Alle | Udby Gl. Elværk Udby Gl. Elværk

Udby gl. Elværk fra 1911 er opført i tiden op til begyndelsen af bevægelsen Bedre Byggeskik og er et fint eksempel fra denne tid og på det gode håndværk.

 

Udby gl. Elværk har gennemgået en omfattende istandsættelse og restaurering. Det tidligere elværk er omdannet til et levende aktivitets- og kulturhus med faciliteter til store og små, herunder teater- og foredragssal, café samt diverse værksteder til musik, keramik, maleri mv. Elværket skaber med sine nye funktioner øgede muligheder for kreativ udfoldelse og leg for Holbæk Kommunes borgere.

Udgangspunktet for istandsættelsen af bygningen var at fremhæve de oprindelige detaljer i huset og desuden genskabe mange af de kvaliteter, såvel rumlige som materialemæssige, der med tiden var blevet ødelagt eller misligholdt. Herunder kan bl.a. fremhæves reetablering af det tidligere halvvalmede tegltag, en udskiftning af senere tilføjede termovinduer samt en genetablering af det markante, højloftede generatorrum med hvælvet loft. Alle installationer er fornyet og der er etableret lift, så der i dag er fri adgang til alle etager.

 

Projektet er udført for Den Selvejende Institution Huset på Næsset og fondsfinansieret med Lokale- og Anlægsfonden, Realdania, Landdistriktspuljen og Holbæk Kommune som bidragsydere.