Nyheder | Året der gik 2015 Året der gik 2015

Rønnow Arkitekter har i 2015 fortsat den positive vækst som tegnestuen har været igennem de seneste år, hvilket bl.a. blev markeret med udnævnelsen til gazellevirksomhed i Børsen for 2. år i træk.

Året har været begivenhedsrigt på mange fronter og har bl.a. budt på spændende projekter i arbejdet med fredede og bevaringsværdige bygninger.

Under Det Kgl. Bygningsinspektorat har vi bl.a. gennemført nye restaureringsarbejder på Rosenborg Slot og Det Kgl. Teater. På Holmen har vi energirenoveret og ombygget flere af Statens ejendomme, bl.a. Statens Scenekunstskole, Rytmisk Musikkonservatorium samt KADK. Flere sager kører ind i det nye år, herunder hovedistandsættelsen af Kunstakademiets Bibliotek.

Restaureringsarbejderne på Brorfelde er også i fuld sving, og hos SEAS-NVE i Svinninge arbejder vi med Ivar Bentsens fredede bygninger. Kirkerestaureringsarbejder er gennemført i Maribo Domkirke, Christians Kirke, Hagested Kirke, Gislinge Kirke, Odden Kirke m.fl.

På undervisningsområdet har tegnestuen i det forløbne år oplevet vækst og tilgang af nye opgaver. Tegnestuen har udført udviklingsopgaver vedrørende fremtidige potentielle campusbyggerier for flere større undervisningsinstitutioner samt færdiggjort talrige ombygninger for bl.a. UCSJ og for HF & VUC Nordsjælland. På CBS er det tidligere privathospital Hamlet, der nu fungerer som nyt kandidathus for de studerende, blevet indviet. For Gymnasiefællesskabet er flere ombygninger på bl.a. Gladsaxe Gymnasium og Rungsted Gymnasium færdiggjort, hvor vi har skabt nye undervisnings- og administrationsfaciliteter. På Falkonergårdens Gymnasium er vi i fuld gang med at projektere en ny tilbygning, der skal indpasses i Thomas Havnings smukke bevaringsværdige bygningsanlæg.

Vi ser frem til 2016 – til at se flere af vore spændende byggerier stå færdige og til at tage hul på de nye og spændende projekter, der ligger på tegnebrættet. Ikke mindst glæder vi os over at kunne tage fat på hele to Kgl. Bygningsinspektorater i de kommende år.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!