Kirker | Jellingestenene Jellingestenene

Tegnestuen har udarbejdet konkurrenceforslaget Kongernes Port til konkurrencen om afskærmning af Jellingstenene.

Det helt primære i opgaven har været at udforme en afskærmning til de to runesten, der beskytter disse mod vejrlig men samtidig sikre, at besøgende fortsat kan opleve stenene i deres essentielle sammenhæng med resten af jellingmonumentet, nemlig de to gravhøje som stenene er placeret midt imellem samt kirken og spor af den tidligere skibssætning.

I projektet bliver porten dels et billede på den overgang som stenene symboliserer – overgangen mellem hedensk tro og kristen tro i Danmark. Samtidig tager portens placering helt grundliggende højde for og indgår i fortællingen om den akse, der sammenbinder Jellingmonumentet.