margrethe Kapellet i Holbæk blandt en række kirkelige bygninger og anlæg.

Udover sit virke som udførende arkitekt i og uden for Danmarks grænser har Karsten Rønnow bestridt flere tillidshverv qua sin erfaring og viden. Fra 1960 fungerede han som konsulent for Det Særlige Bygningssyn, fra 1982-2004 varetog han posten som Kongelig Bygningsinspektør i Vestsjællands, Storstrøms, Roskilde og Fyns amter og har herunder fungeret som Kirkeministeriets konsulent for omkring 750 kirker.

Karsten Rønnow er endvidere særlig kendt for sin rolle som formidler og underviser, der tager udgangspunkt i Karstens store engagement for bevarelsen af kulturarven, historiske bygninger og kulturmiljøerne i de gamle bykerner.

Vi ser frem til at fejre Karsten og ønsker ham et stort tillykke med de 90 år.

Foto: Rønnow Arkitekter

RØNNOW ARKITEKTER SKAL GIVE NYT LIV TIL TRANHUSET

Rønnow Arkitekter har vundet opgaven med at restaurere og nyindrette Tranhuset på Nordatlantens Brygge som ramme for et møde med de nutidige nordatlantiske folk og samfund – og med den nordatlantiske natur.

Udviklingen af det naturvidenskabelige og humanistiske formidlingsindhold og ikke mindst renoveringen af det historiske Tranhus støttes med tilsammen 45 mio kr. af A.P. Møller Fonden, Novo Nordisk Fonden og Augustinus Fonden.

Tranhuset på Christianshavn har en helt særlig historie. Det blev opført i 1781 som pakhus for den tran, der blev kogt af spæk fra hvalfangsten i Nordatlanten. Tran var en vigtig og bekostelig ressource, som blev brugt til belysning både indendørs til tranlamper og udendørs til trangadelygter. Efterhånden som andre belysningsformer blev introduceret, blev tran kun anvendt i hærdet form til fremstilling af sæbe og margarine samt i mindre grad til smøring og garvning.

Projektet omfatter en istandsættelse af ejendommens godt 850 m2 fordelt over tre etager. Huset er opført med facader i grundmur og indvendige bærende konstruktioner i tømmer.

Med den kommende restaurering kan den smukke, fredede teglstensbygning, med sine karakteristiske røde detaljer og asymmetriske profil, se frem til atter at skabe fortællinger om de tætte forbindelser til Nordatlanten med udgangspunkt i husets oprindelige historie.

”Vi er utroligt glade for den spændende opgave, vi er blevet udvalgt til. Tranhuset rummer mange fortællinger, og vi ser frem til, sammen med det øvrige rådgiverteam, at skabe et åbent hus med fokus på at bevare og styrke bygningens fredningsværdier og på samme tid nænsomt tilføre hele Nordatlantens Brygge nye vitale lag, der indskriver stedets anvendelse i nutiden.”

Udtaler partner og arkitekt MAA Mette Prip Bonné, der er projektleder på opgaven.

Projektet har overordnet to spor; en restaurerings- og en formidlingsdel, hvor restaureringen skal skabe de fysiske rammer for den kommende udvidede skoletjeneste. Begge opgaver har til formål at styrke kendskabet til Nordatlanten, stimulere interessen, nysgerrigheden og øge den gensidige respekt mellem landene.

Restaureringen af Tranhuset løses i et tæt samarbejde med EKJ Rådgivende Ingeniører mens Bauherr er bygherrerådgiver på projektet. Det indledende arbejde og forundersøgelser er allerede gået i gang.

Huset forventes at kunne åbne dørene for de første gæster i løbet af 2024.

Foto: Rønnow Arkitekter

RØNNOW ARKITEKTER STÅR I SPIDSEN FOR ISTANDSÆTTELSE OG TRANSFORMATION PÅ VADGÅRD SKOLE

Rønnow Arkitekter er valgt til at varetage en større istandsættelse og omdannelse af den bevaringsværdige Vadgård Skole i Gladsaxe Kommune, opført efter tegninger af Vilhelm Lauritzen i 1954.

