Alle | Hedehusene Bibliotek Hedehusene Bibliotek

Med forslaget til ny-indretningen af Hedehusene Bibliotek er det intentionen at revitalisere byens biblioteksfunktion og at skabe et nyt og tidssvarende bibliotek. Et bibliotek, der både rummer individet, men også giver plads til fælleskabet. Et bibliotek, der byder alle velkommen, uanset alder og uanset baggrund. Et bibliotek, hvor der både er plads til at hygge og “hænge ud”, men også til arbejde, koncentration og fordybelse. Det er stedet, der rummer byens potentiale, byens rum, byens bibliotek – med andre ord, byens DNA.

Placeringen af biblioteket centralt i byen, hvor der liv stort set hele døgnet – tæt ved færdselsårer, tog og bus, og hvor der er meget gennemfart – gør det oplagt at bibliotekets udadrettede funktioner får en mere fremtrædende rolle i bybilledet.
Byens fælles rum skal udnyttes og dyrkes og også trækkes ind i bygningen, så det understreger bibliotekets offentlige karakter, ligesom det nye bibliotek indefra skal markere sig udadtil på den nu meget mere synlige placering i bygningen. Placeringens potentiale og arealerne foran biblioteket skal styrkes, for at opnå en flottere og mere imødekommende ankomst – en fysisk invitation til at træde indenfor – 24/7.

Ved at bearbejde facaderne og her dyrke signalværdien i funktionen som bibliotek, gør man biblioteket mere synligt – også på afstand. Udearealerne foran biblioteket kan blive en smuk plads, et rart ankomstareal, en grøn oase og et fælles udendørs opholdsrum for byens borgere. Det grønne, der allerede findes, bør dyrkes og om muligt beplantes yderligere. Eksempelvis med flere træer langs gaden, der kan udgøre en grøn ’læ-skærm’ mod den trafikerede vej og tætte, lave hække og blomsterbede, hvorimellem zoner til ophold integreres som hhv. terrasser og små haver mv. Vi foreslår, at det grønne byrum, der skabes, skal trækkes med ind i bygningen, så ude og inde til en vis grad smelter sammen og tilsammen danner et nyt og udvidet fælles rum til byen.

Som en grøn væg langs hele bygningens indvendige nordside, former en markant funktionsvæg sig og rummer flere af de primære funktioner i biblioteket. Den markante bogreol, der snoer sig langs væggen, indeholder naturligvis en høj grad af biblioteks udlånssamling, men den fungerer også som infotavle, køkkenniche, serviceareal, opholdsareal m.m. Bygningens konstruktive søjler understreges ved at de udformes som træformationer, som en skov i rummet, hvoromkring centrale funktioner og zoner placeres og hvoromkring en varieret rute af oplevelser i biblioteket udspringer.