Kategoriarkiv: Nyheder

Brorfelde observatorium

Rønnow Arkitekter forestår restaureringen af Brorfelde Observatorium, der blev tegnet af Kaj Gottlob og opført i årene 1953-64. I første omgang er det den tidligere administrationsbygning, der skal indrettes med foredrags-/udstillingslokale og møderum i den tidligere biblioteksfløj, de tidligere kontorer og gæsteværelser indrettes til overnatning med blandt andet sovesale for skoleklasser på loftet. Der indrettes desuden kiosk og køkken med dertilhørende spisesal i den tidligere professorboligs dagligstue.
Bygningens vinduer har oprindeligt være farvesat forskeligt fra fløj til fløj. Vinduerne istandsættes nu og males i de oprindelige farver i forbindelse med den igangværende facadeistandsættelse.
Ligeledes har næsten hvert rum oprindeligt været farvesat forskellige. Disse farver ønskes i så stor udstrækning som muligt også genskabt.

Nordvestnyt har dækket første etape af restaureringen, læs deres artikel i avisen fra d. 4. september eller den kortere digitale udgave her.

807_150910_Brorfelde_Hovedbygning2_Undermenu

Falkonergårdens gymnasium

Tegnestuen har vundet en 4 årig rammeaftale om totalrådgivning vedrørerende nybyggeri, ombygning, renovering og vedligeholdelse af Falkonergårdens Gymnasiums bygningsanlæg.

Første opgave under rammeaftalen bliver opførelsen af en ny tilbygning på ca. 1400 m² med undervisningslokaler, gruppearbejdsfaciliteter og fitnesslokaler mv.

Vi ser frem til at løse en kompleks opgave og føre en ny bygning til det smukke, bevaringsværdige bygningsanlæg opført af Thomas Havning i 1950’erne.

804_150904_FalkonergrdensGymtilbygningsnit_undermenu

Copenhagen Bussiness School

Rønnow Arkitekter har i samarbejde med Bascon og C.F.Møllers Landskabsafdeling udført en omdannelse af Privathostpitalet Hamlet til et nyt kandidathus for Copenhagen Business School.

Graduate House, der rummer moderne undervisningsfaciliteter, produktionskøkken, kantine, læsepladser, opholdsarealer samt administrationslokaler mv., blev onsdag d. 2. september officielt indviet ved et festligt arrangement med rundvisning i de nye lokaler og taler holdt af bestyrelsesformanden for CBS Students Jens Bonde Mikkelsen, Borgmester på Frederiksberg Jørgen Glenthøj, Rektor Per Holten-Andersen og Dekan Jan Molin.

Hør mere om indvielsen i indlæg og video fra arrangementet på CBS Observer her.

802_150902_IndvielseGraduateHouse_Undermenu

 

Byens hus

Lokale- og Anlægsfonden har offentliggjort, at de støtter Byens Hus i Vrensted med 2 mio.kr.

Rønnow Arkitekter har i samarbejde med Hjørring Kommune, Rådgivende Ingeniør Ole Møgelmose Aps, Foreningssamvirket i Vrensted og ikke mindst byens ildsjæle været med til at slå stregerne til omdannelsen af den lukkede folkeskole i Vrensted til et aktivitetshus for kultur, idræt og fritid.

Som en lille by i byen trækker Byens Hus landsbyen med indenfor i en bevægelse igennem huset, hvor gaden skaber forbindelse mellem de tre huse; Aktivitetshuset, Børnehuset og Forsamlingshuset. Visionen er at Byens hus skal blive et socialt og levende hus, hvor fællesskabet dyrkes og styrkes gennem funktionsoverlap og transparens, så der dannes rammer om uformelle møder, ophold og aktiviteter for byens og oplandets borgere.

1401002_Eksteriør

KKFO Akeleje

INDVIELSE AF KKFO AKELEJE

Rønnow Arkitekter har i samarbejde med Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniører forestået en om- og tilbygning til fritidshjemmet KKFO Akeleje.

Den nye tilbygning rummer nyt køkken samt spiserum, værkstedsfaciliteter, spillerum og aktivitetssal med plads til leg og læring.

