Bygningssyn | Roskilde Palæ Roskilde Palæ

Roskilde Palæ er opført i 1733 for kong Christian VI med Lauritz de Thura som arkitekt. Hele anlægget er udformet som et typisk europæisk barokanlæg og var bygget til brug for kongen og hoffet i forbindelse med de store kirkelige ceremonier i Domkirken. Bygningen er i dag fredet.

På nær nogle ganske få og ubetydelige ændringer står “Roskilde Kongelige Pallads” i det ydre præcis som da Thura havde afsluttet byggearbejderne i 1735, men i det indre er palæet ganske væsentlig ændret i tidens løb. Kun to rum har bevaret deres oprindelige udseende, nemlig trapperummet med den store, såkaldte “italienske” baroktrappe og Landemodesalen på 1. sal, hvorfra Absalonsbuen fører over til Domkirken.

Rønnow Arkitekter har i perioden 1982-2007 løbende udført bygningssyn, vedligeholdsplaner og langtidsbudgetter for det fredede anlæg, og har stået for gennemførelsen af en række byggearbejder. Biskoppens bolig og Stiftsøvrighedens kontorer er blevet hovedistandsat og såvel Lande­modesalen som baroktrappen er blevet omfattende restaureret. Endvidere har vi udarbejdet et projektforslag til reetablering af stæn­derforsamlingssalen, som tidligere har ligget i hovedbygningens 1. sals etage.

Anlægget indeholder bl.a. bispebolig og Stiftsøvrighedens kontor, Museet for Samtids­kunst, Roskilde Kunstforening og Palæsamlingerne.