Erhverv | ABSALON ROSKILDE, BYGNING C ABSALON ROSKILDE, BYGNING C

Campus Roskilde er Professionshøjskolen Absalons største campus, der bl.a. huser uddannelserne til sygeplejerske, fysioterapeut, socialrådgiver, lærer, pædagog og sundhedsadministrativ koordinator.

De første bygninger i Campus Roskilde er opført i 2012 og rummer faciliteter til de studerende samt undervisere og forskere. I takt med et voksende studieudvalg voksede behovet for mere plads og en udvidelse af de faglige faciliteter. Med bygning C er det derfor intentionen at give de ansatte deres egne rum og skabe et sted der tilbyder mulighed for lige dele fordybelse og fælles aktiviteter.

De nye arealer findes i en selvstændig tilbygning i to etager, der forbindes til den eksisterende campus via en forbindelsesbro på 1. sal.

Brugerinddragelse og dobbeltfunktioner

Bygningen indeholder kontor- og mødefaciliteter til undervisere, forskere og andet fagligt og administrativt personale. Gennem en løbende tæt dialog med husets brugere fik vi kortlagt de specifikke behov for arbejdsrum og ud fra det skabt et attraktivt arbejdsmiljø med brugerne i centrum.

Åbne brugerinddragende processer har fra begyndelsen været en stor del af Bygning Cs tilblivelse og de kommende brugere af huset har i høj grad har været med til at sætte rammerne for udformningen af deres kommende arbejdsplads.

Bygningen er derfor disponeret omkring et åbent atrium, en indre kerne med fokus på fællesskab, der skaber synlighed på tværs af etagerne. Atriet er bygningens hjerte og medarbejdernes sociale rum og inviterer til små og større møder, mens de omkringliggende kontormiljøer skaber rum for fordybelse.

Kontormiljøerne i huset er udformet, så de fremstår med en variation af åbne kontorarbejdspladser og mindre kontorer. På den måde er der opnået en balance mellem det åbne landskab, der lægger op til vidensdeling og samtale, og de mere afskærmede pladser med ro til fokuseret arbejde.

Kontrasternes hus

Huset er tænkt og udført med fokus på fleksibilitet og en omskiftelig hverdag uden faste arbejdspladser. Uformelle møder på tværs af fag og professioner har været et gennemgående tema i udformningen af rummene og muligheden for såvel venskabelige som professionelle relationer har været et styrepunkt i planlægningen. Det åbne miljø er med til at fordre en hverdag, der præges af nysgerrighed, nytænkning og udvikling. Her bevæger de ansatte sig gennem differentierede zoner, der inviterer til ophold og læring på forskellig vis. Husets midte er foret af et to etager højt træmøbel, hvor alle ansatte har deres eget skab med private opbevaringsmuligheder.

Udfordringen var, på baggrund af et begrænset budget og en stram tidsplan, at skabe en attraktiv og oplevelsesrig bygning at bevæge sig rundt i. Løsningen blev et råt hus med et industrielt præg i form af blottede betonelementer og synlige installationer, hvor det store træmøbel og de skylignende lamper bidrager med en varme og ro som kontrast til de rå elementer i det færdige hus.

Husets materialer og indretning er primært holdt i lyse og naturlige materialer, der danner baggrund for at brugerne kan sætte deres eget præg på omgivelserne.

Rønnow Arkitekter har tegnet og indrettet administrationsbygningen, der er stod færdig i 2021.

Fotos: Bjørn Bertheussen