Arkitektur

Arkitektur er kultur. Den er identitetsskabende og inkluderer både fortid, nutid og fremtid. Manifesteringen af denne identitet, på et givent sted, til en given tid, skaber et unikt værk. Hos Rønnow Arkitekter er vi bevidste om at skabe en tæt dialog mellem bestående og nyt. Vi tror på tidssvarende arkitektur med respekt for og i samklang med det eksisterende.

Arkitektur er kvalitet. Hos Rønnow Arkitekter mener vi at alle indgreb skal være af mindst samme høje kvalitet som det bestående. Både i helhed og detalje, arkitektonisk og håndværksmæssigt, skal nyt harmonere med det eksisterende og afspejle faglig stolthed. Vi håndhæver og værner om det gode håndværk, som i dag forsvinder mere og mere. Vi stræber efter at skabe arkitektur der er i ligevægt og hvis kvalitet kan aflæses i det æstetiske, funktionelle, tekniske, miljømæssige og økonomiske resultat.

Arkitektur skal være langtidsholdbar. Det er rygraden i bevaring og udvikling af et bæredygtigt samfund. Det vi bygger i dag, bør stå på skuldrene af flere årtusinders historiske byggeskik og ikke være resultatet af generiske tilfældigheder. Hos Rønnow Arkitekter mener vi, at arkitekturen er med til at forme vores individuelle identitet som mennesker, i en kultur hvor det er vigtigt at have en historie. Derfor tror vi på, at vi i branchen bør udnytte tidligere generationers oparbejdede viden i langt højere grad, end det er tilfældet i dag. Vi mener også, at de sociale og kulturelle værdier, som æstetik, atmosfære og funktionalitet, er helt afgørende for en bygnings langtidsholdbarhed.

I vores publikation ”Bæredygtig Byggeskik” undersøger vi holdbarhedsaspekterne i den traditionelle byggeskik. Publikationen kan læses her.

Arkitektur skaber rum. Den er overalt og omgiver os i alt hvad vi gør. Mennesker vokser og forandrer sig i arkitekturen og arkitekturen har en stor indflydelse på os i vores hverdag. Denne indflydelse er ikke målbar, men den er ikke desto mindre yderst betydningsfuld. Hos Rønnow Arkitekter stræber vi efter ikke kun at skabe fysiske rum, men også rum der berører og inspirerer. De rum vi ikke ser, de rum der giver livskvalitet.

Arkitektur er individuel. Så individuel som de behov, forventninger og ønsker, der stilles til den. Så individuel som den kontekst, den befinder sig eller vil blive bygget i. Hos Rønnow Arkitekter mener vi at en hver opgave er unik og skal varetages individuelt ud fra sine egne forudsætninger. Ethvert bygningsværk afspejler et arkitektonisk greb og et udviklingsforløb, hvis væsentlige og fortællende elementer er værdifulde for forståelsen af bygningsværket. Med indsigt, viden og indlevelse kortlægger vi værdier og vurderer det overordnede greb fra sag til sag.

Arkitektur forandrer. Den griber ind og blander sig i vores bevidsthed. Kommunikerer og motiverer. Hos Rønnow Arkitekter mener vi at god arkitektur er en ærlig fortælling. Og at den kan begejstre i sin enkelhed. Vores projekter vil ikke være højtråbende og provokere, de vil bevæge og de vil overbevise.

Arkitektur skaber merværdi. Merværdi med mennesker i midten. Hos Rønnow Arkitekter jagter vi ikke modefænomener og døgnfluetendenser, men udvikler tværtimod bæredygtige koncepter, hvor kulturværdi, miljømæssig værdi, økonomisk værdi og brugsværdi forenes. Sammenlagt giver det livskvalitet.