Boliger | Åbrinken Åbrinken

Åbrinken i Virum er et rækkehusområde opført i 1954-55 af Johan Christensen & Søn. Området består af 2 typer boliger, der ligger i et skrånende terræn. Terrænstigningen afspejler sig i spring i tagfladerne, som sammen med den oprindelige, markante farvesætning er kendetegnende for området.

Et ensartet arkitektonisk udtryk var udgangspunktet i 1950’erne, men be­byggelsen opleves i dag som varieret og med en rar atmosfære. Dette understreges de steder, hvor den oprindelige detaljeringsgrad er bevaret, matrikelskel er klart defineret af begrønning og forhaverne samtidig fungerer som en levende overgangszone mellem offentlig vej og privat bolig.

Med afsæt i en stærk grundejerforening har Åbrinkens beboere et stort ønske om at synliggøre de arkitektoniske værdier og bevare kvaliteterne i det område, som de bor og opholder sig i. Rønnow Arkitekter har for Åbrinkens Grundejerforening udarbejdet en analyse og værdisætning af rækkehusområdet samt en række anbefalinger til fremtidigt vedligehold og ombygninger. Desuden har Rønnow Arkitekter været bygherrerådgiver i forbindelse med den bevarende lokalplan, som er under udarbejdelse.