Nyheder | KGL. Bygningsinspektorat KGL. Bygningsinspektorat

Bygningsstyrelsen har besluttet, hvem der efter en ‘stand’still’-periode på 10 dage bliver Kongelige Bygningsinspektører.

De Kongelige Bygningsinspektører skal foretage bygningssyn på Statens fredede ejendomme, være totalrådgiver på mindre byggeprojekter og konkurrere i miniudbud om KBI-konsulentydelser i totalrådgivning på de fredede bygninger. De skal herudover være kirkekonsulenter og rådgivere for de kirkelige myndigheder i spørgsmål vedr. kirker og kirkelige anlæg samt kirkernes omgivelser.

Der er i alt fire kontrakter og Rønnow Arkitekter er udvalgt til at varetage to inspektorater i samarbejde med Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører & Rambøll A/S som underrådgivere.

Delaftale 2 omfatter Statens fredede bygninger på Sjælland, Bornholm og i dele af København samt kirkerne i Viborg, Ribe og Haderslev Stifter.

Delaftale 3 omfatter Statens fredede bygninger i dele af København samt kirkerne i Fyns og Roskilde stifter.

Tegnestuen viderefører hermed sin mangeårige erfaring med dette arbejde. Det er stadig, Arkitekt M.A.A., MSc. Camilla Løntoft Nybye, som har titlen Kongelig Bygningsinspektør. Tidligere indehavere af titlen er Karsten Rønnow og Gunilla M. Rønnow. Første gang tegnestuen fik tildelt et inspektorat var i 1982. Se mere her.

151214_Kbi_Undermenu