Kirker | Vordingborg Kapel Vordingborg Kapel

Kirkeskibet med tårn og tilbygninger er helt og holdent et gotisk bygningsværk, hvoraf den ældste del kan føres tilbage til 1432. Kapellet på kirkegården er tegnet af arkitekt J.D. Herholdt i 1860.
Rønnow Arkitekter har for Vordingborg Sogns Menighedsråd forestået en omfattende restaurering af kapellet på Vordingborg gl. kirkegård. Bl.a. er tagkonstruktionen udskiftet og der er lagt nye tagspån på kapellets tag. Desuden er spiret rekonstrueret og beklædt med kobber, ligesom indvendige overflader er istandsat og malet.