Nyheder | Nyt Campus i biotekbyen Kalundborg skal tegnes af Rønnow Arkitekter Nyt Campus i biotekbyen Kalundborg skal tegnes af Rønnow Arkitekter

Studerende fra diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi og bioanalytikeruddannelsen i Kalundborg kan se frem til at flytte ind i nyopførte campusbygninger i 2021.

Vi er i Rønnow Arkitekter stolte af, sammen med Rambøll Danmark A/S, at planlægge og tegne det nye Biotek Campus i Kalundborg som bestyrelsen i Professionshøjskolen Absalon netop har besluttet at gennemføre.

”Med det nye ’Biotek’ er det vores ambition at skabe fremtidssikrede uddannelsesfaciliteter af høj kvalitet for bioanalytiker- og diplomingeniøruddannelserne. Vi har lagt stor vægt på en arkitektur, der understøtter og formidler innovation og vidensdeling mellem avancerede bioteknologiuddannelser og -virksomheder – hvor både højt specialiserede laboratoriefaciliteter, levende sociale miljøer og en prominent placering, bidrager til udvikling af nye samarbejdsformer i tætte forbindelser mellem aktører og interessenter i det kommende Knowledge Hub Zealand”, siger projektchef, arkitekt MAA Janus Døssing.

BIOTEKNOLOGI SOM INSPIRATION
Projektet tager afsæt i den industrielle kontekst få kilometer øst for det centrale Kalundborg, hvor bioteknologiske produktionsanlæg for Novo Nordisk, Novozymes og andre lignende bio- og meditek virksomheder ligger i tæt forbindelse til den nye station Kalundborg Øst, og hvor et helt nyt banebrydende biotek campus – Knowledge Hub Zealand (KHZ) – er under udvikling. KHZ bliver et regionalt kraftcenter for udvikling af avanceret biotekproduktion, uddannelse og startups, der bla. vil styrke innovation, vidensdeling og tætte relationer mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet.

ARKITEKTUR
Professionshøjskolen Absalons ’Biotek’ bliver den første aktør i det nye KHZ-campus og får dermed en attraktiv placering som introduktion til det samlede campusområde, hvor også den nære forbindelse og visuelle orientering mod det store bioteknologiske industriområde mod syd, bidrager til inspirationen for uddannelsernes studerende.

Ud over at fremhæve de visuelle forbindelser til det omkringliggende område, forholder bygningen sig til sin omverden ved at kunne tilbyde kantinefaciliteter til de startup-virksomheder, der skal ligge i området. På samme måde indeholder Biotek også faciliteter, der kan tænkes benyttet i forbindelse med fx uddannelsessøgning fra regionens skoler og gymnasier.

”Man vil opleve at ankomme til en stor åben rumlighed med klart overblik over bygningens fagfløje og åbne fællesområder. Vi har arbejdet med at skabe en meget tæt visuel og funktionel forbindelse mellem de differentierede studiemiljøer – for studerende i koncentreret arbejde, vidensudveksling eller sociale relationer og laboratoriemiljøerne, der domineres mere af kitler og petriskåle. Bygningens fløje folder sig niveaufrit omkring en stor fælles indre campushave, der er tiltænkt som et aktivt studierum i sommerhalvåret”, forklarer projektchef, arkitekt MAA Janus Døssing.

’Biotek’ tilpasser sig det kuperede landskab og rå engbeplantning, der i dag fungerer som et naturligt grønt pusterum i kontrast til industriområdets stramme system af blanke industrihaller og produktionsanlæg. Den bygger videre på kontrasten og indlejrer sig i landskabet som en umiddelbart rationel industrielt inspireret bygningskrop, der formes af landskabets kurver og åbner sig for naturgrundens årstidsbestemte udtryk.

KNOWLEDGE HUB ZEALAND
Kalundborg har gennem de senere år etableret sig som Danmarks førende biotek-by, og etableringen af Campus Kalundborg sker i tæt samarbejde med partnerskabet Knowledge Hub Zealand, der foruden Absalon består af Region Sjælland, Kalundborg Kommune, Novo Nordisk, Novozymes, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet og Zealand – Sjællands Erhvervsakademi.

Illustration: Rønnow Arkitekter

190404_biotek_campus-kalundborg