Nyheder | Året der gik, 2016 Året der gik, 2016

Rønnow Arkitekter har igen i 2016 haft et travlt og begivenhedsrigt år.Den positive udvikling, som tegnestuen har været i gennem de seneste år, blev bl.a. markeret med optagelsen af en ny partner og udnævnelsen af en ny projektchef.

Året har budt på en lang række spændende projekter i arbejdet med fredede og bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.
Under Det Kgl. Bygningsinspektorat har vi for femte år i træk haft glæde af at gennemføre nye restaureringsarbejder på Det Kgl. Teater og Rosenborg Slot. På Campus Holmen og Sorø Akademi har vi gennemført flere vedligeholdelses- og ombygningsopgaver. I Udenrigsministeriets bygninger på Asiatisk Plads har vi desuden opstartet projekter vedr. etablering af ny kantine og helhedsplan for skybrudssikring.
Vi har netop afsluttet 1. etape af restaureringen af Brorfelde Observatorium, og det glæder os stadig at have spændende projekter i og omkring Holbæk, der i mange år var hjemsted for tegnestuen.
Kirkeopgaverne er også i fokus. Som konsulent for Staten vedrørende projekter ved omtrent halvdelen af Danmarks kirker, kommer vi vidt omkring i det ganske land.

På området undervisnings- og læringsmiljøer har vi i 2016 arbejdet med en blanding af restaurering, ombygning og nybyggeri.
På Falkonergårdens Gymnasium er en ny undervisningsbygning, der indpasses i Thomas Havnings smukke, bevaringsværdige bygningsanlæg, nu ved at tage form. For University College Sjælland har vi udført vedligeholdsopgaver i bl.a. Sorø, Slagelse og Nykøbing F., mens vi i Vordingborg har omdannet det tidl. seminarium til et nyt 10. klassecenter.
På CBS er en eksisterende undervisnings- og kontorbygning ombygget, herunder funktions- og kapacitetsoptimeret på tre etager. For Gymnasiefællesskabet er flere ombygninger på bl.a. Gladsaxe Gymnasium og Rungsted Gymnasium færdiggjort med bl.a. nye faglokaler, undervisningsfaciliteter og læringsmiljøer. På Christianshavns Gymnasium er etableringen af en ny tagetage og flere tagomlægninger gennemført.

Vi ser frem til 2017. Til at se flere af vores byggerier stå færdige og til at tage fat på nye spændende projekter, der ligger på tegnebrættet.

På glædeligt gensyn i 2017!