Bygningssyn | Egehus Egehus

Efter sammenlægningen af regionens aktiviteter i Nykøbing Falster til Landsdelscenter Storstrøm, opstod behovet for en udvidelse af de nuværende kontorfaciliteter.

Tegnestuen har for Skov- & Naturstyrelsen i 2007 projekteret og opført en ny kontorfløj i 1 ½ plan i tilknytning til de eksisterende bygninger. Den nye træbeklædte bygning er opført med inspiration i det eksisterende anlægs materialeholdning, udtryk og proportioner, bl.a. med den karakteristiske trempel, og med respekt for det naturskønne område, der omgiver hele anlægget.

En mellembygning med større glaspartier og gangbro kobler tilbygningen til den eksisterende kontorbygning og fungerer som distriktskontorets nye hovedindgang.

Indvendige apteringsemner som gulve og trapper er som reference til stedets navn udført i egetræ. Fra kontorerne i stueetagen er der direkte udgang til det fri og mobile skodder i træ fungerer som solafskærmning, så lyset filtreres smukt i lokalerne. I 1. salens møderum er der gennem store ovenlys udsyn til de omgivende trækroner.