Kulturarv | Ny Herrnhut Ny Herrnhut

Ny Herrnhut blev i 1733 navnet på et sted et par kilometer fra Godthåb. Senere blev det navnet på selve den missionsstation, som blev rejst i 1745. Bygningen blev som alle andre træhuse tilvirket i Europa (i dette tilfælde Amsterdam), tømmeret blev nummereret, skilt ad og sejlet til Grønland, hvor det igen blev samlet. De udsendte missionærer var i stor udstrækning også håndværkere.

Efter at de tyske missionærer forlod Grønland i år 1900, har missionsanlægget ført en omtumlet tilværelse med mange ombygninger og nedrivning af en fløj. Oprindeligt var Ny Herrnhut et vinkelformet trelænget anlæg. Den store kirkesal var centralt placeret i den ene fløj. Det er herover, det karakteristiske åbne spir, som pryder alle herrnhuternes kirkehuse, rejste sig.

Rønnow Arkitekter har været involveret i flere projekter vedrørende koloni- og missionstidens bygninger på Grønland. Blandt andet har vi restaureret Godthåb gamle kirke, Landsrådsformandens bolig, Hans Egedes hus, samt flere andre af kolonitidens bygninger. Ligeledes har vi forestået det omfattende projekt at genskabe Ny Herrnhut i sin oprindelige udstrækning og ombygge det til Teologisk Institut og Inuit Instituttet.

Augustinusfonden støttede projektet med betydelige beløb.