Kirker | Domkirkens Hus Domkirkens Hus

Ved Frue Plads i hjertet af København ligger den gamle Metropolitanskole, en klassicistisk fredet perle opført af arkitekt C.F. Hansen (1756-1845) i 1811-16. Metropolitanskolen betragtes, sammen med Vor Frue Kirke og Københavns Domhus, som en af C.F. Hansens væsentligste bygninger i København og er et ganske unikt arkitektonisk værk.

Bygningen blev opført som Latinskole under Kirken og fra 1938-2017 hørte den under KBH´s universitet, men er altså nu igen blevet forenet med Kirken, da Vor Frues menighedsråd i 2020 overtog bygningen.

Med istandsættelsen og omdannelsen af bygningen er det visionen, at bygningerne og den smukke gamle skolegård i fremtiden skal danne rammen om Domkirkens Hus. – et kulturelt kraftcenter i hjertet af København. Udover kirkekontor for ansatte ved Vor Frue Kirke og udlejningskontorer skal hovedbygningen indeholde konfirmandlokaler og en række udadvendte funktioner med konferencerum, mulighed for afholdelse af koncerter, foredrag, fyraftensdebatter, høringer mm.

I den forbindelse har Rønnow Arkitekter haft rollen som total- og arkitektrådgiver med EKJ Rådgivende Ingeniører som underrådgiver.

Projektet er udført i tre etaper: En gennemgribende facadeistandsættelse, en indvendig istandsættelse og ombygning af den gamle gymnastikbygning og dets omklædningsrum inkl. en revitalisering af det indre gårdrum, samt slutteligt den indvendige istandsættelse og ombygning af hovedbygningen.

Facadeistandsættelsen er afsluttet og indebar istandsættelse af sandstensdekorationer, vinduer, døre, pudsede flader, tag og skorstene samt en retablering af gymnastiksalens facader, så det nu står i indfarvet puds ligesom resten af komplekset og Domkirken.

Gymnastikbygningen indrettes til café og museumsbutik for Domkirken med køkken og handicaptoilet. Caféen er åben for kirkens gæster og for forbipasserende, der måtte trænge til en kop kaffe eller et stykke smørrebrød. Gården ønskes åben for alle, så man her, kan trække tilbage fra det travle gadeliv.

Den indvendige ombygning af Metropolitanskolen tager udgangspunkt i C.F. Hansens originale planer og husets oprindelig disponering. Det betyder, at den nordlige indgang igen gøres til den primære adgang til huset. Ved husets opførsel var den nordlige indgang nemlig adgang til skolen og den sydlige adgang til rektors private bolig. Der etableres her en ny elevator ved hovedindgangen, der sikrer tilgængelighed for alle. Samtidig genindføres en farvesætning med udgangspunkt i de C.F. Hansens farver fundet via farvearkæologiske undersøgelser og de bruges til at understrege hierarkiet i bygningen. For at sikre et godt indeklima udføres der ventilation af møderummene. De gamle skorstenskanaler udnyttes som føringsveje ventilationsapparaterne udformes med inspiration fra de gamle rørkakkelovne. Alt sammen for at skabe smukke og tidssvarende rammer og et velfungerende hus for Vor Frue Kirkes ansatte, for menigheden og for byens borgere.

Fotos: Casper Brogaard Højer