Nyheder | Året der gik 2012 Året der gik 2012

2012 startede glædeligt for Rønnow Arkitekter, da tegnestuen få dage inden årsskiftet vandt Det Kgl. Bygningsinspektorat med Camilla L. Nybye i rollen som Kgl. Bygningsinspektør. Aftalen har medført en række spændende projekter, herunder restaurering og istandsættelse af pavillonerne på Rosenborg Slot, istandsættelse af kobbertag på dele af Kronborg Slot, istandsættelse af facader på Københavns Domhus samt ud- og indvendige arbejder på Østre Landsret.

På undervisningsområdet har tegnestuen færdiggjort udvidelse og ombygning af det traditionsrige fredede Øregård Gymnasium, flere ombygningssager på Danmarks Pædagogiske Universitet samt ombygning på Århus Universitet, Fredrikshus. Der er indgået en rammeaftale med Gymnasiefælleskabet, omhandlende Rungsted samt Allerød Gymnasium, hvor en ny tilbygning er under udførelse. Endvidere er vi i fuld gang med at tegne på en udvidelse af Christianshavns Gymnasium.

Kirkerneopgaverne er også i fokus, aktuelt især med Maribo Domkirke, Vig kirke og rådgivning for Helsingør Stift.

Vi ser frem til nye spændende projekter i 2013 og ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!

Københavns Domhus | Tadre Mølle | Maribo Domkirke | Øregård Gymnasium | Kronborg Slot.

Københavns Domhus | Tadre Mølle | Maribo Domkirke | Øregård Gymnasium | Kronborg Slot.