Det smukke og velbevarede bygningsanlæg, der udgør Vadgård Skole, er et fantastisk eksempel på sin tids modernisme. Med sin detaljerigdom, robuste materialer og gennembearbejdede løsninger, er bygningerne et levende bevis for langtidsholdbar og bæredygtig arkitektur.

Skolen, og anlægget, fremstår i høj arkitektonisk kvalitet som en homogen og ensartet bygningsmasse opført primært i røde teglsten med facadepartier mellem taktfaste betonsøjler. De taktile overflader i tegl og træ er smukt bearbejdede, og de højtsiddende ovenlys i alle lokalerne sikrer et gennemstrømmende lys i de dybe lokaler og er et fornemt eksempel på, hvordan Vilhelm Lauritzen konsekvent arbejdede med dagslys og materialer i sin arkitektur.

”Vores arbejde vil tage særligt afsæt i den grundige værdisætning og programmering, der ligger til grund for opgaven. Vi vil have fokus på de kvaliteter og muligheder den oprindelige arkitektur giver os og bearbejde disse, så klubbens nye faciliteter fletter sig smukt og funktionelt ind i helheden og samtidig styrker skolens samlede bevaringsværdi og arkitektur.” Udtaler partner i Rønnow Arkitekter Mette Prip Bonné, der er projekt- og projekteringsleder på opgaven.

Opgaven indebærer en omdannelse af den eksisterende teatersal og tilstødende lokaler i skolens gymnastikfløj til ny skoleklub samt faglokaler til musik og billedkunst. Vi bidrager med vores store viden om undervisningsmiljøer i en bevaringsværdig kontekst og ser frem til at løse opgaven med at få skoleklubben integreret som en del af den fantastiske skole og til at videreføre de langtidsholdbare, robuste løsninger i en bæredygtig fremtid for Vadgård Skoles brugere og Gladsaxe Kommune.

Opgaven løses i samarbejde med Martin Funch Rådg. Ingeniører, Jørgen Nielsen Rådg. Ingeniører, Gert Carstensen Rådg. Ingeniører, SafeDesign og BOGL.

Foto: Rønnow Arkitekter

RIGTIG GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Rønnow Arkitekter ønsker alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår. Med vores julekort i år sætter vi fokus på vores nye tegnestuefællesskab og ser frem mod gode og spændende samarbejder i 2022.

LETH & GORI og RØNNOW ARKITEKTER har i en årrække arbejdet parallelt med at formulere en arkitektfaglig holdning til bæredygtig arkitektur. En holdning, der forbinder historie, nutid og fremtid. Det var derfor en stor glæde for os, da vi i sommer kunne løfte sløret for vores nye tegnestuefælleskab.

Vores tilgang til bæredygtighed handler om, hvordan et langsigtet perspektiv og fokus på vores eksisterende bygningskultur kan bidrage til en bæredygtig fremtid. Vores fælles vision er at udbrede forståelsen af arkitekturens rolle og potentiale i relation til en holistisk bæredygtig udvikling. Langtidsholdbarhed er et essentielt nøgleord – jo længere et bygningsværk består, desto mindre bliver bygningens samlede ressourcemæssige fodaftryk over tid og dermed belastningen af klima og miljø i et langsigtet perspektiv.

Fælles for LETH & GORI og RØNNOW ARKITEKTER er en forkærlighed for sunde materialer, velovervejede bygningsdetaljer, harmoniske proportioner og det kvalitetsfyldte håndværk. Det glæder vi os til at folde ud i de kommende år sammen med alle vores dygtige samarbejdspartnere.

julekort-digital-2021-udkast-ingen-tekst_dm01

RØNNOW ARKITEKTER HAR VUNDET OPGAVEN VEDRØRENDE BYGHERRERÅDGIVNING FOR RØDE KORS

Det er med stor glæde, at vi kan dele nyheden om, at Rønnow Arkitekter er udvalgt til at varetage opgaven vedrørende bygherrerådgivning i relation til vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder for Røde Kors.

