Forfatterarkiv: dmv@ra.dk

RØNNOW ARKITEKTER STÅR I SPIDSEN FOR ISTANDSÆTTELSE OG TRANSFORMATION PÅ VADGÅRD SKOLE

Rønnow Arkitekter er valgt til at varetage en større istandsættelse og omdannelse af den bevaringsværdige Vadgård Skole i Gladsaxe Kommune, opført efter tegninger af Vilhelm Lauritzen i 1954.

Det smukke og velbevarede bygningsanlæg, der udgør Vadgård Skole, er et fantastisk eksempel på sin tids modernisme. Med sin detaljerigdom, robuste materialer og gennembearbejdede løsninger, er bygningerne et levende bevis for langtidsholdbar og bæredygtig arkitektur.

Skolen, og anlægget, fremstår i høj arkitektonisk kvalitet som en homogen og ensartet bygningsmasse opført primært i røde teglsten med facadepartier mellem taktfaste betonsøjler. De taktile overflader i tegl og træ er smukt bearbejdede, og de højtsiddende ovenlys i alle lokalerne sikrer et gennemstrømmende lys i de dybe lokaler og er et fornemt eksempel på, hvordan Vilhelm Lauritzen konsekvent arbejdede med dagslys og materialer i sin arkitektur.

”Vores arbejde vil tage særligt afsæt i den grundige værdisætning og programmering, der ligger til grund for opgaven. Vi vil have fokus på de kvaliteter og muligheder den oprindelige arkitektur giver os og bearbejde disse, så klubbens nye faciliteter fletter sig smukt og funktionelt ind i helheden og samtidig styrker skolens samlede bevaringsværdi og arkitektur.” Udtaler partner i Rønnow Arkitekter Mette Prip Bonné, der er projekt- og projekteringsleder på opgaven.

Opgaven indebærer en omdannelse af den eksisterende teatersal og tilstødende lokaler i skolens gymnastikfløj til ny skoleklub samt faglokaler til musik og billedkunst. Vi bidrager med vores store viden om undervisningsmiljøer i en bevaringsværdig kontekst og ser frem til at løse opgaven med at få skoleklubben integreret som en del af den fantastiske skole og til at videreføre de langtidsholdbare, robuste løsninger i en bæredygtig fremtid for Vadgård Skoles brugere og Gladsaxe Kommune.

Opgaven løses i samarbejde med Martin Funch Rådg. Ingeniører, Jørgen Nielsen Rådg. Ingeniører, Gert Carstensen Rådg. Ingeniører, SafeDesign og BOGL.

Foto: Rønnow Arkitekter

RIGTIG GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Rønnow Arkitekter ønsker alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår. Med vores julekort i år sætter vi fokus på vores nye tegnestuefællesskab og ser frem mod gode og spændende samarbejder i 2022.

LETH & GORI og RØNNOW ARKITEKTER har i en årrække arbejdet parallelt med at formulere en arkitektfaglig holdning til bæredygtig arkitektur. En holdning, der forbinder historie, nutid og fremtid. Det var derfor en stor glæde for os, da vi i sommer kunne løfte sløret for vores nye tegnestuefælleskab.

Vores tilgang til bæredygtighed handler om, hvordan et langsigtet perspektiv og fokus på vores eksisterende bygningskultur kan bidrage til en bæredygtig fremtid. Vores fælles vision er at udbrede forståelsen af arkitekturens rolle og potentiale i relation til en holistisk bæredygtig udvikling. Langtidsholdbarhed er et essentielt nøgleord – jo længere et bygningsværk består, desto mindre bliver bygningens samlede ressourcemæssige fodaftryk over tid og dermed belastningen af klima og miljø i et langsigtet perspektiv.

Fælles for LETH & GORI og RØNNOW ARKITEKTER er en forkærlighed for sunde materialer, velovervejede bygningsdetaljer, harmoniske proportioner og det kvalitetsfyldte håndværk. Det glæder vi os til at folde ud i de kommende år sammen med alle vores dygtige samarbejdspartnere.

julekort-digital-2021-udkast-ingen-tekst_dm01

RØNNOW ARKITEKTER HAR VUNDET OPGAVEN VEDRØRENDE BYGHERRERÅDGIVNING FOR RØDE KORS

Det er med stor glæde, at vi kan dele nyheden om, at Rønnow Arkitekter er udvalgt til at varetage opgaven vedrørende bygherrerådgivning i relation til vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder for Røde Kors.

