Bygningssyn | Trekroner Søfort Trekroner Søfort

Anlæggelsen af det nuværende Trekroner Søfort begyndte i 1787. De to røde kasernebygninger opførtes 1838-39. Hele anlægget er i dag fredet og ejes af staten. Bygningerne i Københavns Havn anvendes til restaurant, udlejningslokaler samt bolig, kontorer og formidling.

 

Rønnow Arkitekter har i perioden 2004 – 2008 udført generelt tilsyn, bygningssyn og vedligeholdsarbejder på kasernebygningerne og i 2007-2008 udført en omfattende vinduesistandsættelse for Kulturarvsstyrelsen.