PROFIL
Rønnow Arkitekter yder rådgivning i alle byggeriets faser. Vores primære kerneområder er kulturarv og læringsmiljøer.

Vi arbejder med bevaring og udvikling af arkitektonisk betydningsfulde, historiske, fredede og bevaringsværdige bygninger og miljøer med særlig fokus på:

-Restaurering og konservering
-Renovering og revitalisering
-Transformation
-Om- og tilbygning
-Istandsættelse og vedligeholdelse
-Bygningssyn, vedligeholdelsesplaner og fredningsmanualer
-Nybyggeri i særlige kulturmiljøer
-Brugerinddragelse, workshops og programmering

Tegnestuen udfører byggeopgaver for en bred kreds af bygherrer: Statslige styrelser, kommuner, ministerier, selvejende museer og kultur- og undervisningsinstitutioner, menighedsråd, erhvervsvirksomheder og privatpersoner.

Vi arbejder over hele landet, og har gennem årene også udført projekter i Grønland, Island, Sverige, Tyskland og for danske ambassader og repræsentationer rundt omkring i Europa.

Rønnow Arkitekter er en veldrevet virksomhed med god økonomi og høj faglighed. Sammensætningen af personkredsen sikrer, at såvel mangeårig erfaring og stabilitet som udvikling, fornyelse og fremadrettet energi er til stede.

Hos os er bygherren altid i centrum. Nærvær, præcision og opfølgning er nøgleord i vores service og projektstyring. Vi sørger for en høj grad af kontinuitet, hvor den enkelte medarbejder følger en sag fra start til slut, fra de indledende skitser til det færdige resultat. Vi tror på, at den enkelte medarbejders engagement og indgående kendskab til hele sagsforløbet er med til at give vores kunder den bedst mulige service – og i sidste ende det bedst mulige resultat.

Mød vores medarbejdere her.