Røde Kors’ smukke, bevaringsværdige hovedbygning er beliggende på Blegdamsvej 27 på Østerbro. Bygningen er opført i 1952 som amtsgård for Københavns Amt og er tegnet af arkitekterne Povl Ernst Hoff og Bennet Windinge.

I 1993 flyttede amtets administration ud og bygningen blev derefter overtaget af Røde Kors, som siden da har brugt de smukke rammer som hovedkontor.

Bygningskonstruktør MAK, Byggeøkonom MDB Bo Lauridsen fra Rønnow Arkitekter er projekt- og projekteringsleder på opgaven, og han ser frem til det videre arbejde med bygningen, der besidder en fantastisk detaljerigdom både ud- og indvendigt.

”Vi er stolte over at blive valgt til opgaven, og vi glæder os enormt meget til at løfte bygningerne til en ny standard. I tæt samarbejde med Røde Kors vil vi sikre en løbende rådgivning baseret på tillid, faglig ekspertise og højt serviceniveau. Alt sammen med fokus på at sikre de bærende bevaringsværdier samt et bæredygtigt og effektivt vedligehold af Røde Kors’ bygninger.”

De første indledende forundersøgelser til de kommende istandsættelsesopgaver er gået i gang, og vi ser frem til at få bygningen og dens mange kvaliteter og detaljer ind under huden i den kommende tid.

Foto: Rønnow Arkitekter

 

RØNNOW ARKITEKTER OG LETH & GORI VINDER RAMMEAFTALE OM ARKITEKTRÅDGIVNING

Vi har glædet os til at kunne løfte sløret for nyheden om, at Rønnow Arkitekter og LETH & GORI er blandt vinderne af den udbudte rammeaftale om arkitektrådgivning for Lyngby-Taarbæk Kommune, Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune.

Rammeaftalen omfatter arkitektrådgivning og bistand i forbindelse med analyse, planlægning, indretning, ombygning, restaurering, renovering, drift og vedligehold på alle områder i kommunerne. Aftalen løber i 2 år med mulighed for forlængelser til i alt 4 år.

Rammeaftalen er det første store udbud, som vi i Rønnow Arkitekter og LETH & GORI har vundet sammen efter dannelsen af vores nye tegnestuefællesskab RØNNOW LETH & GORI i sommeren 2021.

Vi ser frem til at folde vores fælles værdigrundlag og faglige fællesskab ud i et stærkt samarbejde med alle tre kommuner, som er omfattet af rammeaftalen. Ved at drage fordel af vores samlede kompetencer og erfaringer er vi i stand til at løfte alle typer af arkitektopgaver på alle de kommunale områder.

Vores kontaktperson på rammeaftalen er arkitekt MAA og partner Mette Prip Bonné som træffes på tlf. 41740074 og mail mpb@ra.dk

moeblement

OVERRÆKKELSE AF NYKREDITS FONDS BÆREDYGTIGHEDSPRIS 2020

Rønnow Arkitekters tre indehavere, Camilla Løntoft Nybye, Inge-Lise Kragh og Mette Prip Bonné, blev i september 2020 tildelt Nykredits Fonds Bæredygtighedspris 2020. Grundet Corona har selve prisuddelingen været udskudt, men onsdag aften blev det endelig muligt at modtage og takke for den fornemme pris og ære sammen med de øvrige vindere fra 2020 og 2021.

”Bygninger, der er ældre end os selv, berører noget i os. Steder med integritet og kompleksitet i både tid og rum er vigtige i vores nutid, der er præget af hastig forandring og udvikling. Derfor er det så vigtigt, at vi bygger bygninger, der holder. Fordi de er bæredygtige i et helhedsmæssigt perspektiv,” udtalte arkitekt MAA og partner i Rønnow Arkitekter Inge-Lise Kragh blandt andet i sin takketale onsdag eftermiddag. Her fik hun også sagt en stor tak til Nykredits Fond og alle de kloge og visionære bygherrer, organisationer og politikere, der, sammen med alle medarbejdere hos Rønnow Arkitekter, yder en kæmpe indsats hver eneste dag.

Det overordnede tema for de prestigefyldte arkitekturpriser 2020 er kulturarv, restaurering og transformation. Vi modtager Bæredygtighedsprisen for både vores praksis og udgivelsen Bæredygtig Byggeskik fra 2018, hvor vi søger bæredygtige løsninger ved at undersøge den historiske bygningsmasse.

Vi ønsker et stort tillykke til de øvrige prismodtagere.

Læs mere om udgivelsen Bæredygtig Byggeskik her

For mere information om Nykredits Fonds priser og prismodtagere 2020 og 2021 se her

tre-paa-scenen-595x391
Foto: Søren Svendsen