Kirker | Damsholte Kirke Damsholte Kirke

Damsholte Kirke er noget ganske særligt, idet den er landets eneste rokokokirke fra 1700- tallet opført i årene 1742-43 af den danske arkitekt Philip de Lange.

Rønnow Arkitekter har i perioden 1995-97 forestået restaurering af Calmetternes Kapel, herunder istandsættelse af murværk og sandstenssokkel, fornyelse af kobbertag, restaurering af jerngitterdøre og fornyelse af udvendige skoddedøre. Indvendig istandsættelse af loftskonstruktionen, gesimser, afstøbning og opsætning af stukornamenter, reparation og stedvis fornyelse af gulv af ølandsfliser. Restaurering af våbenskjolde. Samt kalkning og maling af kapellet.

I 2000 påbegyndtes arbejderne med restaurering af tagværk og tagdækning på Damsholte Kirke, der under den voldsomme storm i december 1999 var blevet voldsomt beskadiget. Omfattende rådskader er blevet udbedret i tagkonstruktionen og der er blevet lagt nyt tegltag. Arbejdet blev afsluttet og kirken var klar til brug igen ved juletid 2001.