Nyheder | Rønnow restaurerer Schmidt-kuplen med Danmarks største teleskop Rønnow restaurerer Schmidt-kuplen med Danmarks største teleskop

I det bakkede landskab omkring Brorfelde Observatorium står fire rå og monumentale kupler, der bringer Brorfeldes gæster lidt tættere på stjernerne. Fritliggende øverst på bakken står Schmidt-kuplen, som Rønnow Arkitekter nu er i færd med at give en kærlig hånd efter at have istandsat Brorfeldes hovedbygning og to af boligerne i 2015-2016. Grundet sin placering har Schmidt-kuplen især på vestsiden været særligt udsat for regn og blæst. Et utæt vindue har givet rådskader i tag- og dækkonstruktionen og opfugtning af hele facaden. Restaureringen omfatter også den drejbare kuppels mekaniske dele og pladebeklædninger. Kuplen, der er ca. 7 m i diameter, løftes 4-5 cm så hjul kan demonteres, renses og repareres. Desuden udskiftes det udtjente zinktag ved siden af selve kuplen, der udføres et omfangsdræn, fundamenterne sikres og de indvendige overflader istandsættes.

Kuplen rummer Schmidt-teleskopet, der blev taget i brug i 1966 og var Europas største i en længere periode. Når Rønnow Arkitekter er færdige med istandsættelsen til efteråret, vil Schmidt-kuplen genåbnes for offentligheden, og kikkerten vil igen kunne tages i brug til glæde for både gæster og skoleelever fra ind- og udland.

Om fredningen af et storslået og poetisk anlæg
Schmidt-teleskopbygningen er opført i 1955 efter tegninger af Kgl. Bygningsinspektør Kaj Gottlob for Københavns Universitet som en del af opførelsen af Brorfelde Observatorium i årene 1953-1965. Brorfelde Observatorium blev i 2010 fredet i sin helhed, det vil sige både landskab og bygninger, og som noget ganske særligt blev også nattemørket i området fredet. Anlægget er i meget høj grad resultat af funktionsbetinget planlægning – det hele drejer sig dybest set om at skabe de bedste rammer om udforskningen af rummet fra observatoriekuplerne øverst på højen. Til trods for denne stærkt nyttebetonede tilgang lykkedes det Kaj Gottlob og landskabsarkitekt Georg Georgsen gennem den mere end tiårige tilblivelsesperiode at skabe et samlet anlæg, der både rummer det storslåede i form af videnskabens kupler på den ”lille olymp” øverst, og den mere ydmyge poesi, hvor de øvrige bygninger indgår i en tæt sammenhæng med bearbejdningen af bakkens topografi og anvendelse af områdets naturlige flora. Hver for sig er bygningerne næsten prunkløse og med beskeden (men præcis) arkitektonisk artikulering. Men i sammenhæng med landskabsbearbejdningen og de valg, der er truffet med hensyn til tagretning etc., vokser landskab og bygninger sammen til et hele af stor arkitektonisk kvalitet.

Læs mere om projektet på Brorfelde Observatoriums hjemmeside.

Projektet gennemføres med økonomisk støtte fra Augustinus Fonden. Rønnow Arkitekter udfører projektet i samarbejde med Terkel Pedersen rådgivende ingeniører og Holbæk Kommune.

Illustration: Kunstbibliotekets samling af arkitekturtegninger

schmidt-kuplen