Fredag d. 28. august blev de nye lokaler til fritidshjemmet KKFO Akeleje indviet ved et festligt arrangement med taler holdt af Børne- og Ungdomsborgmester Pia Allerslev, Mette Prip Bonne fra Rønnow Arkitekter samt institutionens daglige leder Bent Madsen. Afslutningsvis blev indvielsen fejret med kagekonkurrence og farverige balloner blev sendt til vejrs af fritidshjemmets børn.

Indvielse af KKFO Akeleje.

Indvielse af KKFO Akeleje.

Bæredygtig byggeskik

Rønnow Arkitekter har igangsat projektet “Bæredygtig Byggeskik”. Projektet skal udvikle og styrke tegnestuens virke indenfor bæredygtighed. En stor tak skal lyde til Statens Kunstfond, der har bevilliget et tilskud til projektet.

Vores bygningskultur er udviklet over århundreder med henblik på at sikre arkitekturens langtidsholdbarhed. I vores historiske bygningsmasse er der dermed lagret erfaringer om, hvordan ressourceforbrug, materialeanvendelse, bygningsdetaljer m.m. har indflydelse på arkitekturens holdbarhed.

Rønnow Arkitekter har i kraft af over 45 års erfaring med traditionel byggeskik og den historiske bygningsmasse opbygget en viden om bygningers samlede livsforløb fra opførelse til nedrivning samt ikke mindst de vedligeholdelsesarbejder, hovedistandsættelser, om- og tilbygninger, der er med til at præge bygningernes livsforløb.

Det er vor påstand, at vi kan aflæse en masse om bæredygtig byggeskik ved at undersøge vores historiske bygningsmasse. Projektet “Bæredygtig Byggeskik” er derfor en undersøgelse af holdbarhedsaspekterne i den traditionelle byggeskik og den historiske bygningsmasse med det mål for øje at samle erfaringer og eksempler på bæredygtig byggeskik.

Formålet med projektet er at blive klogere på, hvad bæredygtig arkitektur er, så der sikres fuld overensstemmelse mellem tegnestuens kunstneriske virke og bæredygtigheden af de projekter, vi udfører, såvel som et aktivt bidrag i debatten om bæredygtighed.

Den definition, byggebranchen anvender for bæredygtig arkitektur, bør udfoldres til et større og mere holistisk tankesæt, hvor miljømæssige, økonomiske, sociale, funktionelle, holdbarhedsmæssige samt æstetiske aspekter tænkes ind i arkitekturen på lige fod. Det mener vi, at vi med vores faglighed, som restaureringsarkitekter, kan bidrage til.

Projektet løber frem til juni 2017.
Vi glæder os til at fordybe os i projektet.

Forsvarsministeriets ejendomstjeneste

Rønnow Arkitekter er blevet tildelt rammeaftalen vedr. byggeteknisk rådgivning delaftale 7, Østdanmark for Forsvarsministeriets Ejendomstjeneste.

Aftalen omfatter arkitektydelser i forbindelse med nybyggeri, udvidelser, tilbygning, ombygning og/eller renovering, herunder energirenovering.

Opgaven har SKALA Arkitekter A/S som underrådgiver.

Hedehusene bibliotek

Rønnow Arkitekter har vundet opgaven vedrørende ny-indretning og design af Hedehusene Bibliotek for Høje Taastrup Kommune. Opgaven løses i tæt samarbejde med Holmris/Flexform på møbelleverancerne.

Vi ser frem til at skabe nye, spændende rammer og et kulturelt samlingssted for byens borgere.

Fremtidig plandisposition for Hedehusene Bibliotek

Fremtidig plandisposition for Hedehusene Bibliotek

Nyborg slot

I samarbejde med Entasis A/S, Garcés-de seta-bonet Studio, Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter og Grontmij er Rønnow Arkitekter med i den spændende internationale projektkonkurrence om at synliggøre og nyfortolke kulturarvsområdet og det historiske borganlæg i Nyborg.

Opgavens økonomiske ramme er på 276 millioner kroner, som er finansieret af Realdania, A.P. Møller Fonden, Kulturministeriet og Nyborg Kommune.

Se mere om projektet her.

781_150617_nyborgslot_undermenu3

Falkonergårdens gymnasium & HF

Tegnestuen er blandt 25 ansøgere blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på en 4-årig rammeaftale om totalrådgivning på Falkonergårdens Gymnasium & HF.

