PROFIL & VÆRDIGRUNDLAG

Rønnow Arkitekter yder rådgivning i alle byggeriets faser. Vores primære kerneområder er kulturarv og læringsmiljøer. Vores arbejde er drevet af vores passion, vores nærvær og vores viden.

Vi arbejder med bevaring og udvikling af arkitektonisk betydningsfulde bygninger, både som nybyggeri og som historiske, fredede og bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer. Vi har særligt fokus på:

-Restaurering og konservering
-Renovering og revitalisering
-Transformation
-Om- og tilbygning
-Istandsættelse og vedligeholdelse
-Bygningssyn, vedligeholdelsesplaner og fredningsmanualer
-Nybyggeri i særlige kulturmiljøer
– Nybyggeri til undervisningsmiljøer
-Brugerinddragelse, workshops og programmering

Tegnestuen udfører byggeopgaver for en bred kreds af bygherrer: Statslige styrelser, kommuner, ministerier, selvejende museer og kultur- og undervisningsinstitutioner, menighedsråd, erhvervsvirksomheder og privatpersoner.

Vi arbejder over hele landet, og har gennem årene også udført projekter i Grønland, Island, Sverige, Tyskland og for danske ambassader og repræsentationer rundt omkring i Europa.

Rønnow Arkitekter er en veldrevet virksomhed med god økonomi og høj faglighed. Sammensætningen af personkredsen sikrer, at såvel mangeårig erfaring og stabilitet som udvikling, fornyelse og fremadrettet energi er til stede.

Hos os er bygherren altid i centrum. Nærvær, præcision og opfølgning er nøgleord i vores service og projektstyring. Vi sørger for en høj grad af kontinuitet, hvor den enkelte medarbejder følger en sag fra start til slut, fra de indledende skitser til det færdige resultat. Vi tror på, at den enkelte medarbejders engagement og indgående kendskab til hele sagsforløbet er med til at give vores kunder den bedst mulige service – og i sidste ende det bedst mulige resultat.

Tegnestuens arbejde og virke bygger på mange års erfaring og oparbejdning af viden inden for vores arbejdsområde. Vores passion for stadig at lære nyt og blive dygtigere udvikler forsat vores kompetencer og vores omhu i hvert enkelt projekt. Gennem faglig kunnen, nærvær og et højt serviceniveau er vores ambition at være den foretrukne rådgiver for både bygherrer og samarbejdspartnere. Læse mere om vores mission og vision her.