Bygningssyn | Hammersholm Hammersholm

Hammersholm var tidligere avlsgård til Hammershus. Stuehuset fra slutningen af 1700-tallet er typisk bornholmsk ved sin længde, sin høje sokkel med sal mod vest og det karakteristiske bindingsværk.

Tegnestuen har i perioden 2004-2007 gennemført generelt tilsyn på stuehus og avlsbygninger på bygningsanlægget.

Tegnestuen har desuden udarbejdet en projektplan for anlæggets fremtidige brug, herunder forslag til hovedistandsættelse og ny-indretning af stuehuset. Bygningerne rummer i forslaget Skov- og Naturstyrelsens nye kontor- og undervisningsfaciliteter i tilknytning til deres mangeartede naturskoleaktiviteter. De nye faciliteter skulle underbygge Styrelsens behov for tidssvarende og optimale løsninger samtidigt med, at bygningens kvaliteter og særlige karakteristika kunne udnyttes og fremhæves. Istandsættelsen skulle samtidig sikre bygningens fortsatte eksistens, særligt ved afhjælpning af bygningens alvorlige, konstruktive prob­lemer.