Nyheder | Rønnow gæsteforelæser ved festforedragsrækken ‘STEDETS ÅND’ Rønnow gæsteforelæser ved festforedragsrækken ‘STEDETS ÅND’

Når tredje og sidste del af foredragsrækken ’STEDETS ÅND – bygningsfredning i 100 år’ afholdes på fredag i Arkitektforeningen, sætter kgl. bygningsinspektør og partner i Rønnow Arkitekter Camilla Løntoft Nybye fokus på den særligt danske tilgang til faget igennem en fortælling om fremtrædende restaureringsarkitekter som Engqvist, Warming, Rønnow, Exner, von Jessen, Møller, Holm med flere.

2018 markerer 100-året for bygningsfredningsloven, der blev indført i 1918 for at værne om bygningers arkitektoniske, kulturhistoriske eller miljømæssige værdi, og det er det, der fejres med festforedragsrækken.

‘Genius Loci’ eller ‘stedets ånd’ dækker som begreb over den særlige stemning, der er knyttet til et specifikt steds karaktertræk og kvaliteter, som restaureringsarkitekter forholder sig til, når de giver nyt liv til eksisterende bygninger.

Program for 3. forelæsning fredag d. 7. december kl. 14-17
Arkitekt MAA, kgl. bygningsinspektør og partner i Rønnow Arkitekter Camilla Løntoft Nybye fortæller om fagligheden for 25 år siden og de restaureringsarkitekter, som vi har lært af.

Arkitekt MAA og indehaver af Lundqvist Tegnestue Ruth Lundqvist fortæller om Søren Lundqvist og sit eget arbejde med nogle af landets væsentligste bygninger.

Forelæsningen afrundes med en Q&A. Der vil afslutningsvist være festtale og bobler.

Foredraget er gratis, men kræver tilmelding. Læs mere på arkitektforeningens hjemmeside.

Foto: Realdania By & Byg

stedets-aand