Falkonergårdens Gymnasium er tegnet af arkitekt og Kgl. Bygningsinspektør i 1950’erne Thomas Havning. Havnings arkitektur er kendetegnet ved en danskpræget funktionalistisk stil, der repræsenterer en gennemført, nærmest tidsløs enkelhed, som understreges af de traditionelle byggematerialer, som tegl og træ, og ikke mindst godt håndværk og smukke detaljer.

Rammeaftalen vedr. teknisk rådgivning og bistand omfatter arkitekt-, ingeniør- og landskabsydelser udført i totalrådgivning vedr. nybyggeri, ombygning, renovering og vedligeholdelse. Den første opgave under rammeaftalen vil forventeligt være en ny tilbygning på 1.400 m² indeholdende undervisningslokaler mv.

Opgaven løses i samarbejde med Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører, Energi- og Bæredygtighedskonsulent Henrik Sørensen og landskabsarkitekterne Kragh & Berglund.

Gentofte HF

Blandt 20 ansøgere er tegnestuen prækvalificeret til at give tilbud på totalrådgivning på Gentofte HF i forbindelse med ønsket om at opføre en ny multihal samt deraf afledte ombygninger i eksisterende lokaler.

Gentofte HF er beliggende i de smukke bevaringsværdige bygninger, tegnet af Edvard Thomsen og opført i 1928 til Gentofte Statsskole. Edvard Thomsen har med opførelsen af Gentofte Statssskole bevæget sig mere væk fra klassicismen og har ladet sig inspirere af datidens modernistiske strømninger fra eksempelvis Bauhaus.

Edvard Thomsen har også tegnet den ny-klassicistiske hovedbygning på Øregård Gymnasium, som i dag er fredet. Her har rådgiverteamet tidligere udført flere ombygninger og vedligeholdelsessager samt opført en ny tilbygning og senest et nyt innovationshus.

Brorfelde observatorium

Tegnestuen har vundet udbuddet vedrørende ombygning og istandsættelse af Brorfelde Observatorium.

Opgaven løses med Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører som underrådgiver.

Brorfelde Observatorium er tegnet af arkitekt Kaj Gottlob med landskabelig bearbejdning af landskabsarkitekt Georg Georgsen og blev opført i perioden 1953-64 for Københavns Universitet. Bygninger og landskabselementer blev fredet i 2010, og som noget ganske unikt er også områdets mørke “mørkefredet”.

Holbæk Kommune vil etablere en attraktion med afsæt i astronomiens verden, indeholdende formidlings- og demonstrationsfaciliteter, lejrskole – og overnatningstilbud, café, mødelokaler, foreningsrum m.m. med det formål at formidle Brorfeldes unikke historie og område, og derved sætte Holbæk på det oplevelsesøkonomiske verdenskort.

Rådgivergruppen glæder sig til at være med til at virkeliggøre projektet, og de omfattende registreringsarbejder er allerede i fuld gang.

 

Restaurering af ejendomme i Fiolstræde og Krystalgade

Rønnow Arkitekter fungerer som rådgivende arkitekt på restaureringsarbejder på ejendommene beliggende i Fiolstræde 20, 22 og 24 samt Krystalgade 14 og 16. Bygningerne er opført i første halvdel af 1800-tallet, og tre af ejendommene er i dag fredet.

For bygherren TT Partners og i samarbejde med bygherrerådgiver Emcon, Aarstiderne Arkitekter og Raadvad Entreprise ombygges de historiske bygninger i hjertet af København til nye attraktive lejligheder og butiksarealer.

Byggearbejderne er i fuld gang, og ejendommene færdiggøres løbende med endelig afslutning ved udgangen af 2015.

150420_Fiolstræde og Krystalgade_undermenu

Rejsegilde på KKFO Akeleje

Onsdag d. 25.02 blev rejsegildet på KKFO Akeleje markeret.

Milepælen i byggeriet blev markeret med taler af både Overborgmester Frank Jensen, Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev, Adm. Direktør i Elindco Steen Justesen samt Mette Prip Bonné fra Rønnow Arkitekter. Alle roste det gode samarbejde med forvaltning, rådgivere og entreprenører, og de gode takter på byggepladsen, herunder blev de sikkerhedsmæssige forhold også rost.

