Læring | Birkerød Gymnasium Birkerød Gymnasium

Rønnow Arkitekter har for Universitets- & Bygningsstyrelsen, UBST, og Birkerød Gymnasium udført en omfattende ombygning og istandsættelse på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole.

Bygningsanlægget er opført i 1967 er beliggende smukt og naturskønt ned til Dumpedalen i Birkerød.

Projektet omfatter bl.a. ombygning og istandsættelse af gymnasiets tidligere gymnastiksal, der nu er omdannet til tre nye auditorier med undervisningsfaciliteter, der tilgodeser mangeartede undervisningsformer. Samtidig er der udført en omfattende ombygning af dele af skolens hovedfløj med nye administrations- og lærerfaciliteter, der med bl.a. nye glaspartier, ovenlys, nyt inventar og kunstnerisk udsmykning er med til, både visuelt og funktionelt at åbne administrationen mere op og ’byde velkommen’ for såvel offentligheden som for de mange daglige brugere.

Indgrebene er udført så de dels tilgodeser de eksisterende bygningers kvaliteter og disponering, samtidig med at nutidige krav og behov for ændret funktion, organisering samt arbejds- og studiemiljø er tilgodeset.