Bygningssyn | Landsarkivet for Fyn Landsarkivet for Fyn

Det oprindelige Landsarkiv for Fyn på Jernbanevej i Odense er opført i 1892 af Martin Borch. I 1993-1995 blev anlægget udvidet med en ny, moderne bygning, indeholdende bl.a. læsesal og arkivmagasin.

 

Rønnow Arkitekter har forestået generelt tilsyn og løbende vedligehold i perioden 1990-2008. Herudover har vi udført klimasikring af arkivets nyere magasinbygninger på Islands­gade i Odense. Arkivbygningerne er blevet efterisoleret udvendigt og der er udført ny faca­debeklædning med fibercementplader og kobberdetaljer. Der er foretaget etapedelt restaurering af landsarkivarens tjenestebolig, den gamle læsesal og det gamle magasin.