Røde Kors’ smukke, bevaringsværdige hovedbygning er beliggende på Blegdamsvej 27 på Østerbro. Bygningen er opført i 1952 som amtsgård for Københavns Amt og er tegnet af arkitekterne Povl Ernst Hoff og Bennet Windinge.

I 1993 flyttede amtets administration ud og bygningen blev derefter overtaget af Røde Kors, som siden da har brugt de smukke rammer som hovedkontor.

Bygningskonstruktør MAK, Byggeøkonom MDB Bo Lauridsen fra Rønnow Arkitekter er projekt- og projekteringsleder på opgaven, og han ser frem til det videre arbejde med bygningen, der besidder en fantastisk detaljerigdom både ud- og indvendigt.

”Vi er stolte over at blive valgt til opgaven, og vi glæder os enormt meget til at løfte bygningerne til en ny standard. I tæt samarbejde med Røde Kors vil vi sikre en løbende rådgivning baseret på tillid, faglig ekspertise og højt serviceniveau. Alt sammen med fokus på at sikre de bærende bevaringsværdier samt et bæredygtigt og effektivt vedligehold af Røde Kors’ bygninger.”

De første indledende forundersøgelser til de kommende istandsættelsesopgaver er gået i gang, og vi ser frem til at få bygningen og dens mange kvaliteter og detaljer ind under huden i den kommende tid.

Foto: Rønnow Arkitekter

 

RØNNOW ARKITEKTER OG LETH & GORI VINDER RAMMEAFTALE OM ARKITEKTRÅDGIVNING

Vi har glædet os til at kunne løfte sløret for nyheden om, at Rønnow Arkitekter og LETH & GORI er blandt vinderne af den udbudte rammeaftale om arkitektrådgivning for Lyngby-Taarbæk Kommune, Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune.

Rammeaftalen omfatter arkitektrådgivning og bistand i forbindelse med analyse, planlægning, indretning, ombygning, restaurering, renovering, drift og vedligehold på alle områder i kommunerne. Aftalen løber i 2 år med mulighed for forlængelser til i alt 4 år.

Rammeaftalen er det første store udbud, som vi i Rønnow Arkitekter og LETH & GORI har vundet sammen efter dannelsen af vores nye tegnestuefællesskab RØNNOW LETH & GORI i sommeren 2021.

Vi ser frem til at folde vores fælles værdigrundlag og faglige fællesskab ud i et stærkt samarbejde med alle tre kommuner, som er omfattet af rammeaftalen. Ved at drage fordel af vores samlede kompetencer og erfaringer er vi i stand til at løfte alle typer af arkitektopgaver på alle de kommunale områder.

Vores kontaktperson på rammeaftalen er arkitekt MAA og partner Mette Prip Bonné som træffes på tlf. 41740074 og mail mpb@ra.dk

moeblement

OVERRÆKKELSE AF NYKREDITS FONDS BÆREDYGTIGHEDSPRIS 2020

Rønnow Arkitekters tre indehavere, Camilla Løntoft Nybye, Inge-Lise Kragh og Mette Prip Bonné, blev i september 2020 tildelt Nykredits Fonds Bæredygtighedspris 2020. Grundet Corona har selve prisuddelingen været udskudt, men onsdag aften blev det endelig muligt at modtage og takke for den fornemme pris og ære sammen med de øvrige vindere fra 2020 og 2021.

”Bygninger, der er ældre end os selv, berører noget i os. Steder med integritet og kompleksitet i både tid og rum er vigtige i vores nutid, der er præget af hastig forandring og udvikling. Derfor er det så vigtigt, at vi bygger bygninger, der holder. Fordi de er bæredygtige i et helhedsmæssigt perspektiv,” udtalte arkitekt MAA og partner i Rønnow Arkitekter Inge-Lise Kragh blandt andet i sin takketale onsdag eftermiddag. Her fik hun også sagt en stor tak til Nykredits Fond og alle de kloge og visionære bygherrer, organisationer og politikere, der, sammen med alle medarbejdere hos Rønnow Arkitekter, yder en kæmpe indsats hver eneste dag.

