Alle | Christianshavns Gymnasium Christianshavns Gymnasium

Rønnow Arkitekter har siden 2012 varetaget totalrådgivning på Christianshavns Gymnasium i forbindelse med gennemførelsen af flere byggerier. Alle byggerierne har taget udgangspunkt i et ønske om at nytænke de eksisterende rammer, herunder undersøge muligheder for en bedre udnyttelse af de eksisterende, markante og bevaringsværdige bygninger på Christianshavn.

I 2012-13 har tegnestuen gennemført en række ombygnings- og istandsættelsesarbejder på gymnasiets hovedbygning og sidelænger, hvor der har været fokus på at omdanne og opgradere de eksisterende faciliteter for såvel lærere og elever.

Projekterne omfatter ombygning og udvidelse af lærerværelse, udvidelse og opgradering af lærerfaciliteter, fugtsikring og ombygning af auditorium samt omdannelse af den tidligere pigegymnastiksal til brug som samlingssal, elevarbejdspladser og uformelle undervisningssammenhænge.

Pga. et fortsat stigende elevantal og begrænset plads i det eksisterende bygninger, blev tegnestuen senest bedt om at undersøge potentialer for en udvidelse af gymnasiet. Flere scenarier var i spil og valget faldt i samråd med Stadsarkitekten på en udvidelse oven på de eksisterende, bevaringsværdige bygninger, de 140 år gamle, tidligere Nobels tobaksfabrikker. Bygningerne er tidligere overtaget af CG og er placeret på hjørnet af Bådsmadsstræde og Prinsessegade, overfor gymnasiets øvrige bygninger og ikke mindst Christiania.

I samarbejde med Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører og bygherrerådgiver Emcon, har tegnestuen gennemført en omfattende ombygning og nedrivning af den eksisterende tagetage øverst på Fabrikken. Her er de uhensigtsmæssige lokaler og adgangsforhold nu fortid, og der er i stedet opført en fuld etage med tre funktionelle, store undervisningsfaciliteter med plads til læring, gruppearbejde, kreativt arbejde i nye billedkunstlokaler og ikke mindst rekreativt ophold på den nye tagterrasse øverst oppe med smukt kig til byens tage og spir.

I forbindelse med projektet er der opført et nyt tårn med nye adgangsmuligheder, en lys og rumlig trappekerne samt en ny elevator. Med de forbedrede tiltag er der skabt niveaufri adgang til alle etager og faciliteter på Fabrikken. Tårnet bruges samtidig som diskret nyt fyrtårn for gymnasiet, da logoet er placeret øverst oppe og er synligt fra de omkringliggende gader og arealer.

3 overordnede temaer har været omdrejningspunktet for det nye byggeri. Respekt. Inspiration & Fornyelse.

Respekt. For traditionerne og det eksisterende
Inspiration. I fortiden, nutiden og fremtiden
Fornyelse. Som et middel for forandring, forbedring og nye muligheder

Med baggrund i de 3 tematikker har tegnestuen søgt at skabe en tilføjelse til den gamle bevaringsværdige fabrik, dens omgivelser og disses præmisser og ikke mindst dens brugere.

En tilføjelse, der ikke mimer det gamle, men lader sig inspirere af det eksisterende – En ny arkitektur, der vidner om nutiden, peger på fremtiden og samtidig respekterer fortiden.

Det nye byggeri blev indviet ultimo 2014.

Fotografier: Rønnow Arkitekter og Kirstine Mengel