MISSION
Rønnow Arkitekter skaber den levende forbindelse mellem fortidens og fremtidens kulturarv. Mellem tradition og udvikling. Mellem bevaring og nybyggeri.

Vi stræber efter at udvikle en ærlig, sanselig og tidssvarende arkitektur, der fletter sig harmonisk ind i sine omgivelser og overbeviser med sin materialeholdning, detaljering og håndværksmæssige kvalitet. Arkitektur, der både imødekommer brugerne og aktiverer verden omkring sig. Vi forløser potentialer i en tæt dialog mellem hvert enkelt projekts stedsspecifikke ånd og atmosfære og bygherrens, brugernes og samfundets ønsker og behov.

Vores tilgang kalder vi ’bæredygtig byggeskik’, fordi den kobler den nyeste brancheviden om bæredygtighed med vores viden om langtidsholdbare løsninger i den historiske byggeskik. Sammenlagt danner det grundlaget for en værdiskabende tilgang til bæredygtig arkitektur – socialt, miljømæssigt, økonomisk og æstetisk.

 

VISION
Rønnow Arkitekters vision er at sætte standarden for en bæredygtig byggeskik.

Hvert enkelt projekt forankres i vores dybdegående viden om bygningskultur og kendetegnes ved humanistisk design, sunde materialer og håndværksmæssige løsninger af høj æstetisk kvalitet og lang levetid. Med vores stærke sammensætning af kompetencer og specialiserede medarbejdere ønsker vi at løfte vores samfundsansvar og bidrage med både hjerne og hjerte til at indfri FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Vi udvikler projekter i fællesskab. Gennem inddragende processer skaber vi arkitektur med mennesket i centrum og sammenhængskraft mellem bygning, brugere, bygherre og samfund. Vi stræber altid efter at fremtidssikre arkitekturens værdi igennem løsninger, der styrker livets og fællesskabets udfoldelse.

Læs mere om Bæredygtig Byggeskik her.