Nyheder | Rammeaftale for University College Sjælland Rammeaftale for University College Sjælland

Rønnow Arkitekter har vundet en treårig rammeaftale om arkitektydelser for professionshøjskolen University College Sjælland.

Rammeaftalen omfatter rådgivning og styring i forbindelse med ombygning og vedligehold af professionshøjskolens syv adresser i henholdsvis Nykøbing Falster, Næstved, Roskilde, Sorø, Kalundborg, Slagelse og Vordingborg.

University College Sjælland er en af de syv professionshøjskoler i Danmark, der udbyder professionsbacheloruddannelser, efter- og videreuddannelser og kurser inden for vores faglige områder. På University College Sjælland er der ca. 600 ansatte, 8000 fuldtidsstuderende på professionsbacheloruddannelserne og 2.500 i videreuddannelse.
Hos University College Sjælland lægges der vægt på høj faglighed, levende studiemiljø og internationale horisonter. Deres mål er at højne kvaliteten af de videregående uddannelser, øge professionalisering og specialisering, gøre deres uddannelser synlige i regionen og øge samspillet med centrale regionale, nationale og internationale aktører.

 

170424-kort-ucsj-1600x1060