Byggeriet af den nye tilbygning til KKFO Akeleje udføres for Københavns Ejendomme, KEjd, for at opnormere institutionspladserne i Københavns Kommune. Byggesagen indbefatter nedrivning af eksisterende mellembygning, opførelse af 400m² tilbygning i 2 plan med nye faciliteter som bl.a. nyt køkken, nye værksteder, spillerum, aktivitetssal og nye forsamlingsrum. Endvidere udføres omfattende kloakarbejder i den eksisterende institution. De nye lokaler understøtter institutionens pædagogiske målsætninger og værdier og skaber luft, lys, bedre akustik og bedre tilgængelighed samt aktivitet på tværs af bygningerne. Alt i alt en tilbygning, der både skaber plads til fællesskabet og rummer individet.

150302_KKFO Akeleje Rejsegilde

Rønnow arkitekter prækvalificeret

2015 er i fuld gang og Rønnow Arkitekter er blevet prækvalificeret til en række spændende opgaver, heriblandt følgende:

Rammeaftale om teknisk rådgivning for Danmarks Domstole, med Rønnow Arkitekter som totalrådgiver, ISC Rådgivende Ingeniører og P+P Arkitekter som underrådgivere. Rammekontrakten omfatter teknisk rådgivning og bistand til istandsættelse, vedligeholdelsesarbejde, om- og tilbygning samt indretning af både fredede og ikke-fredede bygninger.

Restaurering, ombygning og istandsættelse af Brorfelde Observatorium, med Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører som underrådgiver. Brorfelde Observatorium er tegnet af arkitekt Kaj Gottlob og blev opført i perioden 1953-1964 af Københavns Universitet. Anlægget er i dag fredet, ligesom det enestående mørke også er mørkefredet. Holbæk Kommune vil nu etablere en attraktion med afsæt i astronomiens forunderlige verden, som skal skabe vækst og sætte Holbæk på det oplevelsesøkonomiske verdenskort.

Rammeaftale vedrørende byggeteknisk rådgivning for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (delaftale 7, Østdanmark) med Rønnow Arkitekter som totalrådgiver og Skala Arkitekter som underrådgiver. Aftalen vedrører gennemførelse af projekter på samtlige af Forsvarsministeriets bygninger og anlæg i Danmark, samt lejede bygninger og anlæg, herunder primært kaserner, øvelsespladser, skyde- og øvelsesterræner, flyvestationer, flådestationer, tankområder, værksteder, affald og brandøvelsespladser.

KAB/AKB København, afd. 1004, med Rønnow Arkitekter som underrådgiver og Skala Arkitekter på opgaven, der vedrører udskiftning af samtlige vinduer og døre i afdelingen samt eventuelt opsætning af radiatorer i køkkener og – i forhold til beboertilvalg – eventuel etablering af terrassedør med nedgang til have og/eller etablering af altandøre og altaner. Afdelingen, som er beliggende i København SV, er opført år 1918, rummer 146 boliger og er erklæret bevaringsværdig.

Hagested kirke

Ved receptionen i forbindelse med genåbningen af Hagested Kirke talte menighedsrådets formand Karen Hvass, Sognepræst Dorthe Thaulov, Provst Detlef von Holst og Arkitekt Gunilla Rønnow.

Der var stor tilfredshed med resultatet og ikke mindst det gode håndværk og det fine samarbejde mellem alle parter. Medvirkende ved byggeriet har været:

Holmegaard & Bertelsen
HC Profiler
Frits Jensen
N.J. Elservice
Malerfirmaet Ole Soelberg
Eduard Troelsgaard Rådgivende Ingeniører
Nationalmuseets konservatorer
Rønnow Arkitekter

150302 Hagested Kirke

Copenhagen Business School

Bygningen H.V. Nyholms Vej 21 på Frederiksberg, indtil videre mest kendt som Privathospitalet Hamlet, bliver nu kandidathus for Copenhagen Business School.Den 6.000 m² store, fabriksagtige bygning er tilbygget, forhøjet og ændret flere gange, senest omkring 1990, da Hamlet flyttede ind.Borte er præget af hospital og kapselfabrik og en moderne universitetsbygning med undervisningsfaciliteter, produktionskøkken, kantine, læsepladser, opholdsarealer, administrationslokaler mv. tager form.

