Boliger | Rostgårdhus Rostgårdhus

Bygningen er opført i bindingsværk i 1917 og er en genopførelse af den historiske hovedbygning fra Rostgaard’ernes ejertid.

Efter i flere år at have stået uanvendt, har Rønnow Arkitekter for Skov- og Naturstyrelsen i 2007-2008 forestået den indvendige ombygning og istandsættelse af bygningen, herunder udskiftning af installationer samt eftergang og udbedring af konstruktioner for råd og svamp. Den smukke ejendom fungerer sidenhen som tidsvarende og funktionel bolig for skovridderen ved Kronborg Skovdistrikt.