Nyheder | Amager fælled skole og de gule stokke Amager fælled skole og de gule stokke

Rønnow Arkitekter er prækvalificeret til Amager Fælled Skole og De Gule Stokke i Nyboder, etape 2 (fagtilsyn)

Rønnow Arkitekter er sammen med JJW og Rambøll prækvalificeret til en helhedsrenovering og kapacitetsudvidelse af Amager Fælled Skole. Skolen skal udvides med ét spor til fire spor, og Fremtidens Fritidstilbud skal indeholde 180 nye fritidshjemspladser. Herudover skal der udføres helhedsrenovering på skolen, omfattende indvendig og udvendig genopretning, energirenovering, klimatilpasning, indeklima, tilgængelighed og modernisering.

Amager Fælled Skole har oprindelig været to forskellige skoler, opført hhv. i 1909 og 1917. Begge skoler fremstår med et gedigent og statsligt præg, i røde mursten med tegltag og fine murværksdetaljer. Det samlede anlæg er udpeget som bevaringsværdigt i kategori 2.

Vi er samtidig prækvalificeret som totalrådgiver til opgaven vedr. fagtilsyn i forbindelse med restaurering og modernisering af De Gule Stokke i Nyboder, etape 2. I teamet indgår også Orbicon, herunder Center for Bygningsbevaring, og Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted.

De Gule Stokke i Nyboder i København er en fredet boligbebyggelse, der udgør en vigtig del af den danske arkitektur- og kulturarv. Stokkene blev opført til ‘søens folk’ på initiativ af Chr. IV fra 1631 og har været fredet siden 1918. Den igangværende, nænsomme restaurering og modernisering har til formål at bringe De Gule Stokke op på en standard, der vil gøre boligerne tidssvarende.