Den 22. januar 2015 blev der holdt rejsegilde. Ca. 70 håndværkere og repræsentanter for bygherren, rådgiverne og leverandører deltog.Universitetsdirektør Peter Jonasson, CBS´ projektleder arkitekt MAA. Janus Døssing, og rådgiverne takkede håndværkerne for godt og engageret arbejde.

Rådgiverne er: Rønnow Arkitekter, Bascon og C.F. Møllers landskabsarkitektafdeling.

Se og hør CBS Observer om projektet og dets innovative muligheder her.

150105_CBS Rejsegilde_undermenu

Rønnow arkitekter støtter team Rynkeby

Når Team Rynkeby cykler til Paris til sommer for at støtte kampen mod børnekræft, bliver det med et sponsorat fra Rønnow Arkitekter

Verdens største velgørenhedscykelhold, Team Rynkeby, består i år af 1.466 ryttere og 350 hjælpere fordelt på 32 lokale hold i fem lande. Deltagerne betaler selv for egen deltagelse, og samtidig dækker juicevirksomheden Rynkeby Foods A/S projektets centrale omkostninger.

Dermed kan Team Rynkeby sende alle indsamlede midler ubeskåret videre til de fem børnekræftorganisationer, som Team Rynkeby samarbejder med i Danmark, Sverige, Finland, Norge og Færøerne.

I Danmark går de indsamlede midler til Børnecancerfonden, som bruger størstedelen af pengene på at finansiere forskning.

Vi ser frem til at følge bedriften frem mod ankomsten til Paris.

sponsorbanner_DK_120x60_2015

Learing labs på Herlev gymnasium

Rønnow Arkitekter har rådgivet gymnasiet i udarbejdelsen af et nyt indretningskoncept i forbindelse med etablering af nye Learning LABs.

Som et led i at gentænke det nuværende bibliotek og tilhørende studiearbejdspladser har tegnestuen foreslået 3 nye rumlige koncepter for indretningen, med etableringen af hhv. et Innovation LAB, et Communication LAB & et Book LAB.

Rent konceptuelt har projektet søgt at udfordre den eksisterende vanetænkning omkring indretningen på gymnasiet med et mål om at skabe rumligt differentierede laboratorier for læring, der understøtter forskellige læringssituationer og forskellige sociale konstellationer. Learning LABs anerkender individuelle forskelligheder og skaber plads til, at den enkelte studerende kan finde lige netop den arbejdsplads, der passer til arbejdsopgaven, temperamentet og humøret den dag.

De nye, ombyggede lokaler til Book LAB, hvortil Holmris Flexform har forestået inventarleverancen, blev indviet i forbindelse med gymnasiets 40 års jubilæum i november.

 

150105_Herlev Gymnasium Efter

Christianshavns gymnasium

Rønnow Arkitekter har i samarbejde med Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører opført en ny tagetage og tagterrasse oven på den bevaringsværdige Fabrik, de tidligere Nobels tobaksfabrikker centralt på Christianshavn.

Efter nedrivning af den tidligere tagetage med uhensigtsmæssige lokaler og adgangsforhold, er der nu opført en fuld etage med tre funktionelle, store undervisningsfaciliteter med plads til læring, gruppearbejde, kreativt arbejde i nye billedkunstlokaler og ikke mindst rekreativt ophold på den nye tagterrasse øverst oppe med smukt kig til byens tage og spir.

I forbindelse med projektet er der opført et nyt tårn med nye adgangsmuligheder, en lys og rumlig trappekerne samt en ny elevator. Med de forbedrede tiltag er der skabt niveaufri adgang til alle etager og faciliteter på Fabrikken. Tårnet bruges samtidig som diskret nyt fyrtårn for gymnasiet, da logoet er placeret øverst oppe og er synligt fra de omkringliggende gader og arealer.

Fredag den 31.10 blev det nye byggeri officielt indviet ved et festligt arrangement på Gymnasiet.

Se mere om indvielsen og projektet her.

150106_Christianshavns Gymnasium

Året der gik 2014

Rønnow Arkitekter har igen i 2014 haft et travlt og begivenhedsrigt år. Den positive vækst som tegnestuen har været igennem de seneste år blev bl.a. markeret med udnævnelsen til gazellevirksomhed i Børsen.

