Alle | Gymnasiefællesskabet Gymnasiefællesskabet

Gymnasieskolerne er for få år siden overgået til at være selvejende institutioner, der skal gennemføre byggeopgaver efter de statslige regler herfor. Rønnow Arkitekter har som totalrådgiver indgået en rammeaftale med Gymnasiefællesskabet, der omfatter gymnasierne i Rungsted, Gladsaxe og Allerød.

Rammeaftalen omfatter gennemførelse af vedligeholdelsesarbejder, ombygning, renoverings- og moderniseringsarbejder, herunder energibesparende foranstaltninger samt ny- og tilbygningsarbejder.

Under rammeaftalen har tegnestuen blandt andet gennemført flere istandsættelser og ombygninger på Allerød Gymnasium, herunder energiforbedringer i form af etablering af nye ventilationsanlæg.

På Gladsaxe Gymnasium har tegnestuen udført en helhedsplan for ud- og indvendig totalistandsættelse af det bevaringsværdige anlæg opført af ægteparret Koppel. Med baggrund i helhedsplanen er der udført en etapevis ombygning og istandsættelse af hele bygningsanlægget.

På Rungsted Gymnasium er der bl.a. udført en større ombygning og reorganisering af administrationsfaciliteterne samt udført nye naturfags- & sciencelokaler.