Det overordnede tema for de prestigefyldte arkitekturpriser 2020 er kulturarv, restaurering og transformation. Vi modtager Bæredygtighedsprisen for både vores praksis og udgivelsen Bæredygtig Byggeskik fra 2018, hvor vi søger bæredygtige løsninger ved at undersøge den historiske bygningsmasse.

Vi ønsker et stort tillykke til de øvrige prismodtagere.

Læs mere om udgivelsen Bæredygtig Byggeskik her

For mere information om Nykredits Fonds priser og prismodtagere 2020 og 2021 se her

tre-paa-scenen-595x391
Foto: Søren Svendsen

Rønnow Arkitekter og LETH & GORI etablerer tegnestuefællesskab og skaber værksted for langtidsholdbar arkitektur

Rønnow Arkitekter og LETH & GORI stifter fælles tegnestue under navnet RØNNOW LETH & GORI.

Udover et fælles fysisk kontor etablerer RØNNOW LETH & GORI et værksteds- og udstillingsrum for langtidsholdbar arkitektur, der tager afsæt i tegnestuernes interesse og viden om den historiske bygningsmasse og kulturarv. Værkstedets formål er at forvandle denne viden til en ny bæredygtig byggeskik for arkitektur gennem udviklingsprojekter og eksperimenter, som med faglig nysgerrighed går på opdagelse i bygningsarven og en ny bæredygtig byggeskik, på tværs af tiden og historien.

De tre partnere i Rønnow Arkitekter, Camilla Løntoft Nybye, Mette Prip Bonné og Inge-Lise Kragh, de to partnere i LETH & GORI, Uffe Leth og Karsten Gori, samt administrerende direktør Martin Bloch, udgør ledelsen i den nye fælles virksomhed, der får Lisbeth Knudsen som bestyrelsesformand.

Både LETH & GORI og Rønnow Arkitekter fortsætter som selvstændige virksomheder i det nye fællesejede tegnestuefællesskab.

Læse mere om RØNNOW LETH & GORIs nye tegnestuefællesskab og værksted i vores fælles pressemeddelelse.

For yderligere information om LETH & GORI: https://lethgori.dk/

Foto: Laura Stamer

Foto: Laura Stamer

Fra venstre mod højre: Inge-Lise Kragh, Mette Prip Bonné, Karsten Gori, Martin Bloch, Uffe Leth og Camilla Løntoft Nybye.

Rønnow Arkitekter modtager Snedkerprisen 2021

Rønnow Arkitekter modtager Snedkerprisen 2021 på vegne af det store hold, der står bag den smukke og nænsomme restaurering og ombygning af Hack Kampmanns ‘Smykkeskrin’, der i dag huser Retten i Aarhus.

Snedkermester Mads Raaschou, oldermand i Københavns Snedkerlaug og medlem af priskomitéen fortæller: ”Værdsættelsen af træet og det gode snedkerhåndværk kan foregå på mange niveauer, og når alle niveauer vil det samme, kan ren træmagi opstå. Det er restaureringen og ombygningen af Retten i Aarhus et forbilledligt eksempel på.”

Inge-Lise Kragh, arkitekt og partner i Rønnow Arkitekter, fortæller om pristildelingen: “Det er en stor glæde for Rønnow Arkitekter og hele teamet bag projektet, at restaureringen og ombygningen af Retten i Århus i år får tildelt den ærefulde Snedkerpris. Det er et fantastisk projekt, som alle involverede er gået til med største omhu, passion og faglige stolthed. Bygningen er født som et arkitektonisk og håndværksmæssigt mesterværk og det har alle involverede gennem hele projektet haft som målestok. Tilgangen har været at tage udgangspunkt i det eksisterende og balancere opfyldelsen af de behov, der ligger i den nye funktion, med hensynet til bygningens fredningsværdier. Der har været et tæt og velfungerende samarbejde hele vejen igennem med både bygherre, brugere, fredningsstyrelse, kommunale myndigheder, kunstnere, rådgivere og entreprenører.” 

Snedkerprisen uddeles årligt af Københavns Snedkerlaug med midler fra Kirsten og Freddy Johansens Fond, første gang i 2018, og blandt tidligere modtagere hører restauranten Noma, Egeværk og Kongehallen i Sagnlandet Lejre.