Året har budt på spændende projekter i arbejdet med fredede og bevaringsværdige bygninger og kirker. Under Det Kgl. Bygningsinspektorat med byggesager på Rosenborg Slot, Det Kgl. Teater, Skt. Petri Kirke, Københavns Domhus, Østre Landsret og Amaliegade 44. På kirkefronten med byggesager på Christians Kirken, Maribo Domkirke, Hagested, Gislinge og Slangerup Kirke.

På undervisningsområdet har tegnestuen i det forløbne år gennemført flere ombygninger for bl.a. HF & VUC Hillerød, Gladsaxe Gymnasium & Fritidshjemmet Vokseværket på Østerbro, og vi har indviet nye undervisningsfaciliteter på både Øregård Gymnasium og Christianshavns Gymnasium. Der er gang i byggerier for KEjd med udvidelsen af KKFO Akeleje i Valby og for CBS med Graduate House, hvor det tidligere hospital Hamlet på Frederiksberg omdannes til nye undervisningsfaciliteter.

Vi ser frem til 2015 og til at se flere af vore igangværende byggerier stå færdige og til at tage hul på de nye spændende projekter, der ligger på tegnebrættet. Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!

Aaret der gik 2014 NY

Rønnow arkitekter kåret til Gazelle 2014

Rønnow Arkitekter er blevet kåret som gazellevirksomhed 2014 af Børsen.Det er i år 20. gang, at Børsen identificerer de hurtigst voksende virksomheder i Danmark.Gazeller er de virksomheder som fører an i væksten, og som i løbet af de seneste fire regnskabsår har haft kontinuerlig vækst i omsætning eller bruttoresultat, og som samlet set har mere end fordoblet omsætningen eller bruttoresultatet i perioden.Vi er stolte over den nye titel, som formelt set blev fejret onsdag den 29.10.

Se mere om gazelleprisen på Børsens hjemmeside her.

141031 RA gazelle collage

Rønnow arkitekter søger ny medarbejder

Vil du være en del af et spændende og kreativt team og medvirke til at præge dagligdagen på tegnestuen, så er en stilling som økonomi- & administrationsansvarlig medarbejder hos Rønnow Arkitekter måske noget for dig.Du vil som økonomi- & administrationsansvarlig medarbejder medvirke til tegnestuens daglige drift og få ansvaret for tegnestuens økonomihåndtering i tæt samarbejde med ledelsen samt varetage øvrige administrative og personaleadministrative opgaver.Sammen med ledelsen skal du bidrage til udviklingen af virksomheden, også i forhold til at identificere forbedringsmuligheder og sikre, at vore administrative procedurer er effektive og fokuserede.Se hele jobannoncen her.Matcher din profil kvalifikationerne i annoncen, og har du mod på en udfordring i en kulturstærk og kreativ virksomhed, hvor du kommer til at spille en vigtig rolle i virksomhedens fortsatte vækst og udvikling, så fremsend din skriftlige ansøgning og CV sammen med relevante bilag og anbefalinger.Din ansøgning sendes til: arkitekt maa Gunilla Rønnow på gr@ra.dk. Mærk ansøgningen ‘’Ansøgning Økonomi- & Administrationsansvarlig medarbejder”.Frist for modtagelse af ansøgninger er d. 15.10.2014.Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 45 og evt. opfølgende samtaler i uge 47.Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

140924 RA gruppebillede

Indvielse af det nye innovationshus på Øregård gymnasium

Fredag den 12.09.2014 var der indvielse af det nye innovationshus på Øregård Gymnasium.

Rektor Pia Nyring uddelte stor ros til håndværkere og rådgivere og udtrykte stor glæde ved at det nye hus og tilhørende udearealer nu kan tages i brug og danne ramme om nye og anderledes undervisningsformer. Den festlige eftermiddag bød samtidig på livemusik og loppemarked, der blev afholdt af eleverne til fordel for ‘Hus forbi’, som del af et innovationsprojekt.

Det nye innovationshus er opført på den tilkøbte grund ud mod Gruts Allé, hvor bygningen åbner sig op mod et nyt udeareal og sammen med gymnasiets øvrige bygninger danner et samlet campusmiljø.

Gymnasiets bygninger udgøres bl.a. af den fredede, nyklassicistiske hovedbygning fra 1924, tegnet af arkitekterne G.B. Hagen og Edvard Thomsen, samt af de bevaringsværdige idrætsbygninger, tegnet af Gehrdt Bornebusch i 1971.

