Læring | Nye tider – Nye Haller Nye tider – Nye Haller

Slagelse Kommune har ansøgt om opførelsen af en ny hal i forbindelse med Lokale- & Anlægsfondens kampagne Nye Tider – Nye Haller. Rønnow Arkitekter har forestået rådgivning samt udarbejdelse af et bilag til fondsansøgningen.

Uddrag fra ansøgningen:
Med etableringen af en ny hal beliggende centralt i Slagelse er visionen, at skabe et samlingssted for fysisk og åndelig bevægelse, der fokuserer på bevægelsesglæde, leg og læring gennem kropslig og sansemæssig udfoldelse.
• Vi vil skabe en innovativ og brugerorienteret hal, der er på forkant med og tager højde for nye idrætsformer- og
bevægelsesmønstre, hvor fleksibilitet er i højsædet.
• Vi vil skabe en levende og åben hal, der rækker ud med aktiviteter i det omkringliggende landskab, men
også lader landskabet gribe ind i hallen. Det kan være som passager gennem bygningen, forbindelser henover
taget og koblinger til en kommende bro.
• Vi vil skabe en eksperimenterende hal, hvor vi tør og kan vise nye veje for brugerorienteret driftsledelse og
multifunktionalitet.

Projektet blev udvalgt blandt 27 ansøgninger og er nu sammen med to andre haller under udvikling. Læs mere her.

Hallen skal bygges som en del af Campus Slagelse, som Rønnow Arkitekter også har forestået udarbejdelsen af præbyggeprogram for. Læs mere om dette her.