Læs mere om Rønnow Arkitekters arbejde med Retten i Aarhus her.

 

 

VUNDET – Professionshøjskolen Absalon

 

Vi har glædet os til at kunne løfte sløret for denne gode nyhed. Rønnow Arkitekter har genvundet rammeaftalen om arkitektrådgivning for Professionshøjskolen Absalon og vi får dermed lov til at fortsætte den fælles udvikling af innovative læringsmiljøer i region Sjælland.

Sammen med Klaus Nielsen Rådgivende ingeniørfirma FRI A/S ser vi frem til at kunne videreføre det gode samarbejde, som vi har haft med Professionshøjskolen Absalon gennem flere år.

Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til at takke alle involverede parter for den store dedikation, professionalisme og arbejdsglæde, som vi oplever dagligt på de forskellige lokationer, blandt personale og studerende, og både online og på byggepladserne.

Lisbeth Knudsen ny bestyrelsesformand i Rønnow Arkitekter

Den 23. marts har Rønnow Arkitekter afholdt ordinær generalforsamling, hvor Lisbeth Knudsen blev udpeget som ny bestyrelsesformand.

Lisbeth Knudsen er strategidirektør hos Altinget og Mandag Morgen, tidligere chefredaktør samme sted og har tidligere varetaget fremtrædende ledelsesposter i blandt andet Berlingske Media, DR og A-pressen. Udover den nye post som bestyrelsesformand i Rønnow Arkitekter er Lisbeth Knudsen desuden bestyrelsesformand for blandt andet Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (VL), Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt Odense Symfoniorkester og medlem af bestyrelserne i blandt andet NIRAS Group, Illum-Fondet og Enigma – Museum for post, tele og kommunikation.

Lisbeth Knudsen er desuden tidligere bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater, Infomedia, Danske Medier og en række medieselskabsbestyrelser. I den bredere offentlighed er Lisbeth Knudsen også velkendt som meningsdanner og debattør og er en yndet foredragsholder.

I forbindelse med udnævnelsen til bestyrelsesformand i Rønnow Arkitekter siger Lisbeth Knudsen:

Jeg søger altid passionen i det professionelle ledelsesarbejde, jeg beskæftiger mig med, og med Rønnow Arkitekter har det været meget nemt at finde den. Jeg glæder mig til sammen med bestyrelse og medarbejdere at videreudvikle på den stærke profil, som virksomheden allerede har med bæredygtig byggeskik både i forhold til arbejdet med historiske bygninger og med nybyggeri. Det er et stærkt DNA og en position med et potentiale, der passer helt rigtigt til den fremtid, vi kigger ind i, og de holdninger, som vægter højt hos kunderne“.

Arkitekt MAA og partner i Rønnow Arkitekter Mette Prip Bonné udtaler i forbindelse med udnævnelsen:

Vi er meget tilfredse med at kunne byde Lisbeth Knudsen velkommen som ny bestyrelsesformand i Rønnow Arkitekter og glæder os til samarbejdet. Med sin tunge ledelses- og bestyrelseserfaring inden for især medier, kunst og kultur samt sit store engagement i væsentlige samfundsspørgsmål, ikke mindst i bæredygtighedsdagsordenen, er Lisbeth Knudsen en kapacitet, som vi er overbeviste om, vil kunne yde et væsentligt bidrag til vores fortsatte strategiske udvikling af Rønnow Arkitekter”.

Rønnow Arkitekters bestyrelse består udover Lisbeth Knudsen af Gunilla Rønnow samt tegnestuens tre partnere Camilla Løntoft Nybye, Mette Prip Bonné og Inge-Lise Kragh, der sammen med Rønnow Arkitekters direktør Martin Bloch glæder sig til det kommende samarbejde med den nye formand og ønsker hende hjerteligt velkommen.

