Kirker | Brylle Kirke Brylle Kirke

Middelalderkirken i Brylle består af skibet på 2 fag samt et korfag og et tårnfag. Skibet og koret er opført i romansk tid, mens tårnet er tilkommet i sengotisk tid.

Tegnestuen har for Brylle Kirkes Menighedsråd forestået den indvendige istandsættelse af kirken og dens historiske inventar i perioden 2006-08. I den forbindelse er der udført indvendig kalkning, udskiftning af varmeanlæg, nye træ- og teglgulve, nyopmaling af stolestader m.v.

Under byggesagen er der fundet kalkmalerier dateret tilbage til 1448 – sandsynligvis malet på de dengang nyopførte hvælv. Senere tiders genopmalinger, kridtlag og bindemidler i kalklagene blev forsigtigt afrenset af konservatorer, og de gamle kalkmalerier blev fremdraget og restaureret.