Kulturarv | Gl. Estrup Gl. Estrup

Herregårdsanlægget Gl. Estrup er i sit anslag middelalderligt med hovedbygningen liggende utilgængeligt i et sumpet område og med vandfyldte grave omkring. Udenfor gravene ligger selve avlsgården med dens kæmpemæssige stald- og lade anlæg.

Arkitektonisk er anlægget i dag behersket af renæssancestilen fra ombygningen i 1617-30.

I 1930 blev hovedbygningen skænket til oprettelsen af Jyllands Herregårdsmuseum, og i 1969 købte Staten avlsbygningerne til Dansk Landbrugsmuseum. Med samlingen af de to museer, Herregårdsmuseet og Landbrugsmuseet, blev anlæggets oprindelige helhed genetableret.

Tegnestuen har i en lang periode forstået vedligeholdelse og restaurering af herregårdens mange fornemme interiører.