I tilknytning til idrætsbygningerne har Rønnow Arkitekter i 2011-12 opført gymnasiets nye videnshus og bibliotek.

140922 Indvielse Oregaard innovationshus_collage

Rønnow arkitekter på sensommerstudietur

På årets sidste sommerdag, fredag d. 19.9., var Rønnow Arkitekter på studietur i København. Dagen bød blandt andet på rundvisning i Det Kongelige Teater, hvor tegnestuen har istandsat publikumsområderne i 2013-14 og pt. er i gang med restaurering af loggiaen ud mod Kongens Nytorv. Dernæst gik turen til Øregård Gymnasium i Gentofte, hvor tegnestuen siden 2008 har gennemført flere ombygninger og istandsættelsesarbejder, opført et nyt bibliotek og idrætsfaciliteter og senest har opført det netop indviede innovationshus på Gruts Allé. Se mere her.

Tegnestuen besøgte også det fredede Dannerhus på Nansensgade, der i årene 2008-12 er ombygget og restaureret af Varmings Tegnestue.

140922 RA studietur collage

Det Kongelige Teaters loggia

Det Kongelige Teaters loggia istandsættes i 2014. Arbejdet udføres i et samarbejde mellem malerfirmaet C. Møllmann & Co. A/S og Rønnow Arkitekter A/S. Nationalmuseet fungerer som rådgivende konservator på projektet.

Det Kongelige Teater på Kongens Nytorv blev opført i 1872-74 af arkitekterne Ove Petersen og Vilhelm Dahlerup.

Byggesagen oplevede massive budgetoverskridelser og resulterede tilmed i en rigsretssag mod kulturministeren. Ved åbningen den 15. oktober 1874 var det tilmed kun selve teatersalen og balkonrundgangen, der var udsmykket. Bemaling af foyerlokalerne, Kongesalonen og den udvendige Loggia var der ikke økonomi til at realisere. Først i 1883 efter en donation og udførelse af malermester Schmiegelow (senere C. Møllmann) blev bemalingen af Loggiaen realiseret.

Loggiaen er udsat for vejr og vind og er løbende istandsat, senest i 1985. En istandsættelse er igen tiltrængt, da loggiaens overflader er slidte og vejrbidte og fremstår med kraftige afskalninger.

Arbejdet består af en udførlig registrering og konservatorundersøgelse, afrensning af de ødelagte overflader, retouchering af vægge og lofter, herunder genopmaling af ødelagte bemalinger og konservering af de velbevarede dele.

Endvidere planlægges en udskiftning af den nuværende asfaltbelægning til en natursten.

Det Kongelige Teaters loggia_Undermenu2

Rønnow arkitekter ønsker en god sommer

Sommeren er over os, men på byggepladserne er der fortsat stor aktivitet, så tegnestuen holder ikke ferielukket.

Efter et travlt forår med mange projekteringsopgaver, fører tegnestuen tilsyn med flere spændende byggerier henover sommeren, heriblandt:

– Danmarks Pædagogiske Universitet, Emdrup. Omlægning af Aulatag.

– Christianshavns Gymnasium. Udførelse af ny tagetage til undervisning.

– Fritidshjemmet Vokseværket. Ombygning af institution på Østerbro for Københavns Ejendomme.

– Gladsaxe Gymnasium. Ombygning af undervisningslokaler og sekretariat, udskiftning af vinduer mv.

– Det Kongelige Teater. Istandsættelse af loggia, omlægning af gulve, brandsikring af døre i teatersalen, ombygning og     istandsættelser af publikumsfaciliteter og personalekonterer.

– HF og VUC Sjælland. Ombygning af undervisnings- og lærerfaciliteter i Hillerød.

– University Collage Sjælland. Ombygning af faglokaler og studieservicecenter i Vordingborg og Nykøbing Falster.

– Rosenborg Slot. Istandsættelse af voldgravsmure for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

– Copenhagen Business School. Graduate House. Etablering af nye undervisningsfaciliteter på Frederiksberg.

Derudover udføres der opgaver på flere kirker heriblandt Christians Kirken, Maribo Domkirke og Hagested Kirke

RA god sommer 2014