Nyheder | RØNNOW ARKITEKTER STÅR I SPIDSEN FOR ISTANDSÆTTELSE OG TRANSFORMATION PÅ VADGÅRD SKOLE RØNNOW ARKITEKTER STÅR I SPIDSEN FOR ISTANDSÆTTELSE OG TRANSFORMATION PÅ VADGÅRD SKOLE

Rønnow Arkitekter er valgt til at varetage en større istandsættelse og omdannelse af den bevaringsværdige Vadgård Skole i Gladsaxe Kommune, opført efter tegninger af Vilhelm Lauritzen i 1954.

Det smukke og velbevarede bygningsanlæg, der udgør Vadgård Skole, er et fantastisk eksempel på sin tids modernisme. Med sin detaljerigdom, robuste materialer og gennembearbejdede løsninger, er bygningerne et levende bevis for langtidsholdbar og bæredygtig arkitektur.

Skolen, og anlægget, fremstår i høj arkitektonisk kvalitet som en homogen og ensartet bygningsmasse opført primært i røde teglsten med facadepartier mellem taktfaste betonsøjler. De taktile overflader i tegl og træ er smukt bearbejdede, og de højtsiddende ovenlys i alle lokalerne sikrer et gennemstrømmende lys i de dybe lokaler og er et fornemt eksempel på, hvordan Vilhelm Lauritzen konsekvent arbejdede med dagslys og materialer i sin arkitektur.

”Vores arbejde vil tage særligt afsæt i den grundige værdisætning og programmering, der ligger til grund for opgaven. Vi vil have fokus på de kvaliteter og muligheder den oprindelige arkitektur giver os og bearbejde disse, så klubbens nye faciliteter fletter sig smukt og funktionelt ind i helheden og samtidig styrker skolens samlede bevaringsværdi og arkitektur.” Udtaler partner i Rønnow Arkitekter Mette Prip Bonné, der er projekt- og projekteringsleder på opgaven.

Opgaven indebærer en omdannelse af den eksisterende teatersal og tilstødende lokaler i skolens gymnastikfløj til ny skoleklub samt faglokaler til musik og billedkunst. Vi bidrager med vores store viden om undervisningsmiljøer i en bevaringsværdig kontekst og ser frem til at løse opgaven med at få skoleklubben integreret som en del af den fantastiske skole og til at videreføre de langtidsholdbare, robuste løsninger i en bæredygtig fremtid for Vadgård Skoles brugere og Gladsaxe Kommune.

Opgaven løses i samarbejde med Martin Funch Rådg. Ingeniører, Jørgen Nielsen Rådg. Ingeniører, Gert Carstensen Rådg. Ingeniører, SafeDesign og BOGL.

Foto: Rønnow Arkitekter