Læs pressemeddelelsen her.

roennow-arkitekters-bestyrelse-og-direktion

Rønnow Arkitekters bestyrelse og direktion. Fra venstre til højre: Mette Prip Bonné, Lisbeth Knudsen, Inge-Lise Kragh, Gunilla Rønnow, Martin Bloch og Camilla Løntoft Nybye

FLERE ÅRS OMBYGNING AF SMYKKESKRINET ER AFSLUTTET

Flere års ombygning og restaurering af ’Smykkeskrinet’ er afsluttet

Den enestående, historiske bygning på Vester Allé i Aarhus, er efter en gennemgribende restaurering og ombygning nu klar til at åbne dørene igen. Sammen med nabobygningen, Tinghuset, vil det tidligere Erhvervsarkiv fra nu af danne rammer om Retten i Aarhus.

Det velbevarede arkitektoniske mesterværk er på flere måder helt unik og fredningsværdierne er mange. Med faglig viden, nærvær og passion er bygningen gennem de seneste år nænsomt tilpasset den nye funktion og de krav, der stilles til en moderne retsbygning – fra den overordnede plandisponering og ned til de mindste detaljer.

Blandt nogle af projektets særlige udfordringer og vellykkede løsninger kan nævnes integreringen af to nye hovedtrapper, der underordner sig husets oprindelige struktur; bevaringen af de karakteristiske, originale støbejernsriste i gulvet, der i projektet er blevet udstøbt efter en speciel metode; den ’usynlige’ føring af tekniske installationer og opfyldelsen af særlige krav til retsbygninger, bl.a. ved forstærkning af de fine, oprindelige døre.

Det har været en yderst spændende, lærerig og ikke mindst ærefuld opgave og vi er som arkitektrådgiver med hovedansvar for den fredede bygning stolte af det flotte resultat, der er skabt i et stærkt og tæt samarbejde med Bygningsstyrelsen, Retten i Aarhus, Domhusstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, H+ Arkitekter, Tækker og Enemærke & Petersen A/S. Vi takker alle for det gode samarbejde.

 

VUNDET – Domkirkens Hus

 

Det er med stor glæde, at vi nu kan løfte sløret for, at Rønnow Arkitekter i samarbejde med EKJ Rådgivende Ingeniører af menighedsrådet ved Vor Frue Kirke er udvalgt til at varetage restaurering, ombygning og istandsættelse af den tidligere Metropolitanskole i hjertet af København.

C.F. Hansens pragtfulde, statelige bygning fra 1815 skal fremover være Domkirkens Hus og i samspil med selve domkirken skal den udgøre et kirkeligt kulturelt kraftcenter med en lang række udadvendte aktiviteter. Den fredede bygning skal i løbet af de næste år omdannes til at kunne rumme konferencer, høringer, koncerter, foredrag, konfirmandundervisning, fyraftensdebatter og meget mere, samtidig med at de mange fredningsværdier bevares. Det har længe været en stor drøm for menighedsrådet ved Vor Frue Kirke at genoprette og videreføre det gamle bånd mellem kirken og skolen.

Vor Frue Skole blev stiftet omkring år 1200 og har altid hørt sammen med Vor Frue Kirke. Oprindeligt lå skolen i Nørregade, men blev i 1377 flyttet til en placering syd for kirken, hvor den brændte sammen med kirken som følge af englændernes bombardement af København i 1807. Stadsarkitekt C.F. Hansen fik herefter til opgave at opføre skolen i Fiolstræde, for enden af Frue Plads, der sammen med kirken danner en arkitektonisk helhed. Kort før anden verdenskrig flyttede skolen til Nørrebro grundet et stigende elevtal. Københavns Universitet overtog derefter brugen af bygningen frem til 2017, indtil deres udflytning til Amager gav menighedsrådet ved Vor Frue Kirke mulighed for at erhverve bygningen.

 

BANEGAARDEN

Rønnow Arkitekter har i tæt samarbejde med BaneGaarden igennem det seneste halvandet år været fødselshjælper i et meget spændende projekt om restaurering og anvendelsesændring af ni bevaringsværdige trælader fra starten af forrige århundrede.

Laderne er beliggende bag Hovedbanegårdens nu nedlagte jernbaneterræn. Området revitaliseres med fokus på bæredygtighed og med en usædvanlig høj grad af bæredygtige genbrugsmaterialer. Laderne istandsættes løbende over flere år som led i en langsigtet strategi, hvor selve den håndværksmæssige byggeproces bliver en del af ladernes dna. Som Politiken skriver, kommer laderne til at fungere som ”et rekreativt område med madboder og værksteder”.

