Læring | SOSU C Gladsaxe SOSU C Gladsaxe

Bygningsanlægget var oprindeligt tænkt som folkeskole og gymnasium og blev opført i etaper i årene 1955-64 efter en arkitektkonkurrence, vundet af arkitektparret Eva og Nils Koppel. Anlægget er kategoriseret som bevaringsværdigt og huser i dag også Gladsaxe Gymnasium.

 

Rønnow Arkitekter har projekteret og udført en etapevis ombygning og energirenovering på SOSU C i Gladsaxe. Projektet vedrører ombygning og energirenovering af hovedskolen, udført i fire etaper, samt af den tidligere pedelbolig. Projektet indbefatter bl.a. nye akustikløsninger, efterisolering af tagflader, nye gulvoverflader samt renovering af toiletfaciliteter og lærerkøkken mv. I den tidligere pedelbolig er facader og tag hhv. renoveret og udskiftet, og bygningen er nyindrettet med bl.a. nye faciliteter til gruppearbejde.