Foto: Rønnow Arkitekter v. Casper Brogaard Højer / Realdania

 

banegaarden-1

50 ÅRS JUBILÆUM

I dag runder Gunilla Rønnow 50 aktive år i Rønnow Arkitekter!

Som nyuddannet arkitekt fra Arkitektskolen i Lund blev Gunilla en del af Karsten Rønnows Tegnestue 1. september 1970. Siden har hendes ambitioner, høje energiniveau og ikke mindst kærlighed til faget været en drivkraft på tegnestuen og i de faglige institutioner, hun gennem årene har engageret sig i.

Vi glæder os til at fejre hende, når der igen lempes på restriktionerne. TILLYKKE GUNILLA!

gunilla-roennow

 

INDVIELSE – MINDELUNDEN, STORE GRAVFELT OG FAKLEN

Som en grøn oase nord for København ligger  Mindelunden, med en stilhed og ro der ellers ikke er til at finde. Mindeparken Mindelunden rummer mindesteder og gravpladser for alle danske faldne under 2. verdenskrig.  Lørdag d. 29. august 2020 blev 75-året for genbegravelsen af de faldne frihedskæmpere d. 20. august 1945, markeret med en mindehøjtidelighed ved Mindelundens Store Gravfelt.

Mindelunden blev tegnet og planlagt af arkitekt Kaj Gottlob i samarbejde med stadsgartner Axel Andersen, og blev officielt indviet i 1950. Under besættelsen blev området benyttet som henrettelsesplads af tyskerne, og efter befrielsen blev området taget i brug som mindested og gravplads for de faldne..

Ved begivenheden blev også den nye formidlingsbygning ”Faklen” indviet. Faklen  som er opført af Rønnow Arkitekter i samarbejde med Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører.  Formidlingsbygningen skal åbne en mulighed for undervisning på stedet, hvor frihedskampen skal formidles primært til den ungen generation. Faklen er opført i forlængelse  af vagtbygningen, og inspireret heraf i sit formsprog. Bygningen er opført i samarbejde med Frihedskampes Mindefond og Kirkeministeriet.

Rønnow Arkitekter har desuden for kirkeministeriet, forestået den store og gennemgribende restaurering af Mindelundens gravfelter, herunder Det Store Gravfelt, som gennem længere tid  har forfaldet, og som derfor i anledning af 75-året for genbegravelsen og befrielsen er blevet istandsat.

Læs mere om vores andre arbejder, og hvordan 75-året for befrielsen blev markeret her.

Foto: Frihedskampens Mindefond, Leila Leth og Martin Frøland

Foto: Frihedskampens Mindefond, Leila Leth og Martin Frøland

HOLMEGAARD VÆRK INDVIET

Holmegaard Værk – for Sans & Samling / Nordens største museum for glas, keramik og design.

Rønnow Arkitekter har for MuseumSydoestdanmark været med til at konkretisere og håndgribeliggøre tilblivelsen af HolmegaardVaerk, et moderne museum i en kulturhistorisk og arkitektonisk kontekst.

I et samarbejde mellem Næstved Kommune og Museums Sydøstdanmark var visionen at genindføre kunsthåndværkets viden, æstetik og kvalitet i den danske kultur.

En omfattende kortlægning af kulturmiljøet var afsættet for transformationen af værket. Med et ønske om at gøre så lidt som muligt, står bygningerne rå og uberørte og iscenesætter udstillingen, samtidig med at de i sig selv er et vidnesbyrd om den historie og det liv, der har udspillet sig på glasværket i næsten 200 år, indtil det lukkede ned i 2008.

Mandag d. 8. juni 2020 blev Holmegaard Værk officielt indviet og Rønnow Arkitekter var med. Tag med på oplevelse, i billederne her og på museet. Læs mere om vores arbejde med Holmegaard Værk her og her på museets egen hjemmeside.

Foto: Museums Sydøstdanmark

Foto: Museums Sydøstdanmark